Emne

taxametersystemet

Den røde hue kan ende som symbol på snyd og ugidelighed

Krav om høje gennemførselsprocenter og taxametersystemet har korrumperet gymnasierne. De faglige krav slækkes, og eleverne kan stort set opføre sig, som det passer dem, for man vil for alt i verden have dem gennem uddannelserne

De studerende skal løbe hurtigere

Regeringen vil bruge godt 3,5 mia. kroner mere på at få flere unge i uddannelse, men pengene skal primært hentes hjem på, at de studerende bliver hurtigere færdige. Urealistisk, vurderer studerende og rektorer. Det kan ifølge uddannelsesministeren betyde ændringer af SU’en

Egenkapital bliver kastebold

Når nogle politikere vil give erhvervsskolerne mere sikkerhed for deres økonomi i form af flerårige rammer, står det i grel modsætning til statens styringssystem med etårige finanslove og årlige politiske tovtrækkerier om bevillingerne

Fagforeninger: Erhvervslivet må betale for uddannelse

Der bliver færre penge til undervisningen på universiteterne, og derfor må erhvervsliv, fonde og forskningsråd bidrage til at opretholde kvaliteten af uddannelserne, mener Dansk Magisterforening og Danske Studerendes Fællesråd. Erhvervslivet og politikere afviser

Det usolidariske universitet II

Har vi brug for finsk som forskningsområde på universitetet? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis man ser planerne om nedlæggelse af de små og økonomisk mindre bæredygtige humanistiske fag på Københavns Universitet som et spørgsmål om, hvorvidt vi har brug for folk, der kan forstå finsk og bevare et stærkt nordisk fællesskab, går man forkert i byen

Minister: Intet løfte om flere universitetspenge

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) vil ikke love flere penge til universiteterne, selv om hun har opfordret dem til at øge antallet af studiepladser. Men flere penge er helt afgørende, siger rektorformanden

Et selvmål

De gymnasier, der skaber mønsterbrydere i områder, hvor studenterhuerne ikke hænger på træerne, eksempelvis på Vestegnen, straffes dobbelt. De har større udgifter, og samtidig oparbejder de underskud pga. større frafald. En ond spiral.

Skyfrit svensk

Lunds Universitet, der er Sveriges største, havde i 2009 så stort et overskud, at de i år skal hyre 300-400 nye forskere inden for især teknik og naturvidenskab. På den anden side af Øresund har Københavns, Århus og Danmarks Tekniske Universitet fyret forskere på de selv samme videnskabelige områder

Hvorfor dog så overrasket, Malou Aamund?

Fredag den 26. marts om morgenen vælter en voldsom indignation ud af radioens P1

Taxametret tæller

Hver tredje underviser har følt sig presset til at prioritere gennemførelse over faglighed. Og hver sjette har ladet ukvalificerede bestå eksamen. Skurken er taxametersystemet og måske især færdiggørelsesbonusserne, som giver universiteterne økonomiske incitamenter til ikke at dumpe de studerende

Sider

Mest læste

  1. De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve ikke passer i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, hvorfor der må politisk handling til for at gøre op med sløseriet
  2. Siden taxameterordningen blev indført, har universiteterne optaget flere og flere, som slet ikke burde gå der, mener en erfaren lektor. Men har han ret i det – og hvem har ansvaret for at vende skuden?
  3. Krav om høje gennemførselsprocenter og taxametersystemet har korrumperet gymnasierne. De faglige krav slækkes, og eleverne kan stort set opføre sig, som det passer dem, for man vil for alt i verden have dem gennem uddannelserne
  4. Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk
  5. Tilliden mellem staten og højskolerne har lidt et alvorligt knæk. En deling af højskolerne kan være den eneste løsning, hvis tilliden skal genoprettes Rundt om på landets højskoler bliver posten modtaget med ekstra spænding i disse dage...
  6. Det er ikke første gang, det bliver sagt, men det bliver sagt med eftertryk i Information den 10. maj af Jens Engberg, der for nylig trådte tilbage som historieprofessor: "Bunden er nået, hvad angår frihed inden for kulturdebatten...
  7. Vi skal som elever lære, at vi, med aktiv medvirken, kan gøre en forskel i det demokratiske samfund, vi lever i
  8. De studerende er oplagt ikke den vælgergruppe, Socialdemokratiet er mest bekymrede for at lægge sig ud med. Derfor kan finansloven meget vel ramme universiteterne, på trods af advarsler fra erhvervslivet og Socialdemokratiets løfter om det modsatte, skriver debatredaktør Gry Inger Reiter i dette debatindlæg