Emne

tålt ophold

Kampen om Læsbygaard – en adelig redelighed (2/28)

Vi har allerede mødt H.K.H. Killingfeldt, mandfolk af guds nåde, samt godsejer Bardenfliid, en rasende dygtig landmand. Dobbeltgodsejer tilmed, da han overtog Rosenlund, et yndigt gammelt slot, tilgroet af naturen, med et rigt liv af dyr og planter – dét får han rettet op på. Tør det antydes. Bardenfliid er kolerisk hysteriker hvis trang til orden og regelrethed ikke har noget at lade en neurotisk statsminister høre. (Som litterær figur en kliché – hvilket beklages i dagens tekst.)

Clinton – i al fortrolighed

*Når Bill Clinton betror, at han var i unåde hos fru Hillary, efter hans seksuelle eskapader med en vis Monica Lewinsky, er der ikke tale om en overdrivelse. I et helt år var præsidenten således på tålt ophold i sit eget hjem, mens førstedamen seriøst overvejede at forlade ham, skriver Independent...

Folk

St. Patrick *I dag er dagen, hvor irere over hele verden iklæder sig grønt, drikker en masse øl og fejrer St. Patrick’s Day. Bagsidens departement for religiøse anliggener kan oplyse, at Patrick, Irlands skytshelgen, blev født i Wales ca...

DEBAT

Ugh *Bush og Blair er ved at gøre deres krigsspil op. Kun Fogh holder stand. Danmark er en stor krigernation! Ole Kløcker, Kbh. V Død over Plakatmafiaen *Med sand i tapetklisteren Har industriens lakajer Monopoliseret bymuren Klæbet sig fast i hukommelsen Hos pengemænd og pladeselskaber For 10 kr plakaten Fuck jer! Bymuren tilbage til folket Claus Ankersen Top 40 *Den bedste musik i nutidig ramme er stor og kan stramme lykke og tåre ud så vi føler kølig idyl mod vores hud Peter Huss Til kattens pris *Da jeg sidst skrev om kattene i Irak, blev jeg inviteret på et to-ugers ophold i landet af foreningen Koranens Katte...

S fører regeringens udlændingepolitik

Socialdemokraterne har fire integrationsforslag, der er som løftet ud af regeringens tidligere handleplaner og initiativer

Lokalt/globalt

GLOBALT Hærchef kom til DK fra Spanien *Den tidligere irakiske hærchef, Nazar Al-Khazraji, fik tilsyneladende i strid med reglerne tålt ophold i Danmark. Nazar Al-Khazraji og hans familie kom således fra Spanien – og ikke som hidtil antaget Jordan – da de i 1999 søgte om asyl her i landet...

Krigen om Irak

Irak *Lovløsheden hersker i Irak, plyndringer er blevet hverdag, og selv nødhjælpsorganisationernes varelagre bliver røvet. Pentagon mener ikke, at det er deres vigtigste opgave at opretholde lov og orden...

Flere på tålt ophold går frit omkring

En del af de 20 formodede krigsforbrydere, som Danmark huser, er på fri fod, oplyser Udlændingestyrelsen. Justitsministeren risikerer næse efter den irakiske hærchefs flugt

I forreste række

Irak-Danmark *Siden den seneste Golfkrig, hvor Olfert Fischer lå nede i bageste geled har tendensen været, at de danske soldater er rykket frem i forreste række efter i en årrække, at have arbejdet som fredsbevarende styrke på Balkan...

’Forsvinden kunne ikke undgås’

Sikkerheden omkring den tidligere irakiske hærchef kunne ikke have været højere, når beviserne ikke er flere, siger statsadvokaten

Sider

Mest læste

  1. Når regeringen vil sende udviste udlændinge ud på en øde ø, kan forholdene få karakter af frihedsberøvelse, og det vil i så fald være i strid med menneskerettighederne. Det vurderer juridiske eksperter
  2. Udlændinge på tålt ophold skal ikke have de samme rettigheder som udlændinge på lovligt ophold. Problemet er, at Den europæiske menneskerettighedskonvention blev udfærdiget lang tid inden, man havde de nye former for terrorudfordringer, vi står over for i dag
  3. Udlændinge, der er dømt til udvisning for selv små forbrydelser, og mistænkte, som aldrig har været stillet for en dommer, skal for evigt kunne fratages deres grundlæggende bevægelsesfrihed
  4. Det lyder lidt som i eventyrene. En folkeskole med 70 procent børn med anden etnisk baggrund, hvor alle elever i skolens første afgangsklasse i 2007 har fået en ungdomsuddannelse. Men det er historien om H.C. Andersen Skolen i Vollsmose, der ikke sætter nogen børn i specialklasser
  5. Regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører en så stram finanslov, at den vil indebære markante velfærdsforringelser. Alligevel vil partierne bruge 759 mio. kr. på at flytte et udrejsecenter fra Midtjylland til det sydsjællandske øhav
  6. Hos Cevea krydser vi fingre for, at lovforslaget om at stramme reglerne for tålt ophold bliver udsat i dag i Folketinget
  7. I et politisk klima, hvor flere partier kappes om at være hårdest på udlændingeområdet, er tålt ophold blevet et af de områder, hvor politikerne er særligt opsatte på at fremstå som nogle hårde hunde. Højesteret har for anden gang på få år slået fast, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er blevet overtrådt i sager om netop tålt ophold
  8. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg har til Folketinget sagt, at gps-fodlænker til flygtninge på tålt ophold og kriminelle udviste ikke er teknisk muligt. Men det er der ikke belæg for, siger IT-Politisk Forening