Emne

sundhedsforskning

Sundhedsforskere fordrejer resultater

Verden over manipulerer sundhedsforskere med resultaterne fra forsøg med ny medicin. Det viser en undersøgelse foretaget af Det Nordiske Cochrane Center. Centerleder Peter Gøtzsche mener, at politikerne sidder problemerne med manipulation overhørig - til fare for patienterne

Lægemiddelindustrien: Vi manipulerer ikke med forskningsresultater

Medicinforsøg er så gennemregulerede, at det er så godt som umuligt at manipulere med resultaterne, mener lægemiddelindustrien. Lægemiddelstyrelsen erkender dog, at den ikke holder øje med, om publicerede forskningresultater stemmer overens med virkeligheden

Ph.d.-skole på størrelse med folkeskole

Antallet af sundhedsforskere med en ph.d.-grad skal være fordoblet i 2010

Sundhedsforskning lider under privatisering

Vigtig viden går tabt, når et stigende antal patienter behandles i det private, mener sundhedsforskere. De private hospitaler er nemlig ikke forpligtet til at forske og undervise

Medicin til raske

Når mænd og kvinder kan dyrke sex uden at have lyst, så må der være god grund til at diskutere, hvad medicineringen betyder for vores kultur

Partier vil forskningsfusk til livs

Der bør skabes åbenhed med medicinalforsøg, så man kan komme fusk til livs, siger den radikale sundhedsordfører Charlotte Fischer. SF vil have mere offentlig sundhedsforskning

En alternativ verden

Engang blev man hånet af sin læge, hvis man tilstod at have prøvet alternativ behandling. Den tid er ved at være forbi. Med et langt sejt træk er befolkningen godt i gang med at tvinge et nyt sundhedsparadigme igennem. Over- alt i sundhedsvæsenet må man nu forholde sig til alternativ behandling, og på medicinstudierne er der tilbud om undervisning på vej

Nyt center for overfølsomhed

En procent af danskerne bliver syge, bare de lugter til en parfume – eller et udstødningsrør

Staten sender forskere i armene på private

Det er et stort problem, at staten i stigende grad melder pas til ny sundhedsforskning og sender forskerne i armene på private, fastslår regeringens egen rådgiver. Voldsom stigning i forskernes bøn om penge

Industrien betaler mest til sundhedsforskning

Staten finansierer en stadig mindre del af dansk sundhedsforskning. Det betyder bl.a., at der ikke forskes tilstrækkeligt i ny medicins bivirkninger

Sider

Mest læste

  1. Sundhedsstyrelsen beskriver fosterdiagnostik som et frit valg. Men de gravide, der tilslutter sig tilbuddet, tolker det som systemets anbefaling, og de, der modsætter sig, oplever at blive stillet til ansvar for deres fravalg
  2. Vordende forældre regner med, at fosterdiagnostik vil afklare, om deres barn er sygt eller raskt. Det er vi vant til, efter årtier hvor Downs syndrom er blevet afsløret med fostervandsprøver og moderkagebiopsier. Men efterhånden som teknologierne udvikler sig, bliver svarene mere mudrede
  3. De såkaldte ME-diesellokomotiver udsætter passagerer og personale for ultrafine dieselpartikler, der kan have en lang række helbredsmæssige konsekvenser, viser nyt studie. DSB vil udfase lokomotiverne i 2022
  4. Neurovidenskabelige fremskridt har gjort det muligt at koble elektroder direkte på nervebanerne og skabe forbindelse med teknologi og tankevirksomhed. Stadig flere vælger frivilligt at lade beskadigede kropsdele amputere og erstatte med højteknologiske proteser
  5. Folk med kort uddannelse og lav løn lever kortere tid og bliver mere syge end højtuddannede. Men selv om de fleste kan se uretfærdigheden i det, så er det forbløffende, hvor lidt politikerne gør for at mindske uligheden i sundhed, mener professor Signild Vallgårda
  6. Sundhedsforsikringer har en voldsom social slagside og de underminerer, fordyrer og forringer vores offentlige og frie sundhedsvæsen og skader forholdet mellem læge og patient. Sundhedsydelser forvandles fra et fællesgode til et forbrugsgode
  7. En gruppe danske forskere vil undersøge den medicin, der gives til stadig flere børn og voksne med ADHD, og som ingen i dag kender langtidsvirkningerne af. Men det kan blive svært at få penge til projektet på grund af medicinalindustriens økonomiske interesser, vurderer forskere
  8. Vi drikker alkohol og spiser fed mad i stor stil, selv om vi egentlig godt ved, at det er sundhedsmæssigt uforsvarligt. De fleste beslutninger, vi tager, er rent faktisk tilfældige – så hvis der skal ændres på vores dårlige vaner, skal der mere til end oplysningskampagner, mener adfærdsforskere