Emne

taxametersystemet

Social mobilitet på uddannelserne

Uddannelserne er blevet meget afhængige af at få flere elever og få dem hurtigt igennem – hvilket har betydet, at uddannelserne bruger millioner af kroner på markedsføring af uddannelserne, frem for undervisning og vejledning

Forslag: Glade studerende skal udløse flere penge

Universiteterne skal fremover belønnes efter, hvor tilfredse deres studerende er. Det foreslår Danske Studerendes Fællesråd, der præsenterer sin egen taxametermodel, dagen inden regeringens Kvalitetsudvalg præsenterer sin første rapport

Erhvervsskoler ønsker sig basisår og ’funny money’

Direktøren for Danske Erhvervsskoler venter i spænding på regeringens udspil til en reform. I mellemtiden er han kommet med sit eget

Kandidateksamen pr. automatik

Hvor svært kan det være at gøre danskerne til verdens bedst uddannede nation? Ikke særlig svært

Universiteter bruger af egenkapitalen

Universiteterne tør nu bruge af egenkapitalen, efter at de har fået treårige budgetter. Men regeringens nye budgetlov bekymrer, da den kan betyde, at universiteterne vil blive straffet økonomisk, hvis de får de studerende hurtigere igennem end beregnet

Universiteter risikerer at blive straffet for at være effektive

Regeringen vil have de studerende hurtigere gennem uddannelserne, men universitetsledere frygter at få færre penge fra staten, hvis flere studerende end forventet består deres eksamener

Studerende spekulerer i reeksamen

De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve ikke passer i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, hvorfor der må politisk handling til for at gøre op med sløseriet

Systemfejl nr. 117

Flere og flere gymnasie- og HF-elever bruger et ekstra år på uddannelsen for – måske – at sikre sig et gennemsnit, der giver adgang til drømmeuddannelsen. Taxameterordningen har skabt en uhellig alliance mellem elevernes ønske om at optimere deres chancer og gymnasiernes ønske om at sikre sig flest mulige midler

Cevea: Offentligt tilskudssystem favoriserer privatskoler

Det offentlige tilskud til en folkeskole med en ressourcestærk elevsammensætning kan være lavere end tilskuddet til en privatskole med samme slags elever. ’Det skriger til himlen,’ mener ekspert. Regeringen er villig til at se på en anden model

Aktiv medvirken gør en forskel

Vi skal som elever lære, at vi, med aktiv medvirken, kan gøre en forskel i det demokratiske samfund, vi lever i

Sider

Mest læste

  1. De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve ikke passer i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, hvorfor der må politisk handling til for at gøre op med sløseriet
  2. De studerende er oplagt ikke den vælgergruppe, Socialdemokratiet er mest bekymrede for at lægge sig ud med. Derfor kan finansloven meget vel ramme universiteterne, på trods af advarsler fra erhvervslivet og Socialdemokratiets løfter om det modsatte, skriver debatredaktør Gry Inger Reiter i dette debatindlæg
  3. Siden taxameterordningen blev indført, har universiteterne optaget flere og flere, som slet ikke burde gå der, mener en erfaren lektor. Men har han ret i det – og hvem har ansvaret for at vende skuden?
  4. Mange teoretiske stier er trådt siden Marx dominerede på universitetet i 1970'erne. Filosoffen Anders Fogh Jensen giver en teoriernes tour de force og forklarer, hvorfor de studerende nu igen er vilde med at forholde sig kritisk til markedet og kapitalismen
  5. Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk
  6. Tilliden mellem staten og højskolerne har lidt et alvorligt knæk. En deling af højskolerne kan være den eneste løsning, hvis tilliden skal genoprettes Rundt om på landets højskoler bliver posten modtaget med ekstra spænding i disse dage...
  7. Universiteterne udbyder for mange af de samme små humanistiske fag. Det forringer kvaliteten af uddannelserne og svækker kandidaternes jobmuligheder, lyder det i rapport fra Videnskabsministeriet
  8. Fem kilomter fra Gørløse midt på Sjælland ligger et hvidkalket hus. Et hus, hvor tre hunde byder velkommen til dem, der træder ind ad den røde port for at besøge familien Brønd: Gitte, Søren og deres tre døtre på 12, 17 og 21...