Emne

terminologi

Ideologi

David Gress' bog om den europæiske økonomis historie bærer præg af, at forfatteren ikke er økonom - for eksempel glemmer han at redegøre for, hvordan det kan lade sig gøre, at rige lande tit har store offentlige sektorer

Muhammedkrisen delte folket i tre

Debattørerne under krisen kan inddeles i tre hovedgrupper, viser et nyt speciale. Det var dem, der forklarede krisen som et kultursammenstød mellem islam og danskhed, der satte dagsordenen

To år i aktualitetens skygge

At kunne se det store i det små er en sjælden kunst, som den østrigske essayist Karl-Markus Gauß behersker til fulde. Også hans seneste bog er et opgør med den bevidstløse nyhedsstrøm. Og et forsvar for den selvstændige, insisterende tanke

LÆSERBREVE

Redaktør på gale veje Bladet Notats ansvarshavende redaktør, Erling Böttcher, hævder i en artikel af Annegrethe Rasmussen den 30. november, at han har bortcensureret et læserindlæg fra mig, fordi det indeholdt "personangreb på JuniBevægelsens ledelse"...

Irans præsident står fast på sit udfald mod Israel

Irans præsident står fast på udtalelser om Israel. Den iranske regering har opfordret til antiisraelske demonstrationer verden over lørdag

Menneskerettigheder og lovgivning

Søren Krarup og Mads Bryde Andersen fører en vigtig debat, men glemmer baggrunden for menneskerettighedernes fremkomst

Min datter er ikke terrorist

Et par eksempler på, hvordan det lyder, når krigsmetaforerne trænger helt ind i børneværelset, og – nej – man er ikke nødvendigvis hård, når man er hård

Menneskeri

Ordet ’produktion’ anvendt i forbindelse med levende væsener er en obskønitet, der er uacceptabelt uden for en nazistisk terminologi

Til lykke, Ulrik Høy

At en hel nation kan finde morskab i klovnens gebærder og grimasser, er det sjoveste af det hele

Centrum-venstre: kirken skyder over målet

Har centrum-venstre spillet fallit som værn mod kapitalismens uhæmmede indtrængen i alle dele af samfundslivet? Kirkelige kredse erklærede sig i sidste uge klar til at tage over – men det er skudt helt over målet, lyder det samstemmende fra de radikale til det yderste venstre

Sider

Mest læste

  1. Sociologen Émile Durkheim minder os om, at samfundsteorien beskæftiger sig med reelle sociale strukturer og institutioner, der virker regulerende på vores adfærd Sociologi I marxismens æra ved de danske universiteter var den franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) en forkætret skikkelse, der blev afvist som positivist, funktionalist og konservativ...
  2. Eller snarere med S som i Stimulans. En amerikansk anglikansk biskop er ikke bange for tabuerne
  3. Jean de France er integrationsgal perker. Erasmus Montanus den hjemvendte student, mens Per Degn er indvandrer-miljøets halvstuderede autoritet... Velkommen til Holberg læst som Pizza King
  4. Klaus Rifbjergs foreløbige forfatterskab tæller langt over 100 titler – romaner, digte, journalistik, børnebøger... Erik Skyum-Nielsen giver her en kort introduktion til 70 af dem
  5. Søren Krarup og Mads Bryde Andersen fører en vigtig debat, men glemmer baggrunden for menneskerettighedernes fremkomst
  6. Ny bog forsøger at forstå den egensindige tænker Emmanuel Lévinas
  7. To strålende, danske hip hop-udspil har afsæt i to vidt forskellige amerikanske hiphop-traditioner
  8. Denne skelnen mellem det gode konkrete og det onde abstrakte i stedet for at tænke fænomenerne sammen dækker formentlig over almindelig nærighed