Emne

terminologi

Web-debat

Helt ok! Kære Information! Det er fint at i forsøger at bryde den formmæssige side af avisen, indholdet bliver jo det samme, men avisen bliver med sin nye størrelse et eller andet sted mere »spiseligt«...

Humanisme

KAN MAN have tillid til Mennesket? Det lyder som en højst abstrakt problemstilling, for hvem er Mennesket? Nelson Mandela, Fay Weldon, Donald Rumsfeld eller Kim Jong-Il? Hvordan kan man overhovedet tale om Mennesket og dermed om Humanisme? Information spurgte i weekenden fire forskellige konkrete mennesker om, hvad man kunne forstå ved humanisme i dag – og fik fire forskelligartede svar, der hvert især bundede i forskellige filosofiske refleksioner over historiske problemstillinger...

Forsvar for den frie vilje

Filosoffen Jürgen Habermas har modtaget Kyoto-prisen på 400.000 euro. I sin takketale til sine japanske værter – gengivet i gårsdagens Frankfurter Allgemeine Zeitung – indlagde den tyske tænker et flammende forsvar for den frie vilje, hvis eksistens for nylig er draget i tvivl af de »deterministiske og reduktionistiske« hjerneforskere Wolf Singer og Gerhard Roth«: »Alt tyder på, at vores kognitive apparat ikke er indrettet på at begribe, hvordan neurale impulsers deterministiske virkningssammenhænge kan interagere med kulturel programmering (som vi oplever som motivation)...

Fra europæisk drøm til global bevidsthed

Europa står ved et verdenshistorisk skel – i dag bliver EU’s forfatningstraktat underskrevet af unionens medlemslande

Lystens glemte bog

Den friere seksualmoral og folks lyst til at holde fast ved den overlevede alle anslag. End ikke Krarup og Langballe tør tage dét opgør

DEBAT

Fogh og naturen Anders Fogh Rasmussens tale ved Folketingets åbning blev dagen efter analyseret og dissekeret af mangle kloge mennesker her i avisen. Men natur- og miljøpolitikken var mærkeligt fraværende i anmeldelserne...

Ubegribelige begribeligheder

Aldrig i nyere dansk historie er der føget så mange fede fyndord gennem luften

Kulturen som spændetrøje

Dansk Folkeparti er på charmeoffensiv – vi bæver, os der betvivler, at ’fremmed kultur’ er en blindtarm

Når sportsskatte trækker i arbejdstøjet

Kendte sportsfolk skal ændre vores holdning til sort arbejde. Senere kommer der også samkøring af sociale registre, lover skatteministeren

Den lalleglade ligegyldighed

Statsministeren kan ikke tåle det – faktisk kan han slet ikke tåle

Sider

Mest læste

  1. Sociologen Émile Durkheim minder os om, at samfundsteorien beskæftiger sig med reelle sociale strukturer og institutioner, der virker regulerende på vores adfærd Sociologi I marxismens æra ved de danske universiteter var den franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) en forkætret skikkelse, der blev afvist som positivist, funktionalist og konservativ...
  2. Debattørerne under krisen kan inddeles i tre hovedgrupper, viser et nyt speciale. Det var dem, der forklarede krisen som et kultursammenstød mellem islam og danskhed, der satte dagsordenen
  3. Eller snarere med S som i Stimulans. En amerikansk anglikansk biskop er ikke bange for tabuerne
  4. Min far er lastbilchauffør. Han har gået i skole i fire år. En aften i efteråret 2001 havde han lavet pandebøf med bløde løg og hvide kartofler. Jeg var hjemme på weekend i Vestjylland, for første gang siden jeg var flyttet til Århus for at begynde på universitetet...
  5. Et mildt formiddagslys falder ind over det lille hjørneværelse og rammer nogle af de sociologiske og antropologiske tidskrifter, der ligger skødesløst på arbejdsbordet og i den beigefarvede sofa...
  6. Søren Krarup og Mads Bryde Andersen fører en vigtig debat, men glemmer baggrunden for menneskerettighedernes fremkomst
  7. Der er sket noget gennemgribende i dansk litteratur inden for få år. Bind III af det klassiske værk ’Danske digtere i det 20. århundrede’ udkommer i dag i en nyskrevet udgave – og det er opmuntrende læsning Litteraturhistorie Det er en vægtig og rig litterær dansk tradition, som følges op, når bind III af Danske digtere i det 20...
  8. Dagbogsblade fra Berlin – dansk SS-frivilligs beretning om krigens sidste dage sætter ansigt på krigens terror