Emne

taxametersystemet

Små fag kvæler humanister

Universiteterne udbyder for mange af de samme små humanistiske fag. Det forringer kvaliteten af uddannelserne og svækker kandidaternes jobmuligheder, lyder det i rapport fra Videnskabsministeriet

Min kone ønsker sig lige hvad hun vil

Forskning Ved finanslovsforelæggelsen blev forskningen lovet øgede bevillinger. Udmøntningen heraf viste sig ved forskningsrådenes uddeling af midler før jul, hvor skønsmæssigt 80 pct...

Kritikken af taxametersystemet er fuldt berettiget

Uddannelse Den 14. januar bragte Information en artikel med et interview med pensioneret styrelseschef Berrit Hansen. Interviewet med Berrit Hansen (BH) var angiveligt et svar på de kritiske røster, der har været rejst i forbindelse med implementeringen af det såkaldte taxametersystem på universiteterne...

’Det er tyndbenet kritik’

Arkitekten bag det udskældte taxametersystem, den pensionerede styrelseschef Berrit Hansen, træder nu offentligt frem og svarer kritikerne

Professor fastholder kritik af taxametersystem

Der er ingen sammenhæng mellem kvaliteten af universitetsuddannelse og taxametersystemet, konkluderer ministerrapport. Kritisk professor ærgrer sig over, at ingen vil diskutere fejlretning

Gymnasier vil fusionere

Tre store reformer får en række gymnasieledere til at forudsige stribevis af fusioner mellem gymnasierne i de kommende år

Færre penge til universiteter

Universiteterne får ca. 10 procent færre kroner pr. studerende i dag end for 10 år siden, viser opgørelse. Det går ud over uddannelsernes kvalitet

Professorer forsvarer sig

Professorer, der sænker faglige krav for at få flere studerende igennem, skal straffes, mener videnskabsministeren. Det rammer forkert, svarer professorer

Pølsefabrik må stoppes

Den ledelse der er nødt til at gøre uddannelsen dårligere, fordi tælleapparaterne kører for langsomt, skynder sig ikke at fortælle alverden om det Fem professorers kronik i Politiken, 9...

Frø-spiring

Påtale - Parkinson C. Northcote Parkinson formulerede i 1957 Parkinsons Lov, i henhold til hvilken en administration vil vokse uafhængigt af det, der skal administreres. Som eksempler nævnte han det engelske marineministerium, hvor antallet af embedsmænd i ministeriet i perioden 1914-1928 voksede med 78 procent, mens mængden af større skibe faldt med 68 procent og antallet af officerer og marinere faldt med 32 procent; og det engelske koloniministerium, hvor antallet af embedsmænd steg fra 372 til 1661 i perioden 1935-1954 samtidig med at kolonierne blev selvstændige...

Sider

Mest læste

  1. Siden taxameterordningen blev indført, har universiteterne optaget flere og flere, som slet ikke burde gå der, mener en erfaren lektor. Men har han ret i det – og hvem har ansvaret for at vende skuden?
  2. De studerende på landets universiteter kan i dag frit vælge at gå til reeksamen, hvis den ordinære prøve ikke passer i deres kalender. Grundet taxametersystemet gør universiteterne ingenting, hvorfor der må politisk handling til for at gøre op med sløseriet
  3. Krav om høje gennemførselsprocenter og taxametersystemet har korrumperet gymnasierne. De faglige krav slækkes, og eleverne kan stort set opføre sig, som det passer dem, for man vil for alt i verden have dem gennem uddannelserne
  4. De studerende er oplagt ikke den vælgergruppe, Socialdemokratiet er mest bekymrede for at lægge sig ud med. Derfor kan finansloven meget vel ramme universiteterne, på trods af advarsler fra erhvervslivet og Socialdemokratiets løfter om det modsatte, skriver debatredaktør Gry Inger Reiter i dette debatindlæg
  5. Fra 2019 vil universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier få penge efter kvalitet, studietid og ledighed blandt de færdiguddannede. Selvom størstedelen af bevillingerne stadig vil være baseret på studieaktivitet, ser uddannelsesinstitutionerne det nye bevillingssystem som mere uforudsigeligt og bureaukratisk
  6. Tilliden mellem staten og højskolerne har lidt et alvorligt knæk. En deling af højskolerne kan være den eneste løsning, hvis tilliden skal genoprettes Rundt om på landets højskoler bliver posten modtaget med ekstra spænding i disse dage...
  7. Fem kilomter fra Gørløse midt på Sjælland ligger et hvidkalket hus. Et hus, hvor tre hunde byder velkommen til dem, der træder ind ad den røde port for at besøge familien Brønd: Gitte, Søren og deres tre døtre på 12, 17 og 21...
  8. Det er ikke første gang, det bliver sagt, men det bliver sagt med eftertryk i Information den 10. maj af Jens Engberg, der for nylig trådte tilbage som historieprofessor: "Bunden er nået, hvad angår frihed inden for kulturdebatten...