Emne

terminologi

4. december 2004

Web-debat

Helt ok! Kære Information! Det er fint at i forsøger at bryde den formmæssige side af avisen, indholdet bliver jo det samme, men avisen bliver med sin nye størrelse et eller andet sted mere »spiseligt«...
16. november 2004

Humanisme

KAN MAN have tillid til Mennesket? Det lyder som en højst abstrakt problemstilling, for hvem er Mennesket? Nelson Mandela, Fay Weldon, Donald Rumsfeld eller Kim Jong-Il? Hvordan kan man overhovedet tale om Mennesket og dermed om Humanisme? Information spurgte i weekenden fire forskellige konkrete mennesker om, hvad man kunne forstå ved humanisme i dag – og fik fire forskelligartede svar, der hvert især bundede i forskellige filosofiske refleksioner over historiske problemstillinger...
16. november 2004

Forsvar for den frie vilje

Filosoffen Jürgen Habermas har modtaget Kyoto-prisen på 400.000 euro. I sin takketale til sine japanske værter – gengivet i gårsdagens Frankfurter Allgemeine Zeitung – indlagde den tyske tænker et flammende forsvar for den frie vilje, hvis eksistens for nylig er draget i tvivl af de »deterministiske og reduktionistiske« hjerneforskere Wolf Singer og Gerhard Roth«: »Alt tyder på, at vores kognitive apparat ikke er indrettet på at begribe, hvordan neurale impulsers deterministiske virkningssammenhænge kan interagere med kulturel programmering (som vi oplever som motivation)...
Kronik
29. oktober 2004

Fra europæisk drøm til global bevidsthed

Europa står ved et verdenshistorisk skel – i dag bliver EU’s forfatningstraktat underskrevet af unionens medlemslande
16. oktober 2004

Lystens glemte bog

Den friere seksualmoral og folks lyst til at holde fast ved den overlevede alle anslag. End ikke Krarup og Langballe tør tage dét opgør
12. oktober 2004

DEBAT

Fogh og naturen Anders Fogh Rasmussens tale ved Folketingets åbning blev dagen efter analyseret og dissekeret af mangle kloge mennesker her i avisen. Men natur- og miljøpolitikken var mærkeligt fraværende i anmeldelserne...
18. september 2004

Ubegribelige begribeligheder

Aldrig i nyere dansk historie er der føget så mange fede fyndord gennem luften
2. september 2004

Kulturen som spændetrøje

Dansk Folkeparti er på charmeoffensiv – vi bæver, os der betvivler, at ’fremmed kultur’ er en blindtarm
24. august 2004

Når sportsskatte trækker i arbejdstøjet

Kendte sportsfolk skal ændre vores holdning til sort arbejde. Senere kommer der også samkøring af sociale registre, lover skatteministeren
14. august 2004

Den lalleglade ligegyldighed

Statsministeren kan ikke tåle det – faktisk kan han slet ikke tåle

Sider

 • 16. april 2007

  Muhammedkrisen delte folket i tre

  Debattørerne under krisen kan inddeles i tre hovedgrupper, viser et nyt speciale. Det var dem, der forklarede krisen som et kultursammenstød mellem islam og danskhed, der satte dagsordenen
 • 9. marts 2000

  Samfundet som organisme

  Sociologen Émile Durkheim minder os om, at samfundsteorien beskæftiger sig med reelle sociale strukturer og institutioner, der virker regulerende på vores adfærd Sociologi I marxismens æra ved de danske universiteter var den franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) en forkætret skikkelse, der blev afvist som positivist, funktionalist og konservativ...
 • 12. maj 2001

  Den forkerte side

  Dagbogsblade fra Berlin – dansk SS-frivilligs beretning om krigens sidste dage sætter ansigt på krigens terror
 • 2. oktober 2000

  Bevidst om det bevidste

  Arbejdet med at løfte sløret for bevidsthedens gåde er i fuld gang Tværfaglighed Du er bevidst netop nu. Bogstaverne på papiret forekommer dig på en bestemt måde, og du oplever, at ordenes betydning giver mening...
 • 5. april 2005

  Menneskerettigheder og lovgivning

  Søren Krarup og Mads Bryde Andersen fører en vigtig debat, men glemmer baggrunden for menneskerettighedernes fremkomst
 • 16. november 2004

  Humanisme

  KAN MAN have tillid til Mennesket? Det lyder som en højst abstrakt problemstilling, for hvem er Mennesket? Nelson Mandela, Fay Weldon, Donald Rumsfeld eller Kim Jong-Il? Hvordan kan man overhovedet tale om Mennesket og dermed om Humanisme? Information spurgte i weekenden fire forskellige konkrete mennesker om, hvad man kunne forstå ved humanisme i dag – og fik fire forskelligartede svar, der hvert især bundede i forskellige filosofiske refleksioner over historiske problemstillinger...
 • 23. juli 2005

  Fra den tredje vej til den milde totalitarisme

  Et mildt formiddagslys falder ind over det lille hjørneværelse og rammer nogle af de sociologiske og antropologiske tidskrifter, der ligger skødesløst på arbejdsbordet og i den beigefarvede sofa...
 • Kronik
  27. juli 2002

  Jean de France er en kokosnød

  Jean de France er integrationsgal perker. Erasmus Montanus den hjemvendte student, mens Per Degn er indvandrer-miljøets halvstuderede autoritet... Velkommen til Holberg læst som Pizza King