Emne

tosprogede

Modersmål er hjertets sang

Alle elever skal lære dansk – men for indvandrerbørn bør modersmålsunder-visningen komme oveni som kulturfag og spille bedre sammen med skolens andre fag Retfærd & Velfærd Hvis man er født og opvokset i Danmark og agter at blive her, så er ens modersmål dansk«, udtalte Socialdemokratiets næstformand Lene Jensen op til partiets kongres fornylig...

’Kvoter er kun for fisk’

Eksperter ryster på hovedet af forslaget om, at der maksimalt må være 50 procent tosprogede i en folkeskoleklasse Tosprogede børn bliver hverken bedre til dansk eller bliver mere integrerede i det danske samfund, hvis de bliver spredt ud på folkeskolerne...

Ministerudspil fremhæver modersmål

Ny bekendtgørelse om modersmåls-undervisning er i direkte strid med S-forslag om stop for sprogtimer til børn af nydanskere Mens Socialdemokratiet lægger op til at fjerne modersmålsundervisningen for børn af nydanskere, udsender undervisningsminister Margrethe Vestager (R) om kort tid en ny bekendtgørelse på området...

Så hør dog på dem

Er 'danskhed' et statisk univers, som tosprogede børn bare skal tilegne sig, så er deres lykke gjort? Det skulle man tro, når man lytter til debatten Retfærd & Velfærd Der er et mylder af forventningsfulde, velklædte børn og forældre på gaden...

Puster til ilden

Når det bliver moralsk forkasteligt at bruge ordet fremmede, stiger lysten til at bruge det Sprogbrug Af Information 6. marts fremgår det, at man ikke længere må kalde folk fra udlandet, der opholder sig her i landet, og som man ikke synes ligner os på alle måder, for fremmede...

Socialrådgivere får job på hudfarven

Kommunerne ansætter etniske socialrådgivere til at arbejde med flygtninge og indvandrere. Men det er ikke nødvendigvis en god måde at løse integrationsopgaven på, siger fagfolk De danske kommuner ansætter etniske socialrådgivere til at arbejde med integration af indvandrere og flygtninge...

OVERBLIK

Kritik af sammenføringssudspil *Regeringens udspil om familiesammenføringer møder kraftig modstand hos Mellemfolkeligt Samvirke (MS). "Set i lyset af, at der i 1999 kun blev familiesammenført 821 ægtefæller til herboende indvandrere med udenlandsk statsborgerskab, er det som at skyde gråspurve med kanoner...

'Man spiser jo ikke en elefant i én mundfuld'

Byrådet i Odense har nu slået fast med syvtommersøm, at der skal gøres noget ved Vollsmose. Men hvad der skal gøres, hvornår og hvad det må koste er stadig uklart Præcis 35 minutter...

Læreruddannelsen indrettes efter tosprogede

Seminarierådet vil have ændret læreruddannelsen, så nye lærere bliver bedre rustet til at undervise tosprogede elever Rundt om i den danske uddannelsesverden er man ved at indrette sig på en folkeskole, hvor tosprogede elever er en del af hverdagen...

To sprog eller et halvt

Barnet genbruger modersmålets begreber, når det skal lære dansk Tosprogede Det er afgørende for barnets intellektuelle og følelsesmæssige udvikling at give barnet et sprog, da sproget er bærer af barnets begrebsudvikling...

Sider

Mest læste

  1. Perker er det ord, der rammer bedst, når man taler om den gruppe af danskere med anden etnisk baggrund, som ofte er til debat i samfundet, mener professor i sprog
  2. Danmarks første halal-pølsevogn er åbnet – og det er Allah, der bestemmer, om det nye koncept bliver en succes
  3. At kalde faget ’kristendom’ for ’religion’ er et fint signal – men også indholdet bør overvejes
  4. Dansk er ikke et svært sprog. Men det er svært at tale dansk med danskerne, og det kan afholde nogle nydanskere fra at tale sproget, selvom de faktisk godt kan det
  5. Det kan være svært at lære dansk i skolen, når der tales arabisk, tyrkisk eller italiensk derhjemme. Men det bliver lidt lettere, når børnene får modersmålsundervisning, mener både professor i tosprogethed Anne Holmen og EU-politikere. For modersmålet er det bedste springbræt til at lære dansk og andre fag
  6. Integrationen slår fejl, når man i skolen vil tvinge børn ind i en præfabrikeret forestilling om danskhed skabt af middelklassens normer. I mødet med danskheden som noget indforstået og kulturelt betinget, bliver det klart for de tosprogede børn, at de ikke er danske og ikke kan blive det, mener den bogaktuelle antropolog Laura Gilliam
  7. Regeringen planlægger at gennemføre et stort forsøg med modersmålsundervisning i folkeskolen, men en sprogekspert opfordrer politikerne til at gå endnu længere og på forsøgbasis indføre arabisk som undervisningssprog
  8. Min barndomsby Brabrand er delt i øst og vest -ghetto og villakvarter. Derfor organiserede forældrene på Engdalskolen sig i protest. De ville ikke have, at deres skole skulle lægges sammen med Sødalskolen, og det fik de forhindret. Det er måske børnene, det går ud over