Emne

tidsskrifter

Erasmus Montanus

'<i>Det er en forarmelse at tro, at kun det, der er gangbart på engelsk, duer til noget.'</i></p><p>Finn Hauberg Mortensen, institutleder, Institut for Nordiske sprog og Sprogvidenskab</p>

Universitets-demokratiets fald

Regeringen fjernede i 2003 universiteternes selvstyre. For at få en effektivere ledelse, der var tilpasset globaliseringen. Men forud var gået 35 år, hvor man havde forsøgt at skabe et universitetsdemokrati, der også omfattede studerende og andre ansatte end professorer

Internationalisering ødelægger dansk juraforskning

Når forskningsmidlerne skal fordeles efter, hvor mange artikler forskerne har fået trykt i internationale tidsskrifter, vil det blandt andet gå ud over forskningen i dansk ret - og øge forskningen i menneskeret, mener jura-professor

Naturvidenskabens måling af forskning er problematisk

Når forskningen skal måles, bliver standarden sat ud fra naturvidenskaben. Men metoden kan ikke bruges på humaniora og samfundsfag, lyder kritikken - også fra Humaniora på KU, hvor man allerede har indført forskningsmåling

Fra skolebladet til The Lancet

Pernelle Kruse Kristensen er en af de studerende, der ikke gider skrive rapporter til reolen derhjemme. Senest er hendes bachelorprojekt blevet til en artikel i tidsskriftet The Lancet

Studerende: Lad os forske mere

Universiteterne er for dårlige til at tage de studerende med i forskningsprojekter og til at tage den forskning, studerende producerer, alvorligt, mener Danske Studerendes Fællesråd. Dermed går samfundet går glip af en enorm ressource

Bogrevolution på vej - måske

Den kaldes bøgernes Ipod den nye elektroniske e-bogslæser, 'Kindle', der lanceres i dag og har taget Amazon tre år at udvikle

'Vi er stivnet i paroler'

Kritikken af de unge forfattere er ikke helt forfejlet, mener Kristina Stoltz, der selv er venstreorienteret, men træt af forudsigelige meninger i forfatterstanden og på venstrefløjen generelt

Forskningens seks magre år

Da regeringen trådte til i 2001, var det med løfter om øgede forskningsmidler, som fik naive forskere til at glæde sig efter en række magre år under skiftende regeringer

Hun lytter til ørets egne lyde

Øret laver sine egne lyde, og målingen af dem kan være med til at forebygge den usynlige folke-sygdom: nedsat hørelse. Akustikforsker Karen Reuter lytter til og lærer af det indre øres lyde

Sider

Mest læste

  1. Kan vi blive ved med at forklare den maskuline dominans udelukkende ud fra samfundsmæssige for-hold som opdragelse og kultur? Hvad med biologien?
  2. En overset og uforstået tænker. Sådan betegner de nye franske filosoffers evige bannerfører Henri-Bernhard Levy eksistentialismens fader, Jean Paul Sartre. 20 år efter sin død og langt inde sin delvise glemsel fortjener Sartre ikke alene at blive læst...
  3. Det var ikke kun ayatollah Khomeinis tilhængere, der i 1979 stod bag den iranske shahs fald. En række venstrefløjsgrupper var gået sammen med islamisterne, men mange af de venstreorienterede aktivister og intellektuelle måtte senere flygte fra revolutionen og gå i eksil i Vesten
  4. I dagspolitiske sager har de intellektuelle næsten altid taget fejl. På den anden side er de nødvendige for en fri debat og politisk kultur. Men moderne nyttekrav til universitetet giver problemer med at løse den kritiske side af deres funktion ÅNDENS RIGE Ikke alle akademikere er intellektuelle...
  5. Arne Sejrs borgerligt-konservativt dominerede 'Firmaet' og det socialdemokratiske AIC havde en fælles fjende i kommunisterne, som det kit, der bandt de to politiske modstandere sammen - og dermed fungerede de tre E-tjenester i praksis som én Det skete i sommeren 1997...
  6. Peter Seebergs spredte og efterladte noveller holder mål med de færdige bøger og viser ham i hele hans bredde
  7. Den suveræne århusianske idehistoriker Hans-Jørgen Schanz har skrevet en original og klar indføring i Hannah Arendts tænkning
  8. I Tjekkiet er der ikke megen lyst til at mindes det runde jubilæum for den russiske invasion i Tjekkoslovakiet den 21. august 1968, en dag, som slog en frihedstørstende verden med skræk...