Emne

uddannelse

Kommentar
9. maj 2022

Økonomiske dummeslag får ikke de 50.000 unge uden for uddannelse og arbejdsmarked i gang

Det nytter ikke at reducere de unges problemer til søm, der kan slås i med en økonomisk hammer. Hvis vi vil hjælpe unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet til at komme videre, skal der socialfaglige værktøjer i brug, skriver formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup og forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen i denne kommentar
Det nytter ikke at reducere de unges problemer til søm, der kan slås i med en økonomisk hammer. Hvis vi vil hjælpe unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet til at komme videre, skal der socialfaglige værktøjer i brug, skriver formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup og forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen i denne kommentar
Kommentar
26. april 2022

Regeringens ideer til nye regler om elevfordeling hviler på et unuanceret og problematisk grundlag

En stor undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser en skæv indkomstfordeling i skolerne, og det vil regeringen nu bruge til at ændre fordelingsmodellen. Men undersøgelsen har nogle forsimplede og virkelighedsfjerne definitioner af skævhed, skriver Frie Skolers Lærerforening i dette debatindlæg
En stor undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser en skæv indkomstfordeling i skolerne, og det vil regeringen nu bruge til at ændre fordelingsmodellen. Men undersøgelsen har nogle forsimplede og virkelighedsfjerne definitioner af skævhed, skriver Frie Skolers Lærerforening i dette debatindlæg
Klumme
20. april 2022

Vi kan ikke blive ved med at uddanne langt flere akademikere, end samfundet har behov for

Mens akademikerne har tårnhøj dimmitendledighed, mangler samfundet både faglærte og velfærdsmedarbejdere. Det er på tide, at vi gør op med dogmet om, at universitetet er vejen for de fleste, skriver pædagog Mette Larsen i denne klumme
Vi har brug for velfærdsarbejdere som pædagoger – og brug for, at færre ser universitetet som eneste fremtidsmulighed, lyder det i denne klumme.
Klimakamp
8. april 2022

Den Grønne Studenterbevægelse skifter navn: Vi er en flok ressourcestærke universitetsstuderende, og det er et problem

Klimabevægelsen er domineret af privilegerede, højtuddannede unge. Det er en af grundene til, at Den Grønne Studenterbevægelse nu kalder sig en ungdomsbevægelse i stedet. Men problemets kerne findes i store dele af klimadebatten, mener forsker
Rose Nicoline Reunert, som selv går på FGU, mener, at det er vigtigt at få flere kreative mennesker med i Den Grønne Ungdomsbevægelse. »Dem, der har gået på universitetet, har måske megameget akademisk viden. Men det er ikke nødvendigvis dem, der er bedst til at male bannere eller skrive en sang til demonstrationerne.«
Leder
8. april 2022

God idé med optagelsesprøver til videregående uddannelser

Et loft på 9 over karakterkravet på de videregående uddannelser kan blive en fordel for både de studerende og uddannelsesstederne
Regeringens Reformkommission fremlagde onsdag sine første anbefalinger i rapporten ’Nye Reformveje 1’.
Leder
7. april 2022

Korte kandidater og mere uddannelse sent i livet er et godt bud på fremtidens universitet

Samfundet har ændret sig markant og langt flere læser på universitetet uden egentlig at bruge deres specialisering bagefter. Derfor er det klogt i visse tilfælde at forkorte kandidatuddannelserne og samtidig øge kvaliteten
Det er klogt at gentænke og i visse tilfælde forkorte de lange videregående uddannelser, som på nogle områder ikke har ændret sig det store.
Reformkommission
7. april 2022

Nyt reformforslag om universiteterne skal gøre os rigere, men effekterne er langtfra sikre

Reformkommissionen kom onsdag med sit første bud på en andengenerationsreform, som tager fat på større ændringer af universiteterne for at øge produktiviteten i samfundet. Det er dog stadig uvist, hvad effekterne vil være, siger økonomer
Reformkommissionen anerkender, at uddannelse er en måde at løfte velstanden i samfundet på, og derfor peger den også på, at der skal tilføres flere penge til systemet.
Interview
4. april 2022

Den pædagogiske forskning er trængt af uddannelsesforskning. Det går ud over lærer- og pædagogfaget

Evidensbaseret uddannelsesforskning har de seneste år taget kvælertag på pædagogisk forskning, mener lektor i pædagogisk idéhistorie Jens Erik Kristensen. Men den udvikling går ud over pædagog- og lærerfaget og kan være en af årsagerne til den tiltagende mangel på arbejdskraft i de fag
»Det pædagogiske arbejde handler om at tage nogle valg og gøre nogle værdier gældende. Men den type af spørgsmål falder ud, når det hele kommer til at handle om et større læringsudbytte,« mener lektor i pædagogisk idéhistorie Jens Erik Kristensen fra Institut for Uddannelsesforskning på DPU, Aarhus Universitet.
Inklusion
4. april 2022

