Emne

stemmerettigheder

USA: En udækket check kan koste stemmeretten

Begår folk en mindre kriminel forseelse i sydstaten Kentucky, mister de retten til at stemme resten af deres liv. De kan kun håbe, at guvernøren benåder dem. I alt er 6 mio. fanger og eksfanger i USA – og en kvart mio. i Kentucky – frataget retten til at stemme ved præsidentvalget

Demokrati for dem, der vil

Folkestyret trues ikke af, at flere får medbestemmelse, men af dem, der slet ikke deltager i det. Argumenterne mod at sætte valgretsalderen ned bør derfor vejes op mod de fordele, en sådan demokratisk udvidelse vil få

Unge fik stemmeret for en dag

Gymnasieeleverne på Metro­politanskolen trådte ind i de myndiges rækker for en dag og fik lov at stemme til kommune­valget. Deres stemmer vendte op og ned på mandat­forde­lingen. Prøvevalget på den nørrebroske skole gav måske ikke overraskende rødt flertal

Prøvevalg for unge har en skjult dagsorden

For første gang får så mange danske unge lov at stemme ved et kommunalvalg. Men bag ønsket om at lade de unge deltage i valghandlingen ligger skjulte ønsker om sænkelse af valgretsalderen og at få elektronisk valg via computeren

Nedsæt valgretten

Umodne . Uinteresserede. Uansvarlige. Umådeholdne. Argumenterne for, at 16-årige ikke skal have lov til at stemme, står i kø. Få af argumenterne holder. De fleste bygger på de voksnes fordomme. Det viser erfaringer fra Østrig, der som det første land i Europa har sænket valgretten til 16 år. De unge stemmer i næsten lige så høj grad som resten af vælgerne. De stemmer ikke specielt mere radikalt, og de interesserer sig for politik. I Danmark er de unge tilsyneladende anderledes. I hvert fald mener den danske regering og dens støtteparti, at de unge 16-17-årige er for umodne til at blande sig i, hvem der skal lave Danmarks love. Også selv om de 16-årige kan dømmes efter dem - de kan smides i fængsel, og de skal betale skat.</p><p>Men Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har bestemt sig, og de står fast. I sidste måned stemte de imod Socialdemokraterne, SF og Enhedslistens forslag om at nedsætte en valgretskommission, der skulle oplyse Folketinget om fordele og ulemper ved at sænke den berømte valgretsalder

SF lufter ideen om 16-åriges ret til at stemme

40 procent af de danske kandidater til Europa-Parlamentet vil give 16-17-årige ret til at stemme ved valg

S-SF-EL: Stemmeret til 16-årige

Danmarks unge sakker bagud med en høj valgretsalder, mener S, SF og Enhedslisten. Men Venstre afviser at lade 16-årige stemme

DF vil give stemmeret til udlandsdanskere

Med Dansk Folkepartis opbakning kan der tegne sig et flertal for at udvide stemmeretten til danskere bosat i udlandet. Hverken V eller S afviser forslaget, der roses af udlandsdanskerne

Sprogstrid splitter atter Belgien

Efter de længste forhandlinger i nationens historie er forsøget på at danne en ny belgisk regering igen brudt sammen

Mellem højre og venstre

Den italienske filosof Noberto Bobbio filosof var en af Italiens væsentligste kritiske tænkere i det 20. århundrede

Sider

Mest læste

  1. Danmarks unge sakker bagud med en høj valgretsalder, mener S, SF og Enhedslisten. Men Venstre afviser at lade 16-årige stemme
  2. Unge er det moderne demokratis ubetingede tabere, mener Cambridge-professor David Runciman. De formulerer holdninger, stiller krav, og så taber de. Systemet har altid været indrettet imod dem, og nu er de også i undertal. Det er et problem, vi er nødt til at løse, mener Runciman. For eksempel ved at lade seksårige stemme
  3. Begår folk en mindre kriminel forseelse i sydstaten Kentucky, mister de retten til at stemme resten af deres liv. De kan kun håbe, at guvernøren benåder dem. I alt er 6 mio. fanger og eksfanger i USA – og en kvart mio. i Kentucky – frataget retten til at stemme ved præsidentvalget
  4. Fejringen af kvindernes valgret kan ikke skjule, at kvinden endnu ikke har opnået den basale ret til at bestemme over egen krop. Sociale, juridiske og arbejdsmæssige landvindinger betales med flere restriktioner på kvindekroppen, dens udseende, seksualitet, form og funktioner
  5. Ifølge folkeskolens egne målparagraffer bør man efter 9. klasse være klar til at deltage i det danske demokrati. Så giv nu os 16-årige valgret, så vi kan få valgt de politikere, der tager klimaet og dermed vores fremtid seriøst, skriver 16-årige Jelva Illeris Schultz i dette debatindlæg
  6. Danskere, der har valgt at bo i udlandet i mere end to år, får frataget deres ret til at stemme ved danske folketingsvalg. Den lovgivning er udemokratisk og ude af trit med praksis i de lande, vi normalt sammenligner os med, skriver udlandsdansker Jens Koed Madsen i dette debatindlæg
  7. Nye Borgerlige er langtfra populære blandt de unge. Det kom tydeligt til udtryk, da partiets spidskandidat i Gentofte Kommune, Poul V. Jensen, diskuterede kommunalpolitik med eleverne på Aurehøj Gymnasium. Især holdningen til flygtninge blev mødt med larmende stilhed
  8. Regeringen vil med et nyt lovforslag give stemmeret til nogle af de borgere, der i dag er umyndiggjorte, fordi de er under værgemål. Dermed kan en sidste rest af grundlovens oprindelige begrænsninger af stemmeretten være på vej ud