Emne

tortur

Læserne vildledes i Irak-tortursag

De vanskeligheder, som dansk presse generelt har med at skrive korrekt om Irak-tortursagerne, har spredt sig til Information – den avis, som burde støtte torturofrenes adgang til rettergang i en tid, hvor undersøgelseskommissioner viser sig ineffektive

Torturbødler vil også gerne hjem til spisetid

Tortur forekommer hyppigt i film, tv og teater, hvor vi typisk fortælles, at tortur foretages mod vigtige mennesker for at få vigtige informationer. I virkeligheden er det typisk helt almindelige mennesker, der torturerer helt almindelige mennesker. Den form for fejlagtig formidling skaber en blindhed over for den tortur, der udøves i alle samfund, også det danske, lyder det fra ekspert

Vi skal til bunds i Danmarks rolle i fangeflyvninger

Dom over Polen for medvirken til tortur i CIA’s fangeprogram gør en dansk kommissionsundersøgelse af CIA-flyvninger i dansk luftrum endnu mere nødvendig

Asylansøgere bør screenes for tortur

Danmark undersøger ikke systematisk, om asylansøgere har været udsat for tortur. Det gør det vanskeligt at retsforfølge bødlerne og dæmme op for problemet

Hundredvis torteres i hemmeligt egyptisk fængsel

Elektriske stød og smertelige kropsstillinger er blandt de metoder, som de egyptiske sikkerhedstjenester tager i brug over for mistænkte islamister og uromagere, der holdes interneret uden om det egyptiske retssystem

Danmark beskyldes for at overtræde torturkonvention

Den danske regering har sat sig for at få alle verdens lande til at skrive under på FN’s torturkonvention. Men Amnesty International og Dansk Institut mod Tortur kritiserer regeringen for ikke selv at leve op til konventionen. Udenrigsministeren afviser kritikken

Torturlære

Med en analyse af den tidligere kz-lejrfange og torturoffer Jean Amerys skrifter, formår Catherine Perret at belyse den enorme fare, accepten af tortur udgør for vestens demokratier

Firmaets mand

John Rizzo arbejdede for CIA i 30 år, og endte som den mest indflydelsesrige generaladvokat, agenturet nogen sinde har haft. Han kunne have forhindret de kontroversielle afhøringsmetoder, der blev taget i brug efter 11. september. Men det gjorde han ikke

’Systematiske drab i Syrien er kun toppen af isbjerget’

Internationale hjælpeorganisationer påpeger, at dokumentationen for henrettelser af 11.000 tilbageholdte i Assad-regimets fængsler kun opgør tal fra dele af landet

Et ukueligt menneske

I dag fylder grundlæggeren af Rehabiliteringscentret for Torturofre, Inge Genefke, 75 år. Dagen burde blive anledning til et opgør med de dobbeltstandarder, der bestemmer Danmarks officielle holdning til tortur

Sider

Mest læste

  1. Det iranske præsidentvalg står for døren, men det er langtfra et valg, som vi kender det i Danmark. Lige nu står det tidligere medlem af dødens udvalg, Ibrahim Reisi, til at ’vinde’, på trods af sin mørke fortid.
  2. Beviserne for tortur af mindst 600.000 syriske mænd, kvinder og børn er overvældende. Syrien er ét stort torturkammer, siger FN og flere menneskeretsorganisationer. Men hvor er den politiske vilje til at stoppe overgrebene?
  3. Hvad fik i 1970'erne som i dag unge, velbegavede, relativt veluddannede og ikke specielt armodige studenter til at gå ind i en terrorist-organisation eller til som for eksempel Ralf Pittelkow at lade sig fascinere af terrorismen? Måske et aktuelt feltstudie for antropologer
  4. Måske fordi det får vores fortællinger om den retfærdige krig og den kærlige soldat til at krakelere
  5. Det er nu, hvidtjørnen blomstrer på Eremitagesletten – så dragende, som Knud Sønderby fortalte om den. Tjørnens oprindelse er en Danmarks-historie om kongeligt magtbud og en hærgende sygdom i hovedstaden
  6. For Kasper Hansen var filmen ’Ondskab’ hverken ond fiktion eller indblik i en afsluttet kostskoletid i 1950’ernes overklasse-sverige. Filmen gav barske mindelser om hans egne tre år på den danske kostskole Herlufsholm i årene omkring 1990
  7. Jesus var på samme tid hippie og terrorist, og derfor er det intet tilfælde, at han i disse år er blevet et ikon for mange aldrende 68’ere. Derimod er det næppe klogt at bygge et samfund på hans udtalte skizofreni
  8. Et slot på Mors omdannet til monument over dekorativt forfald. Det er et teater med kulisser og rekvisitter. Spillerne har forladt scenen. Man må selv fylde den ud med egne historier Småslotte, herregårde, står og forfalder...