Emne

sundhedsforskning

Unge svigter medicinsk forskning

Kun otte stillinger på landets sundheds-videnskabelige fakulteter er besat af unge forskere. Imens nærmer et voldsomt generationsskifte sig de kommende år

Forskning

på vej mod bundrekord, Opinion (4.658 bytes)__ Af ALBERT GJEDDE professor,dr.med. Århus Universitetshospital Danmarks sundhedsforskning finansieres uden tilstrækkelig kvalitetssikring Forskning Forsknings- og sundhedsministerierne udgav i midten af 1999 en lidet påagtet rapport (1) om Medicinsk sundhedsforsknings vilkår og fremtid (MSVF)...

Relevant forskning

Vi må kræve, at forskningen bidrager til ny erkendelse, også uden for forskningsmiljøet - forskningsministeren har en vision ØKONOMI & POLITIK Viden og forskning er vejen frem - både som konkurrenceparameter og som redskab til at bevare velfærdssamfundet...

Sider

Mest læste

  1. Sundhedsstyrelsen beskriver fosterdiagnostik som et frit valg. Men de gravide, der tilslutter sig tilbuddet, tolker det som systemets anbefaling, og de, der modsætter sig, oplever at blive stillet til ansvar for deres fravalg
  2. Vordende forældre regner med, at fosterdiagnostik vil afklare, om deres barn er sygt eller raskt. Det er vi vant til, efter årtier hvor Downs syndrom er blevet afsløret med fostervandsprøver og moderkagebiopsier. Men efterhånden som teknologierne udvikler sig, bliver svarene mere mudrede
  3. De såkaldte ME-diesellokomotiver udsætter passagerer og personale for ultrafine dieselpartikler, der kan have en lang række helbredsmæssige konsekvenser, viser nyt studie. DSB vil udfase lokomotiverne i 2022
  4. Neurovidenskabelige fremskridt har gjort det muligt at koble elektroder direkte på nervebanerne og skabe forbindelse med teknologi og tankevirksomhed. Stadig flere vælger frivilligt at lade beskadigede kropsdele amputere og erstatte med højteknologiske proteser
  5. Folk med kort uddannelse og lav løn lever kortere tid og bliver mere syge end højtuddannede. Men selv om de fleste kan se uretfærdigheden i det, så er det forbløffende, hvor lidt politikerne gør for at mindske uligheden i sundhed, mener professor Signild Vallgårda
  6. Sundhedsforsikringer har en voldsom social slagside og de underminerer, fordyrer og forringer vores offentlige og frie sundhedsvæsen og skader forholdet mellem læge og patient. Sundhedsydelser forvandles fra et fællesgode til et forbrugsgode
  7. Vi drikker alkohol og spiser fed mad i stor stil, selv om vi egentlig godt ved, at det er sundhedsmæssigt uforsvarligt. De fleste beslutninger, vi tager, er rent faktisk tilfældige – så hvis der skal ændres på vores dårlige vaner, skal der mere til end oplysningskampagner, mener adfærdsforskere
  8. Siden en ændring i lovgivningen i 2010 er det blevet lettere at udstyre demente med gps. Danmark er pionerer inden for udvikling af overvågning af gamle gennem teknologi. Næste skridt bliver måske en microchip under huden