Emne

taxametersystemet

Både ministeren og universiteterne har ansvaret for fyringer

Universiteterne siger, at de har færre frie midler, og derfor bliver nødt til at fyre forskere. Ministeren svarer, at universiteterne aldrig har haft flere penge. Begge parter har sådan set ret. Og begge har ansvar for fyringerne og de efterfølgende forringelser

Skuffende optag

Taxametertaksterne er et af de tiltag, der har været med til at markedsgøre universiteterne. Og når taksterne er for små, er der selvsagt ikke det store incitament til at udvide butikken

Taxametersystem tilsidesætter mønsterbrydere

Unge fra ikke-uddannede hjem vælger ofte at tage hhx i stedet for en almindelig studenter-eksamen. Men uddannelsesstederne får meget mindre i taxameter for hhx-studerende – og det kan i sidste ende gå ud over de studerende, mener eksperter

Naturvidenskab skal spare millioner af kroner

De naturvidenskabelig fag og museer står over for nedskæringer og massefyringer på grund af færre nye studerende og færre frie forskningsmidler. Det kan skade naturvidenskaben langt tid fremover. Videnskabsminister Helge Sander mener, at universiteterne aldrig har fået flere penge

Gør-det-selv uddannelser eller verdensklasse?

Der kommer ikke verdensklasse ud af selvstudier. Politikerne skal opprioritere samfundsvidenskab og humaniora

Politikere vil ændre på taxametersystem

Årets lave optag får flere politikere til at efterlyse justeringer på taxametersystemet, så uddannelserne får tildelt penge ud fra andre kriterier end antallet af studerende og hvor hurtige, de er

Taxameteret er forældet

Som studerende på en videregående uddan-nelse lærer de fleste en ny slags taxakørsel at kende - den gennem uddannel-sessystemet. Og den er ifølge mange foruroligende billig

Al denne snak

Jeg går på den mest inspirerende uddannelse og kan se frem til et af de mest betydningsfulde job i samfundet. Alligevel skal jeg have tudet ørene fulde af pressens og politikernes fordomme om læreruddannelsen, mens jeg læser om de nye tiltag til en 'forbedret læreruddannelse'

Akkrediteringsrådet er udsat for hård kritik

Nye uddannelser kan godkendes helt uden om Folketinget og berørte parter i sagen. Det viser sagen om den nye læreruddannelse

Rip, Rap & Rup-samtaler

Nu er tallene kommet for årets optag på universiteterne. Og det viser sig, at der snart er overvægt af kvindelige studerende på medicinstudiet og jura. Det er der råd for på Syddansk Universitet, hvor man som forsøg har indført personlige samtaler som grundlag for 50 procent af optaget...

Sider

Mest læste

  1. Siden taxameterordningen blev indført, har universiteterne optaget flere og flere, som slet ikke burde gå der, mener en erfaren lektor. Men har han ret i det – og hvem har ansvaret for at vende skuden?
  2. De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve ikke passer i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, hvorfor der må politisk handling til for at gøre op med sløseriet
  3. Krav om høje gennemførselsprocenter og taxametersystemet har korrumperet gymnasierne. De faglige krav slækkes, og eleverne kan stort set opføre sig, som det passer dem, for man vil for alt i verden have dem gennem uddannelserne
  4. De studerende er oplagt ikke den vælgergruppe, Socialdemokratiet er mest bekymrede for at lægge sig ud med. Derfor kan finansloven meget vel ramme universiteterne, på trods af advarsler fra erhvervslivet og Socialdemokratiets løfter om det modsatte, skriver debatredaktør Gry Inger Reiter i dette debatindlæg
  5. Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk
  6. Tilliden mellem staten og højskolerne har lidt et alvorligt knæk. En deling af højskolerne kan være den eneste løsning, hvis tilliden skal genoprettes Rundt om på landets højskoler bliver posten modtaget med ekstra spænding i disse dage...
  7. Fem kilomter fra Gørløse midt på Sjælland ligger et hvidkalket hus. Et hus, hvor tre hunde byder velkommen til dem, der træder ind ad den røde port for at besøge familien Brønd: Gitte, Søren og deres tre døtre på 12, 17 og 21...
  8. Det er ikke første gang, det bliver sagt, men det bliver sagt med eftertryk i Information den 10. maj af Jens Engberg, der for nylig trådte tilbage som historieprofessor: "Bunden er nået, hvad angår frihed inden for kulturdebatten...