Emne

trivsel

Læserbrev
29. september 2022

Teatret er en hjertestarter – et livsvitamin i et børneliv. Gør det til et fag i folkeskolen

Vi bør få teater fast på skoleskemaet for alle folkeskolens årgange. Ikke fordi alle børn skal blive skuespillere, men fordi teaterkunsten giver de unge livsmod, fællesskaber og tro på sig selv. Tænk bare, hvad det kan gøre ved mistrivslen
Lad os gøre børn og unge til musiske mennesker, boblende af kreativitet, ideer og livsmod, skriver Lone Hertz.
Kommentar
21. september 2022

Børn med diabetes bør ikke stå alene med ansvaret for deres sygdom i skoletimerne

Intet skolebarn skal stå alene med ansvaret for sin kroniske sygdom. Det er dog sandheden for langt de fleste skolebørn med type 1 diabetes. Løsningen er, at give alle en fast kontaktperson i skole- og sfo-tiden.
Børn med diabetes skal ofte selv stå for at måle blodsukker, tælle kulhydrater og dosere insulin korrekt, mens de er i skole, skriver Karoline Noer i denne kommentar. Arkivfoto.
Kommentar
16. august 2022

Jeg griber mig selv i at ønske, at min mand havde kræft og ikke depression og angst

Som læge på en kræftafdeling og pårørende i psykiatrien er forskellen slående. Det virker, som om man i psykiatrien har vænnet sig til, at folk går til bunds med deres sygdom, familier går i opløsning, og de pårørende bliver desperate
For en psykisk syg, som ikke er selvmordstruet, er glasset halvt fyldt. På en kræftafdeling er patientforholdene som et glas fyldt til kanten og med isterninger og sugerør.
Kronik
20. juli 2022

Foreninger og fællesskaber er et af de bedste midler mod ungdommens mistrivsel

Unges mistrivsel har nået alarmerende højder, og hvis ikke magthaverne sætter ind nu og blandt andet sikrer, at alle unge får let adgang til positive foreningsfællesskaber, risikerer vi at stå i en ungdomskrise
Der er brug for fællesskaber, hvor unge kan være sammen om et fælles tredje uden at blive målt og vejet. Det kan findes i spejderforeninger eller badmintonklubber, mener Christine Ravn Lund.
Kronik
6. juli 2022

Medicinstuderende: Vi bliver ikke klædt på til at styrke psykiatrien, tværtimod

På trods af massive problemer med psykiske lidelser bliver psykiatrien nedprioriteret på medicinuddannelsen. Vi stifter ikke tilstrækkeligt bekendtskab med området, og dermed vil manglen på psykiatere stige, mens de almene lægers vidensniveau vil falde
»Jeg ved, at det lyder sloganagtigt flot at sige ’praktiserende læger til hele landet’, men når det resulterer i færre psykiatere, er det igen min generation, der betaler prisen,« skriver medicinstuderende Helena Udsen.
Klumme
1. juni 2022

Børn på seks år har ret til spænding – og de tager ikke skade af at komme tidligt i SFO

Modstanden mod at sende børn i SFO tre måneder, inden de skal starte i skole, er præget af overdrevne skræmmebilleder og hysteri. For langt de fleste blomstrer, når de pludselig får lov at save i træ og lege med de store børn, skriver skolepædagog Mette Skovhus Larsen i denne klumme
Det er ikke alle børn, der er klar til at begynde i skole det år, de fylder seks. Derfor skal vi i højere grad udskyde skolestarten for de børn, der ikke er klar, mener skolepædagog Mette Skovhus Larsen.
Kronik
31. maj 2022

Underviserne kan gøre mere for elevers og studerendes trivsel, hvis de får lov

Politikerne må tage den stigende mistrivsel blandt børn og unge alvorligt. Undervisere fra både grundskolen, ungdomsuddannelserne og de lange videregående uddannelser vil gerne hjælpe, men det kræver rum og ressourcer til at skabe et stærkere fællesskab i uddannelsesmiljøerne, skriver Danske Underviserorganisationers Samråd i denne kronik
En række repræsentanter i uddannelsessystemet er bekymrede for børn og unges trivsel. De vil gerne have, at politikerne ser på de strukturelle rammer hele vejen gennem uddannelsessystemet.
Ph.d.-cup 2022
19. april 2022

Unge, der bruger mange timer på computerspil, kan sagtens trives. Det viser Anne Fiskaalis forskning

Det vækker bekymring, når børn og unge bruger meget tid på computerspil. Derfor satte psykolog Anne Fiskaali sig for at undersøge elever på e-sportslinjer i sin ph.d. Det viste sig, at eleverne var afhængige af computerspil, men at de samtidig trives lige så godt som andre unge
Psykolog Anne Fiskaali har undersøgt, om elever, der bruger meget tid på computerspil trives lige så godt som andre unge.
Kommentar
19. april 2022

Fagligheden i kommunerne er truet af dårligt arbejdsmiljø, korte tidsfrister og politisk pres

Hver tredje kommunalt ansatte akademiker lider under et dårligt arbejdsmiljø og oplever, at politisk og tidsmæssigt pres truer fagligheden og trivslen. Politikerne er nødt til at finde tilbage til et respektfuldt samarbejde med deres embedsværk, skriver formand for den akademiske fagforening DM Camilla Gregersen i denne kommentar
I en ny undersøgelse svarer hver tredje kommunalt ansatte akademiker, der er organiseret i fagforeningen DM, at deres arbejdsmiljø er dårligt. På billedet ses Københavns Rådhus.
Kommentar
19. marts 2022

Nysgerrighed bliver erstattet med stress, når et virkelighedsfjernt pensum styrer læringen

For mange børn og unge i dag hænger skolen sammen med angst, stress og skam. Det kan vi ændre ved at fokusere mindre på karakterer og cosinusrelationer og mere på livsfærdigheder, skat og elevernes egne interesser, skriver studerende Emilie Grosby Hommelgaard i dette debatindlæg
Vi bør gøre skolen til et sted, hvor børn og unge bliver mødt i øjenhøjde og har muligheden for at lære vigtige fag, som de får brug for i livet, i stedet for at fokusere på, at de skal lære et bestemt pensum.

Sider