Emne

staten

Historisk krise i forholdet mellem stat og kirke

Stadig større dele af befolkningen betragter forbindelsen mellem stat og kirke som et tvangsægteskab frem for det fornuftsægteskab, som det ellers har været i århundreder

Normskred

Folk var vrede i denne uge: Ikke over at en kontanthjælpsmodtager havde det dårligt! Nej, skandalen var, at hun havde det for godt

’Der er grænser for, hvad velfærden dækker’

Ensomhed kan den ikke kurere og sammenhold kan den ikke skabe — der er grænser for velfærdsstatens formåen, mener professor Asbjørn Sonne Nørgaard

Den kastrerede folkekirke

I sin iver efter at tækkes alle har den danske folkekirke udvandet sig selv, og det eneste, der reelt kan redde den, rent åndeligt, er en adskillelse fra staten

Kapitalismen indtager Cuba

På randen af økonomisk ruin tillader det cubanske styre nu privat handel med biler, huse og landbrugsvarer. Hele landet er slidt ’i stumper og stykker’, siger økonomisk journalist

Myndigheder får det lettere på Christiania

Christiania og staten begyndte forleden en større oprydning i uafsluttede bygge- sager. Fra næste sommer er det nemlig Christianiafonden, der kan gøres ansvarlig for ulovlighederne

Staten har selv finansieret olieudvindingen i Nordsøen

Mærsk har løbet ’stor risiko’ i Nordsøen, og derfor skal selskabet have en stor del af overskuddet, siger klimaministeren. I praksis har staten dog betalt for størstedelen af de risikable investeringer

Ingen frihed uden folkekirken

Adskiller man stat og kirke, kan vi frigøre os fra det religiøse liv, lyder det fra mange ateister og fritænkere. De bliver slemt skuffede. Resultatet vil blive det stik modsatte

Olieaftale bringer mindelser om det tidligere Sovjet

Allerede under en høring i 2003 blev de danske politikere, herunder nuværende klima- og energiminister Martin Lidegaard, advaret mod de problemer i Nordsø-aftalen, som nu får regeringen til at kræve et ’serviceeftersyn’. Især klausulen om, at Mærsk skal kompenseres krone for krone ved eventuelle ændringer i beskatningen, bringer mindelser om det tidligere Sovjet, mener eksperter

Frihed er et svært ord i friskoledebatten

Argumentetet om, at private og frie skoler har et samfundsansvar, blot fordi de modtager penge af staten, går stik imod den danske friskole- og demokratitradition

Sider

Mest læste

  1. Skabte 1968 grobund for en gylden tidsalder, hvor et demokratisk velfærdssamfund erstattede falske autoriteter? Eller indledte 1968 en æra af forfald, hvor utopi og meningstyranni erstattede 50’ernes idyl? To sejlivede myter om 1968 har i mere end tre årtier kæmpet om overtaget på erindringens slagmark. To unge historikere rejser tvivl om myterne
  2. Sociologen Émile Durkheim minder os om, at samfundsteorien beskæftiger sig med reelle sociale strukturer og institutioner, der virker regulerende på vores adfærd Sociologi I marxismens æra ved de danske universiteter var den franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) en forkætret skikkelse, der blev afvist som positivist, funktionalist og konservativ...
  3. Det fungerede jo i Sønderjylland, hvorfor kan folk i Kosovo og Ukraine så ikke også stemme om, hvor de vil høre til? – kunne man spørge. Men så enkelt er det ikke
  4. Nye regler for forældreansvar rykker ikke rigtig ved, at mænd stadig bliver diskrimineret, når forældrepar går fra hinanden
  5. Det var ikke kun ayatollah Khomeinis tilhængere, der i 1979 stod bag den iranske shahs fald. En række venstrefløjsgrupper var gået sammen med islamisterne, men mange af de venstreorienterede aktivister og intellektuelle måtte senere flygte fra revolutionen og gå i eksil i Vesten
  6. De københavnske partier, der stiller op til kommunalvalget, sender lokketoner til bøsser og lesbiske
  7. I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?
  8. Den største udfordring for velfærdssamfundet er, at forventningerne vokser. Afskaffelse af efterlønnen er ikke svar på den udfordring