Emne

trepartsaftale

Kommunerne jagter de sygemeldte og pelser statskassen

Økonomisk trængte kommuner sætter gang i discountaktivering af langvarigt sygemeldte for at få adgang til den høje statsrefusion. Så længe det sker, bliver fødekæden til førtidspension næppe brudt

Vil ny lovgivning stresse eller styrke sygemeldte?

Ændringer af sygedagpengeloven er udtryk for, at der i dag lægges større vægt på, at længevarende sygemeldte skal hjælpes hurtigt tilbage i arbejde, så de undgår langtids-forsørgelse. Umiddelbart et værdifuldt fremskridt, men hvad bliver virkeligheden?

Så begynder slagsmålet om sosu'ernes løn

I dag mødes fagbevægelsen og kommunerne til den første forhandling om lønnen i de nye offentlige overenskomster. Der er kamp om at vinde den offentlige mening

Offentligt ansatte: Send flere penge

Topforhandleren for en halv million offentligt ansatte er glad for, at LO's formand vil have politikerne til at sørge for ekstra penge til forhandlinger

Fogh advarer mod offentligt lønløft

Folketinget vedtager en midlertidig bevillingslov inden en ny finanslov, vurderer Fogh, som advarer flertal mod lønløft for offentlige ansatte

Valgkampen og velfærdens oversete helte

Den utroligt vellykkede modernisering af det danske samfund gennem de seneste 25 år gør det mindre vigtigt, hvem der vinder valget. Sammen med fagbevægelsen vil Thorning og Vestager nødvendigvis videreføre den ny-korporativisme, som Fogh mesterligt har videreført fra Nyrup og Schlüter

FOLK

SR-krav: Trepartsaftale uden om kvalitetsreform

Oppositionen er frustreret over forløbet omkring kvalitetsreformen. S og R vil sammen med fagbevægelsen adskille reform og trepartsaftale. Det afviser regeringen blankt

Ravnsborg Red

Det er paradoksalt eller udtryk for nye tider, at det netop er på det politisk højrøde og solidariske indre Nørrebro, at der i disse måneder udspiller sig en forbitret arbejdskamp om retten til at tegne kollektive overenskomster...

LO tilfreds med trepartsaftale

Lønmodtagernes organisation LO er meget tilfreds med det slutdokument vedrørende trepartsaftale

Sider

Mest læste

  1. Brugerbetaling på broer, motorveje og tunneler skal finansiere store infrastrukturprojekter, mener en række af de største fagforbund forud for dagens forhandlinger om en trepartsaftale
  2. Da man gennem trepartsforhandlinger indførte arbejdsmarkedspensionerne, var det ikke meningen, at opsparing skulle modregnes i efterlønnen. Så hvis politikerne endnu en gang strammer modregningen gennem efterlønsreformen, undergraver det deres troværdighed som aftalepartner
  3. Ambitionsniveauet er blevet nedjusteret, nedjusteret og nedjusteret på ny. Alligevel har kun fire ministerier formået at leve op til egne forventninger for ansættelser af såkaldte IGU-praktikanter inden for de respektive ministeriers ressortområder. Tallene illustrerer, at regeringen ikke tager opgaven alvorligt, lyder det fra arbejdsmarkedsforsker
  4. God offentlig ledelse handler også om at skabe bedre politiske rammer for ledelse
  5. Det er en fin begyndelse, at arbejdsmarkedsorganisationerne har afsat midler til efter- og videreuddannelse. Men de ufaglærte, der trænger mest til indsatsen, er vanskelige at lokke på kursus
  6. Skattelettelser bør have højeste prioritet i skattereformen. Sådan siger en række fagbosser, der dog glæder sig over Enhedslistens ønske om at få dele af det, der var i spil under trepartsforhandlingerne, med i en aftale
  7. Selv om trepartsforhandlingerne gik i vasken, ser der ud til at være mulighed for en Helle Thorning-Schmidt ’remake’ til en version 3.0, som kunne genvinde tabte vælgere, og som ingen kunne beskylde for at være økonomisk uansvarlig
  8. Regeringen gennemlevede en dia horribilis i går, hvor sammenbruddet i trepartsforhandlingerne udstillede, at dens krise er substantiel. Sprækkerne i jorden omkring regeringsprojektet kan ikke længere skjules, men måske tvinge SRSF i armene på Enhedslisten