Emne

taxametersystemet

Unge skal ikke tvinges på erhvervsuddannelser, de skal vælge dem af egen fri vilje

Dansk Metal vil sætte et loft over antallet af studenter for at tvinge flere til at vælge erhvervsuddannelser. I stedet bør man fokusere på at uddanne de over 45.000 unge, der hverken er tilknyttet uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet

De studerende sidder med sorteper i finanslovsforhandlingerne

De studerende er oplagt ikke den vælgergruppe, Socialdemokratiet er mest bekymrede for at lægge sig ud med. Derfor kan finansloven meget vel ramme universiteterne, på trods af advarsler fra erhvervslivet og Socialdemokratiets løfter om det modsatte, skriver debatredaktør Gry Inger Reiter i dette debatindlæg

Uddannelserne får mere styring og mere bureaukrati med nyt taxametersystem

Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk

Arbejd nu sammen, gymnasier!

Taxametersystemet har skabt en usund konkurrence mellem gymnasierne, hvor populære gymnasier tiltrækker så mange elever, at det hiver elevgrundlaget væk fra mindre prestigefulde gymnasier

Det virker omsonst at tale om mere kvalitet på uddannelser, der samtidig må fyre undervisere

Kvalitet skal der til ifølge regeringens forslag til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Men der er nu mest udsigt til mere bureaukrati, når universiteternes skal måles på fire forskellige parametre for at få penge. Det vil give dobbeltstyring og ikke kvalitet

Nyt taxameter-system: ’Vi er ikke sat i verden for at overregulere’

Det udskældte taxametersystem skal laves om, men den indledende debat om et nyt system kom mere til at handle om statens overstyring af uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesministeren lover et opgør med unødvendig styring i forbindelse med det nye bevillingssystem

Løft pædagoguddannelsen

Hvis vi ikke ændrer taxametersystemet på professionshøjskolerne, vil det få konsekvenser for de kandidater, vi får ud på den anden side

Er du klar til universitetet?

Siden taxameterordningen blev indført, har universiteterne optaget flere og flere, som slet ikke burde gå der, mener en erfaren lektor. Men har han ret i det – og hvem har ansvaret for at vende skuden?

Studerende og rektorer er klar til at ændre taxametersystem

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) er rede til at ændre det omstridte taxametersystem, der betyder, at uddannelsesinstitutionerne får penge efter det antal studerende, som de optager. Det er de studerende og uddannelsesinstitutionerne sådan set også, men formanden for Danske Studerendes Fællesråd og næstformanden for rektorkollegiet advarer dog mod, at ændringen bliver en spareøvelse

VUC driver skole – ikke forretning

Man kunne med rette have kritiseret os, hvis vi havde presset kursister sammen i overfyldte lokaler uden ordentligt udstyr, og havde brugt rub og stub på løn og almindelig drift. Men det har vi ikke

Sider

Mest læste

  1. Regeringen vil bruge godt 3,5 mia. kroner mere på at få flere unge i uddannelse, men pengene skal primært hentes hjem på, at de studerende bliver hurtigere færdige. Urealistisk, vurderer studerende og rektorer. Det kan ifølge uddannelsesministeren betyde ændringer af SU’en
  2. Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk
  3. Taxametersystemet har skabt en usund konkurrence mellem gymnasierne, hvor populære gymnasier tiltrækker så mange elever, at det hiver elevgrundlaget væk fra mindre prestigefulde gymnasier
  4. Uddannelserne er blevet meget afhængige af at få flere elever og få dem hurtigt igennem – hvilket har betydet, at uddannelserne bruger millioner af kroner på markedsføring af uddannelserne, frem for undervisning og vejledning
  5. Engelskstudiet på KU er et fag uden fremtid, mener oprørte ansatte i kølvandet på fakultetsspareplaner. Universitet uden fremtid Det var meningen, det skulle være et interview med et par ansatte på Institut for Engelsk om den økonomiske krise på Det Humanistiske Fakultet...
  6. Universiteterne udbyder for mange af de samme små humanistiske fag. Det forringer kvaliteten af uddannelserne og svækker kandidaternes jobmuligheder, lyder det i rapport fra Videnskabsministeriet
  7. Vi henter professionens problemer ind som en central del af faget
  8. De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve ikke passer i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, hvorfor der må politisk handling til for at gøre op med sløseriet