Emne

solidaritet

Prisen for fred

Der i dag alle gode grunde til at kæmpe for fortællingen om fredens Europa, der lige nu er på vej til at blive historien om et Europa i sammenbrud og et Europa uden demokrati

De svageste arbejdere flygter fra fagforeningerne

Fagbevægelsen er blevet en bevægelse for dem med fast job og gode arbejdsforhold. Gældsramte, lavtlønnede og kortuddannede fravælger derimod de traditionelle fagforeninger, viser en stor registerbaseret undersøgelse

Til kamp for et solidarisk EU

Modstanden mod EU kommer langt fra kun fra den nationalistiske højrefløj. Det er venstrefløjen, der leverer kritikken såvel som alternativerne til et andet Europa

Frihedens gespenst

En borgerlig bemærkning om begrebsfattigdom

Afskaf terrorlisterne

En afskaffelse af de såkaldte ’terrorlister’ fra USA og EU eller udarbejdelse af en dansk positivliste synes at være den eneste vej til at sikre en aktiv dansk solidaritet med undertrykte folks frihedskamp

En fribolig i Århus, tak

Skjul. Deres klummeskriver begynder at føle sig skidt tilpas. I almindelighed er han ikke, kære læser, et bedre menneske end de fleste, men at danske myndigheder klapper i hænderne over at folkestammen Danskerne har så mange medlemmer, der er villige til at optræde som frivillige stasiagenter, giver ham lyst til at krybe i skjul

Mere fællesskab, mindre ego-mentalitet

Det er ikke finanskrisen og globaliseringen, som truer det danske velfærdssamfund. Det gør derimod den tiltagende egomentalitet, hvor vi fravælger de fællesskaber og den solidaritet, der udgør velfærdsstatens fundament

Hollande kan vise vej til et mere socialt Europa

Umiddelbart kan det se ud som om Merkel og Hollandes uenighed om krisepolitikken i EU svækker samarbejdet. Men der er mulighed for, at ’Merkollande’ kan skabe momentum for et nyt europæisk samarbejde, der øger sammenhængskraften og giver de mindre lande større indflydelse

’Skrid med dig, rige fjols’

Europas rigeste mand er blevet et fransk hadeobjekt. Mangemilliardæren Bernard Arnault har søgt om belgisk statsborgerskab og hænges nu ud for at ville flygte fra præsident Hollandes nye 75 procents beskatning af euromillionærer

Et tilbud fra en kyniker

Lad os bruge debatten om dagpengeperioden til at sætte en ny solidaritet i fokus – nemlig solidariteten mellem os i job og de ledige

Sider

Mest læste

  1. Når unge bebrejder sig selv for deres nederlag, er det et billede på den generelle mentalitetsændring, samfundet har gennemgået i sidste årti. Her spillede opsving og øget individualisering en stor rolle. Men krisen er godt i gang med at ændre de unges indstilling, mener kultursociolog
  2. Det moderne samfunds arbejdsdeling gør os til større individualister, men den gør os også mere solidariske, mener solidaritetens 'far', Emile Durkheim Sociologi Hvordan står det til med solidariteten i det moderne velfærdssamfund? Er vi blevet til en flok individualister, der er mere optagede af vores eget ve og vel end af naboens? I moderne sociologi er det en udbredt antagelse, at der i det moderne, eller senmoderne, samfund er sket en omfattende kulturel frisættelse, der har løsnet vores bindinger til de gamle fællesskaber: kirken, familien, lokalsamfundet, de sociale klasser, partiforeningen...
  3. Argentinerne samles i morgen på Plaza de Mayo i Buenos Aires for at mindes trediveårsdagen for det sorteste kapitel i landets historie
  4. Det er slående, at Asien, Latinamerika og Afrika led alvorlige tilbageslag fra 1997 til 1999, hvorimod USA’s og EU’s multinationale selskaber ekspanderede
  5. Hvorfor begik Erik selvmord? Tv-serien ’Krøniken’ viste os Eriks forsøg på at vinde faderens anerkendelse. Vi håbede desperat, at faderen ville indrømme Erik den anerkendelse, alle hans bestræbelser gik ud på at opnå. Men nej
  6. Hvornår har vi sidst set en ungdomsdemonstration i København, der handlede om andet end de unge selv?
  7. Demokratiet er i krise. Nationalismen er trængt, den traditionelle konservatisme er dybt svækket, og den klassiske liberalisme er blevet fortrængt af en knusende nedtromling af alle, der er og tænker anderledes. Tilbage står som nutidens helt dominerende ideologi en neoliberalisme, der forsvarer og legitimerer den uhæmmede kapitalisme. Derfor er der behov for socialismen
  8. Sammenhængskraft ikke er nødvendigvis et underlødigt begreb, der er ensbetydende med lukkethed, men kan også fungere som et redskab til at løse konkurrencestatens sociale udstødelse