Emne

uddannelsespolitik

Højrebølgen når SF

Ole Sohn vil afskaffe moders-målsundervisning – det ligger fjernt fra SF’s politik

På markedets nåde

Nyliberalismens globale dominans handler netop om nedbrydningen af den demokratiske socialstat til fordel for den stærkes ret på markedet

Den kloge og den dumme

Med undervisnings-ministeren i spidsen, har den nye regering sat alle kræfter ind på at skabe et elitært skolevæsen

Miraklet ved Juleøen

Politisk teater med bådflygtninge i skurkerollen vandt det australske valg for John Howard

Det vigtigste er at deltage

Mirzet og Daida fra foreningen af unge fra Bosnien-Herzegovina om deres forhold til politik, statsborgerskab, valg og demokrati i Danmark

’Four more years...’

Nyrup fortsætter som statsminister, hvis fem førstegangsvælgere fra Sankt Annæ Gymnasium skulle bestemme

LÆSERDEBAT

Har man sagt A Først tager vi bin Laden Så tager vi Sharon Jan Hillers, frit efterLeonard Cohen Ud af ruinen Det sorte lys blafrer Kulde og skygger Hvor skal vi se hen? Peter Huss Pia og Koranen 6...

Elevbevægelsen kan selv

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har oplevet et opsving af aktivitet de seneste fem år

Elevpolitik er ikke på de unges skema

Elevbevægelsen er kollapset, og den danske uddannelsespolitik har mistet en vigtig aktør

60’ernes åbne kunst

Altmuligkunsteren Leif Nylén fortæller om happenings og overskridelse i det svenske velfærdssamfunds rekordår

Sider

Mest læste

  1. Uddannelsesministeren vil lave et nyt optagelsessystem for de videregående uddannelser, hvor karakterer skal betyde mindre, og flere får lyst til at søge velfærdsuddannelserne. Ambitionerne er gode, men de indfries ikke gennem et nyt optagelsessystem
  2. Jeg er dybt forarget over, at vi internationale studenter behandles som andenrangsstuderende i det bureaukratiske uddannelsessystem
  3. Da jeg droppede ud af min uddannelse og kom på såkaldt uddannelseshjælp, kom jeg i straksaktivering med at ordne haver. Det hjalp mig ikke tættere på uddannelse, skriver Sofie Zehngraff i dette debatindlæg
  4. Uddannelsesvejledere bør stoppe ensretningen og hjælpe unge til at få øjnene op for alt det gode ved erhvervsuddannelserne. Efter nye trivselsmålinger er det endnu en gang tydeligt, at ikke alle bør gå i gymnasiet, skriver industriteknikerlærling Carl Emil Lind Christiansen i dette debatindlæg
  5. Så længe vi holder fast i ambitionen om, at universitetsuddannelserne både skal være fagligt gode og skabe rammerne for en personlig dannelse, så er det ikke muligt at presse universiteterne mere på økonomien og de studerende mere på tiden
  6. Læreplaner i daginstitutioner får hug for at være et led i konkurrencestatens forsøg på at kolonisere vores børn. Men kritikken skyder ved siden af målet. At der fra centralt hold sættes fokus på de mindstes læring kan nemlig føre til mere leg, nysgerrighed og fællesskab
  7. Flere gymnasier er begyndt at oprette treårige hf-klasser for unge med psykiske handicap. Men i dag må gymnasierne selv finde penge i budgettet eller søge om støtte, fordi det statslige taxameter ikke dækker et ekstra år på hf. SF og De Radikale mener, at der skal laves om på taxameteret
  8. De videregående uddannelsesinstitutioner bør målrette deres frafaldsindsatser og bruge samtaler til at skabe bedre studiematch mellem den studerende og uddannelsen, skriver rektor Henrik Dam og uddannelsespolitisk chefkonsulent Christina Laugesen i dette debatindlæg