Emne

statsgæld

Nyhed
17. oktober 2013

’USA går bankerot inden 10 år’

Den danske økonom Jørgen Ørstrøm Møller ser ingen tegn på amerikansk erkendelse af, at den aktuelle samfundsmodel ikke svarer til samfundets betalingsevne og -vilje. Derfor ender det galt – uanset om gældsloftet hæves endnu engang
Mange amerikanere har allerede mærket krisen – og det kan blive slemt igen. En gruppe medarbejdere fra firmaet WSR Sales rydder det værste rod og ragelse fra hjem, der er gået på tvangsauktion i Californien, inden husene skal sælges igen.
Leder
17. oktober 2013

Hvornår begynder USA's tredje vej?

Enten mener man, at den er et slags fiktivt problem, som kun tosser, statsfjendtlige aktivister og uuddannede husmødre kan rynke panden over. Eller også mener man, at staten som sådan er et problem, at moderniteten i det hele taget var en fejltagelse...
Leder
16. oktober 2013

Tea Party vil anerkendes

Tea Party er kommet for at blive, uagtet at bevægelsens popularitet er faldet i takt med dens aggressive taktik. Meget tyder på, at det republikanske parti enten splittes eller kommer i aktivisternes vold
Nyhed
12. oktober 2013

Derfor er USA’s gældsbyrde ikke et problem – lige nu

De fleste økonomer pt er ikke særligt bekymrede over, at USA’s gæld fortsat vokser – for i de næste fem år er der udsigt til, at budgetunderskuddet og statsgælden kommer til at udgøre en mindre andel af landets BNP. Men på længere sigt vil gælden stige til 100 pct. af BNP, medmindre der gribes ind mod de stigende udgifter til pensioner og sundhedsforsorg
Baggrund
2. oktober 2013

USA’s budget-kollaps er blot et forspil til gældens himmelflugt

Om to uger rammer USA igen det lovbestemte gældsloft. Det er et langt større drama end tirsdagens nedlukning af den statslige sektor, fordi det handler om mulig amerikansk betalingsstandsning for første gang i historien. Spørgsmålet er, hvem der blinker først: Obama eller republikanerne
Præsident Barack Obama underskrev i går særlige aktstykker for at kunne aflønne statslige ansatte, her er det Pay Our Military Act, som sikrer fortsat løn- og tillægsudbetalinger til alle i USA’s væbnede styrker indtil fianasloven for 2014 er på plads.
Analyse
23. september 2013

Grækenland håber på snarlig gældslettelse

Det går bedre med økonomien i Grækenland og Irland end forventet. Efter det tyske valg skal euro-zonen afgøre, om tiden er moden til at gennemføre den gældslettelse for de trængte lande, de fleste økonomer anbefaler
International kommentar
29. august 2013

Indiens gældsboble brister

Indiens aktuelle økonomiske problemer gentager et velkendt mønster fra tidligere finanskriser. Alligevel har økonomiske eksperter og den indiske regering ignoreret alle symptomer og blinkende advarselslamper
Baggrund
30. juli 2013

Gældsfiksering tager politikken som gidsel

Alle snakker om den: statsgælden. Men hvad betyder egentlig måden, hvorpå vi snakker om den? Ny undersøgelse afslører, at det har konsekvenser for den økonomiske politik. Men det afviser bankøkonom
Cevea har undersøgt, hvordan statsgælden de seneste otte måneder har været omtalt i de landsdækkende aviser. Undersøgelsen viser, at det i 79 procent af artiklerne bliver fremstillet som en uomgængelig sandhed, at statsgælden må og skal nedbringes af hensyn til markedets tillid, ratingbureauerne og rentesatser.
Baggrund
10. maj 2013

Sydeuropa skal ud af gældsfængslet

I en ny bog sammenligner den amerikanske økonom Robert Kuttner den stramme sparepolitik, påført sydeuropæiske økonomier af EU-trojkaen og Tyskland, med forgangne tiders gældsfængsel for debitorer. Hvordan skal de lande komme ud af gælden, mens de er buret inde, spørger Kuttner
’Krise - dem, der skabte den, bør selv betale for den’ står der på denne portugisiske demonstrants skilt under en af de mange protester arrangeret af forskellige faggrupper, der har været i landet på grund af de skrappe nedskæringer og offentlige besparelser.
International kommentar
11. april 2013

Cyperns krise er symptom på en dybere råddenskab

Cypern kan ikke tilbagebetale sin gæld, og EU kan ikke blive ved at smide penge efter sine gældstyngede periferilande – i stedet må hele finanssystemet underkastes en gennemgribende revision

Sider

 • 12. august 2002

  Jordens går under i 2060

  – og hvad så med de langfristede huslån, om jeg må spørge
 • 20. december 2007

  Den sociale ulighed vokser

  Få mennesker sidder på langt størstedelen af den samlede tyske formue, og i Danmark ser vi en lignende tendens til større ulighed
  Få mennesker sidder på langt størstedelen af den samlede tyske formue, og i Danmark ser vi en lignende tendens til større ulighed
 • 17. oktober 2005

  Er Afrika selv skyld i kontinentets fattigdom?

  Er afrikanerne dovne, og kan de ikke finde ud af få deres samfund til at fungere? Eller er det Vestens handelsbarrierer, arven fra kolonistyret og koldkrigspolitik, der er grunden til Afrikas fattigdom? Fogh har sat nyt liv i debatten - og der er langt fra enighed blandt eksperterne
 • Anmeldelse
  12. november 2002

  Hvor langt rækker fornuften?

  Det måske væsentligste værk i hele den moderne filosofi foreligger i dag på dansk i en flot oversættelse: Velkommen til Kant på dansk
 • 3. august 2002

  Et rigt og fattigt land

  Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
 • 3. januar 2008

  Er de overhovedet kvinder?

  Kvindelige filosoffer inspirerer en helt ny generation af tænkere. Information præsenterer fire af filosofiens nye superstjerner
  Friheden i kvindelig figur, her symboliseret ved Eugène Delacroix- billede fra den franske revolution i 1830, -La Liberté guidant le peuple-. Feministisk inspireret frihedskamp er stadig et aktuelt tema, dog skal bannerførerne nu findes på den anden side af Atlanten, hvor flere fremtrædende amerikanske filosoffer sætter markante spor i det akademiske og politiske miljø.
 • 17. juli 2006

  Et uhelligt broderskab

  For de 23 medlemmer af Hells Angels i København er broderskabet vigtigere end kærester og familie. Man skal arbejde hårdt for at blive en del af klubben, og det går ikke ustraffet hen, hvis man forbryder sig mod fællesskabet
 • 14. april 2000

  Sartre vækker ikke længere kvalme

  En overset og uforstået tænker. Sådan betegner de nye franske filosoffers evige bannerfører Henri-Bernhard Levy eksistentialismens fader, Jean Paul Sartre. 20 år efter sin død og langt inde sin delvise glemsel fortjener Sartre ikke alene at blive læst...