Emne

sygedagpenge

Urimelige regler for sygedagpenge

Mennesket skal sættes først. Og her er sygedagpengereformen et stort skridt i den rigtige retning

Reform risikerer at straffe psykisk syge

Syge borgere kan med den seneste sygedagpengereform ikke længere miste forsørgelsen helt. Til gengæld skal de hurtigere vurderes og diagnosticeres, og det risikerer at presse borgere med diffuse, psykiske lidelser ned på en markant lavere ydelse, advarer fagfolk

Raskmeldt i sygedagpengelovens forstand

Den nye sygedagpengereform skal sikre, at man ikke må gå fra hus og hjem, fordi man er langtidssygemeldt. Men reelt tvinger kommunerne i visse tilfælde syge til at raskmelde sig, selv om de stadig er for syge til at arbejde

Patienter ender i reformklemme

Sygedagpengereformen kan have store konsekvenser for de mange patienter, der ikke når at komme gennem systemet, før de mister deres sygedagpenge

Sund sygereform

Ingen kan være uenig i reformens mål, men vi har endnu til gode at se aftaletekstens intentioner omsat til praktisk virkelighed

Hvorfor bevare et sygt system?

Tilbage står en undren over, at Venstre og Konservative så rigidt ønsker at holde fast i det sygedagpengesystem, vi kender

En forbedring af sygepengereglerne

Der går ikke noget af os andre, fordi vi forbedrer forholdene for mennesker med livstruende sygdomme

Unuanceret debat om sygedagpenge

Reformen skal tydeligvis betales af en forkortelse af sygedagpengene, så man allerede efter 26 uger skal vurderes i forhold til de i alt otte forlængelsesmuligheder, der eksisterer. Og de, der ikke kan forlænges yderligere, overgår til en kontanthjælpsydelse, hvilket er en åbenlys forringelse for dem. Kontanthjælp bør desuden kun være en midlertidig ydelse

Ændringer af sygedagpengeregler vækker skuffelse

Enhedslisten og Gigtforeningen er skuffede over regeringens forslag til en reform af sygedagpengeområdet, som blandt andet skal fjerne tidsbegrænsningen af ordningen

Sider

Mest læste

  1. Da jeg fik en blodprop, oplevede jeg, at jobcentrets opgave i virkeligheden slet ikke handler om at hjælpe borgene til et godt arbejdsliv. Den handler derimod om at kontrollere, at ingen borgere får udbetalt så meget som en krone for meget
  2. Mine egne erfaringer som sygedagpengemodtager har overbevist mig om, at hvis vi skal bevare solidariteten og tilliden til velfærdssystemet, skal systemet vise os tillid
  3. Den nye sygedagpengereform skal sikre, at man ikke må gå fra hus og hjem, fordi man er langtidssygemeldt. Men reelt tvinger kommunerne i visse tilfælde syge til at raskmelde sig, selv om de stadig er for syge til at arbejde
  4. Det socialretlige område er blevet så kompliceret, at det er overordentlig vanskeligt for borgerne at få overblik over deres rettigheder og for myndighederne at træffe korrekte afgørelser. Det truer retssikkerheden, vurderer tænketanken Justitia i en ny analyse
  5. Alt for mange borgere i livskriser bliver klemt i systemets bureaukrati og kontroller. Derfor bør der indføres en form for midlertidig fredning af udsatte borgere, så de får chancen for at komme på fode igen
  6. Efter at Ankestyrelsen har indskærpet reglerne om forlængelse af sygedagpenge, er det nu op til landets kommuner at stramme deres praksis, når de skal revurdere syge borgere. Det har Roskilde allerede gjort, og kommunen vil nu sende borgere i jobafklaring, selv om de ikke er udredt