Emne: terrorlovgivning

Seneste artikler

Svar udbedes

Forelå der et politisk forlangende om, at politiet skal fremskynde den konkrete efterforskning af terrorhandlingen, var såvel forargelse som modstand velanbragt. Men det er ikke tilfældet.
Effekt. De gennemførte terrorpakker virker efter hensigten, men terrorismen antager nye former, og det gør, at myndighederne bliver ved med at skulle justere efter ændrede trusselsbilleder. Bevæbnet politi bevogter Kastrup lufthavn efter weekendens skyderier

»Ingen taler i telefon længere«

Torsdagens terrorpakke er blot den seneste i en række af regeringsreaktioner på terrorangreb siden 2001. Der tegner sig efterhånden et mønster: Terrorpakkerne har med deres nye redskaber og midler ganske stor succes med at afværge planlagte terroranslag. Men terrorismen ændrer til gengæld ansigt undervejs og tilpasser sig de mulighedsbetingelser, som lovindgrebene skaber

Ærgrelse over at lovet kommissionsarbejde blev forsømt

Hvis regeringen havde igangsat den granskning af terrorindsatsen, som var indeholdt i regeringsgrundlaget i oktober 2011, havde fundamentet for at sammensætte en ny terrorpakke været bedre, mener flere politikere
Hvad kan man gøre mod de terrorangreb, vi ser? Vi kan holde fast i den terrorlovgivning, vi allerede har, thi den er faktisk ganske skrap – ikke mindst hvis man håndhæver den.

Terror er ikke den underprivilegeredes værk

Vi må gøre op med forestillingen om, at noget materielt, såsom fattigdom, radikaliserer. Radikalismens sponsorer er velhavende, og dens formidlere ofte veluddannede og ressourcestærke. Kun nogle af dem, der lader sig forføre, er underprivilegerede

Useriøst

Der tegner sig et billede af en regering, der er mere optaget af at levere let sælgelige tilsagn om at styrke kampen mod terror end at leve op til egne løfter om at sikre retssikkerheden
Fransk soldat patruljerer omkring en jødisk skole i Paris efter terrorangrebene. Flere europæiske lande er klar til at give politiet og efterretningstjenesterne flere ressourcer.

Europa gør klar til at stramme antiterrorlove

Både på EU-plan og i flere medlemslande har terrorangrebene i Paris fået politikerne til at varsle strammere antiterrorlove. Ikke det rette svar, mener borgerretsorganisationer
Dramaet om terrorangrebet mod Charlie Hebdo sluttede foreløbigt i går, da begge attentatmænd blev dræbt. Men det får nu danske politikere til at sige, at PET skal have de ressourcer, de har behov for. Eksperter mener dog ikke, at der nødvendigvis er behov for hverken flere penge eller beføjelser.

Eksperter advarer politikere mod nye terrorlove

Efter Charlie Hebdo-massakren diskuterer danske politikere igen, hvorvidt PET har tilstrækkelige beføjelser. Men Frankrig har allerede meget vidtgående lovgivning, og det er slet ikke en vej, Danmark bør gå, siger eksperter

DF opfordrer til kompromis om terrortrussel

Efter angrebet på Charlie Hebdo mener DF, at der er brug for at ’gentænke’ terrorloven

Terrorlove i defensiven

For første gang er de overvågningslove, som blev vedtaget i tiden efter 11. september under reelt pres. Ikke fra aktivister eller kritiske jurister, men fra EU’s egen domstol
En tysk mand under en demon­stration uden for National Security Agencys (NSA) aflytningsstation nær Darmstadt. Det sker i protest mod, at vi alle bliver udspioneret.

Miranda-anholdelse er et angreb på pressefriheden

Når britiske myndigheder anvender terrorlovgivning til at tilbageholde journalister og deres samlevere, er pressefriheden og de journalistiske arbejdsmetoder under alvorligt pres

Sider

Mest læste

  1. Politikerne har besluttet, at terrorister skal straffes hårdt. Men de kan ikke blive enige om, hvornår man er terrorist. Og det er et stort problem for retssikkerheden, lød kritikken ved debatmøde
  2. Krigen mod terror startede som en synkende supermagts kamp for at bevare overherredømmet
  3. Frygten for et terrorangreb får selv vestlige og demokratiske regeringer til at tilsidesætte elementære menneskerettigheder
  4. Formålet med terror er at terrorisere og skabe angst. Men terror handler også om synlighed og opmærksomhed. På den baggrund kunne den terror, som i går ramte London, ikke have været bedre timet...
  5. Det spørgsmål skal Københavns Byret tage stilling til, når syv anklagede i dag skal for retten for at sælge T-shirts til støtte for FARC og PFLP
  6. Vi har ikke vundet krigen mod terror, blot fordi der ikke springer bomber i Europa. At formulere sådan et syn på terror, svarer til, at en økonom sagde, at "så længe Europa holder skinnet på næsen, kan det økonomisk set gå så dårligt, som det vil, i resten af verden"
  7. Debatten om ytringsfrihed skal videre, vi må diskutere, om der skal være forskellige standarder for ytringsfrihed for magthaverne og alle os andre på den anden side
  8. Flere partier mener, at tidsbegrænsning på kontroversielle love vil være mere i overensstemmelse med Grundlovens ånd