Emne

statsgæld

Argentina på vej til at misligholde sin statsgæld

Den argentinske regering afviser at betale sin gæld til en gruppe amerikanske hedgefonde og risikerer dermed for anden gang siden årtusindskiftet at misligholde sine gældsforpligtelser

Lavvækst er gældsvækst

Den eksplosive vækst i statsgælden sender regningen og den politiske ustabilitet videre til kommende generationer. Det er ikke bæredygtigt

IMF: Ingen magisk grænse for statsgæld

Intet tyder på, at der er en universel grænse for, hvor meget gæld et land kan bære rundt på, før det hæmmer væksten. Tværtimod ser det ud til at have større betydning, om gælden er på vej op eller ned, end om den er høj, viser nyt studie fra Den Internationale Valutafond

Platinmønten

Økonomen Paul Krugmans forslag om at trykke en trillion-dollar-mønt i platin for at dække det amerikanske gældsloft stiller kritikerne over for et dilemma: Vil de antage Bjørnebandens eller Hexia de Tricks strategi for at få fingre i denne mønt?

Vrede over USA’s ’politiske thriller’

Den midlertidige løsning på USA’s vedvarende budgetstrid vækker betydelig international lettelse på børsmarkederne, men selve forløbet udløser både forundring og kritik, ikke mindst i Kina, USA’s største kreditornation

Deja-vu-forestilling for amerikanerne

Igen bliver kongrespolitikerne enige om at være uenige og blot udsætte løsningen af USA’s finansielle udfordringer med nogle måneder for at genåbne forbundsstatens funktioner og undgå en betalingsstandsning

’USA går bankerot inden 10 år’

Den danske økonom Jørgen Ørstrøm Møller ser ingen tegn på amerikansk erkendelse af, at den aktuelle samfundsmodel ikke svarer til samfundets betalingsevne og -vilje. Derfor ender det galt – uanset om gældsloftet hæves endnu engang

Hvornår begynder USA's tredje vej?

Enten mener man, at den er et slags fiktivt problem, som kun tosser, statsfjendtlige aktivister og uuddannede husmødre kan rynke panden over. Eller også mener man, at staten som sådan er et problem, at moderniteten i det hele taget var en fejltagelse...

Tea Party vil anerkendes

Tea Party er kommet for at blive, uagtet at bevægelsens popularitet er faldet i takt med dens aggressive taktik. Meget tyder på, at det republikanske parti enten splittes eller kommer i aktivisternes vold

Derfor er USA’s gældsbyrde ikke et problem – lige nu

De fleste økonomer pt er ikke særligt bekymrede over, at USA’s gæld fortsat vokser – for i de næste fem år er der udsigt til, at budgetunderskuddet og statsgælden kommer til at udgøre en mindre andel af landets BNP. Men på længere sigt vil gælden stige til 100 pct. af BNP, medmindre der gribes ind mod de stigende udgifter til pensioner og sundhedsforsorg

Sider