Emne

uddannelsespolitik

LÆSERDEBAT

Sneedronningen gennemgås i 1. g *Så går døren op: Morten kommer styrtende ind. Han har mange forsømmelser, og har fået mundtligt varsel, klokken er kun fire minutter over...

SF vil ud af skyggen

Mens vi slæbte sten op på bjerget, fandt vi os i, at andre lod endnu flere sten rulle ned i dalen, siger SF’s miljø-ordfører, Jørn Jespersen

Nyrup vil gå efter de 'moderne' vælgere

Socialdemokratiet skal reformere centrale dele af sin politik, hvis det skal vinde de moderne midtervælgere tilbage, siger den tidligere statsminister

Danmarks fremtid på barrikaderne

Omkring 20.000 studerende var i går samlet i de fire største byer til demonstration mod nedskæringer på uddannelsesområdet

LÆSERDEBAT

Eurocentrisk fordummelse 16. JAN. – I debatten om modersmålsundervisning fremhæves det, at denne fremmer indlæringen af det danske sprog. Kravet om at afskaffe modersmålsundervisning er imidlertid også et krav om, at bestemte sprog-kompetencer blandt børn (og dermed på sigt voksne) i Danmark skal afvikles...

Ingen fornyelse uden om demokratiet

Et væsentlig årsag til socialismens aktuelle svaghed er, at alle socialisternes gode forslag vil kræve mere demokrati!

Råd og Nævn

Ethvert ordentlig ekspertsystem skal være baseret på og skal reproducere tillid

Højrebølgen når SF

Ole Sohn vil afskaffe moders-målsundervisning – det ligger fjernt fra SF’s politik

På markedets nåde

Nyliberalismens globale dominans handler netop om nedbrydningen af den demokratiske socialstat til fordel for den stærkes ret på markedet

Den kloge og den dumme

Med undervisnings-ministeren i spidsen, har den nye regering sat alle kræfter ind på at skabe et elitært skolevæsen

Sider

Mest læste

  1. Der skal sættes flere penge af til ungdomsuddannelserne og de udsatte unge på den Forberedende Grunduddannelse, mener regeringens støttepartier, og ønsket har SF, De Radikale og Enhedslisten med til finanslovsforhandlingerne
  2. Uddannelsesministeren vil lave et nyt optagelsessystem for de videregående uddannelser, hvor karakterer skal betyde mindre, og flere får lyst til at søge velfærdsuddannelserne. Ambitionerne er gode, men de indfries ikke gennem et nyt optagelsessystem
  3. Jeg er dybt forarget over, at vi internationale studenter behandles som andenrangsstuderende i det bureaukratiske uddannelsessystem
  4. Det kommer til at gå hårdt ud over de pressede sprogfag på gymnasierne, hvis regeringens foreslåede prisloft på 3000 kr. for studieture indføres. Det hænger ikke sammen med alle bestræbelserne på at øge elevernes globale udsyn, skriver lektor og international koordinator på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, Kasper Mulbjerg Pedersen i dette debatindlæg
  5. I mere end 70 år har Indien udført et kæmpe socialt eksperiment. Via kvoteordninger har de fattigste og mest underprivilegerede fået adgang til universiteter og offentlige erhverv. I 90’erne blev kvoterne udvidet til at omfatte næsten halvdelen af befolkningen. Men spørgsmålet er, om kvoterne har ført til mere lighed, eller om de blot har skabt nye klasser?
  6. Uddannelses- og forskningspolitikken skal forme fremtidens Danmark. Men det afspejler sig ikke i partiernes interesse for området, lyder det fra tre iagttagere, som er med i Informations dommerpanel, der vurderer partiernes uddannelses- og forskningspolitik. På uddannelsesområdet er det primært rød blok og De Radikale, der vil investere, mens et umage par vil investere mere i fri forskning
  7. Fyringen af tusindvis af lærere i Tyrkiet er kulminationen på 14 års aggressiv uddannelsespolitik under Erdogan. Skolen har været omdrejningspunkt for alle politiske bevægelser i landet, først som de sekulæres bolværk mod religion, nu som Erdogans redskab til målrettet islamisering af folket
  8. Spindrengene i regeringen kalder nedskæringer på 550 millioner kroner i uddannelse for besparelser på ’glitrende annoncer i biografer’. I virkeligheden finansierer de politiforliget ved at skære på undervisning, vejledning og brobygning, skriver otte elev- og studenterorganisationer i dette debatindlæg