Langvarigt skolefravær er tæt forbundet med mangel på støtte i skolen. Løsningen kan være mere behandling i kommunerne

Flere elever med særlige behov får ikke den støtte i skolen, de har behov for. Men elever med uindfriede støttebehov ender oftere med højt skolefravær, viser inklusionsevalueringen. Kommuner og skoler mangler viden og ressourcer til at tage sig af problemer med skolevægring, mener eksperter
Skoleangst eller skolevægring har været et problem i flere år, og mange skoler har ikke kompetencerne til at tage sig af de elever, som ikke trives mentalt.
Læserbrev
24. marts 2022

Velfærdsmedarbejdernes kritik bliver tiet ihjel af bullshitforskning

Forskningen på velfærdsområdet løber besparelsespolitikkens ærinde ved at konkludere, at det er medarbejdernes kompetencer, den er gal med, og ikke mængden af ressourcer. Når det er konklusionen, tør velfærdsmedarbejdere ikke protestere, skriver pædagog Danielle Mercier

Sider

 • Baggrund
  22. maj 2004

  Herlufholms rektor vil trække en skarp grænse mellem fortid og nutid

  Rektor på den legendariske Herlufsholm Skole følte sig udsat for et uprovokeret angreb, da han i Information læste en tidligere elevs beskrivelse af skolen som blandet andet en koncentrationslejr. Uprovokeret, fordi han har brugt sine 10 år på skolen til at eksekvere en tiltrængt forandring. Den vil han meget gerne fortælle om. Men forandring fra hvad, vil han nødigt rippe op i
  Rektor på Herlufsholm, Klaus Eusebius Jakobsen, har forsøgt at komme elevernes ’herrementalitet’ til livs gennem forskellige tiltag. Han afviser, at der i dag finder mobning, fornedringer og ydmygelser sted på skolen.
 • 8. marts 2006

  Ligestilling i islams navn

  Mændenes monopol på tolkningen af Koranen har været med til at holde kvinder i den muslimske verden nede. Alligevel er det i muslimernes hellige bog, at muslimske kvinder skal hente argumentation for deres krav om ligeberettigelse, mener et stigende antal kvinder
 • 29. august 2003

  Myten består: Danmark vandt krigen

  I befolkningen lever stadig fortællingen om, at Danmark nærmest selv vandt Anden Verdenskrig – uanset hvad faghistorikerne siger. Det fremhæver forskningsprofessor Ole Lange
 • Kronik
  19. december 2020

  Skolen skal ikke bare undervise i demokrati, den skal være et demokrati

  Danmark har officielt tilsluttet sig Børnekonventionens fordring om, at børn skal have medbestemmelse på deres egen hverdag. Men undersøgelser viser, at mange skoleelever slet ikke har den oplevelse. Vi må tage dannelse til demokrati i skolen alvorligt, skriver cand.pæd. i didaktik Kasper Kjeldgaard Stoltz i dette debatindlæg
  Eleverne bliver ikke demokratisk dannede ved blot at læse og løse opgaver om styreformer i historie og samfundsfag. Demokrati er en handling, en konkret oplevelse og en erfaring, som eleverne skal gøre sig hver eneste dag i praksis. Skolen skal ikke bare undervise i demokrati – den skal være et demokrati, skriver forhenværende lærer Kasper Kjeldgaard Stoltz i dette debatindlæg.
 • 28. marts 1998

  Når vand dræber

  Hvert år dør 23 millioner mennesker i u-landene af beskidt vand - i et af de fattigste afrikanske lande, Malawi, har op mod 70 pct. af landbefolkningen ingen adgang til rent vand...
 • 30. maj 2008

  Hurtigere, højere, stærkere ...og klogere med smart drugs

  Intellektuel EPO. Op mod en femtedel af de amerikanske forskere og studerende bruger receptpligtige lægemidler for at kunne forske og studere 'dobbelt så godt'
  Intellektuel EPO. Op mod en femtedel af de amerikanske forskere og studerende bruger receptpligtige lægemidler for at kunne forske og studere 'dobbelt så godt'
 • 29. april 2006

  Perfekthedskultur

  Det er fuldstændig overset, at de unge er i gang med at udvikle kompetencer i vores hyperkomplekse samfund, som kræver enormt meget af vores personlige engagement, individuelle præstationer og kreative potentiale. Vi kan da godt tilstræbe et system, hvor de unge går i gang med en videregående uddannelse som 19-årige og bliver boende hjemme hos mor og far, indtil de er færdige med studierne. Men er det det vi vil?
 • Læserbrev
  11. juni 2019

  Sociale medier presser ikke de unge, det gør uddannelsessystemet

  Unges dårlige trivsel skyldes ikke bare de sociale medier, viser en ny undersøgelse. Så beslutningstagere skal droppe de dårlige undskyldninger og give den luft i uddannelsessytemet, unge reelt har brug for, skriver Danske Studerendes Fællesråd i dette debatindlæg