Emne

uddannelsespolitik

Hverken pest eller Kohl-æra

Konservative vælgere i Slesvig-Holsten har et svært problem: De vil frygteligt gerne af med den rød-grønne delstatsregering - men deres helt Helmut Kohl har bedraget dem Dette tilbud får De kun denne ene gang," lokker Volke Rühe...

Fra den røde til den hvide revolution

Hvidovre ændrer verden - ganske stille TIRSDAG aften vedtog kommunalbestyrelsen i Hvidovre noget, der ikke ser ud af ret meget, men ret beset er epokegørende. Med den socialdemokratiske borgmester Britta Christensens egne ord: "Der oprettes en selv-stændig arbejdsmarkedsenhed...

Bendt betjent

Den konservative leder Bendt Bendtsen varsler en fast hånd over for kriminelle og udlændinge Politibetjenten fra Odense er dybt forankret i den Bendt Bendtsen, der nu snart i 100 dage har været Det Konservative Folkepartis formand...

LÆSERDEBAT

Ekstra uddannelsespladser 29. SEPT. - Sidste års finanslov oprettede 21.000 ekstra uddannelsespladser over de næste 5-6 år - hvorfor stadig flere studerende flytter til de store uddannelsesbyer...

Tid til besindelse

emokratiserings-iveren har taget overhånd i skolen, hvor ligheden har erstattet ånd og visdom D Tro & Filosofi For nogle år siden tog jeg en flok højskoleelever ned til en tyrkisk forening i Vejle for at diskutere kultur og livssyn...

Rødvin eller lighed

Der er ingen hellige køer tilbage, når Socialdemokratiet diskuterer velfærd. Sig ja til udlicitering, farvel til børnecheck og nej til behandling af hjertepatienter lyder tre bud på prioriteringer En ny intens kamp for velfærdssamfundet...

Tidens krav til højskolerne

Af LYNGE KJELDSEN lærer på Rønshoved Højskole og medlem af DGI's hovedbestyrelse. Mens der er både færre tilskud og færre unge til folkehøjskolerne, stilles der flere og større krav til den enkelte skole...

Skal vi betale for uddannelse?

Undervisnings-ministeriet lægger op til voldsom brugerbetaling på mange fag på hf og 8.-10. klasse. Er Socialdemokratiet på vej til at ændre sin hidtidige ud-dannelsespolitik? Udannet På landets voksenuddannelsescentre (VUC), hvor godt 100...

Overblik

(2. SEKTION - Studiestart) Studerende bondefanges *Flere og flere studerende tages ved næsen i jagten på at få tag over hovedet til studiestart. Manglen på boliger til unge i København skruer huslejepriserne på det grå boligmarked så højt op, at de studerende med SU som eneste indtægtskilde er prisgivne...

Kan politikere tænke langsigtet?

Regeringen vil styrke uddannelsernes kvalitet og oprette flere studiepladser - men de nødvendige midler følger ikke med (2. SEKTION - Studiestart) Der er nok at bruge sin tid på, når man er ny studerende...

Sider

Mest læste

  1. Der skal sættes flere penge af til ungdomsuddannelserne og de udsatte unge på den Forberedende Grunduddannelse, mener regeringens støttepartier, og ønsket har SF, De Radikale og Enhedslisten med til finanslovsforhandlingerne
  2. Uddannelsesministeren vil lave et nyt optagelsessystem for de videregående uddannelser, hvor karakterer skal betyde mindre, og flere får lyst til at søge velfærdsuddannelserne. Ambitionerne er gode, men de indfries ikke gennem et nyt optagelsessystem
  3. Jeg er dybt forarget over, at vi internationale studenter behandles som andenrangsstuderende i det bureaukratiske uddannelsessystem
  4. Hvordan kan det være, at en regering, der kalder sig liberal fører national snarere end liberal værdipolitik? Frem for at samle, fører en ensidig fokusering på 'det kulturelle' eller 'det religiøse' nemlig let til en opdeling af samfundet i parallelsamfund, hvorimod en betoning af 'det politiske' kan skabe et fællesskab
  5. Kort efter de første nyuddannede sprang ud efter reformen af læreruddannelsen er der nu igen lagt op til ændringer. En ny kommission skal komme med bud på en mere ambitiøs uddannelse, men hyppige reformer er netop et af problemerne for læreruddannelsen, mener forsker, professionshøjskoler og studerende
  6. Fyringen af tusindvis af lærere i Tyrkiet er kulminationen på 14 års aggressiv uddannelsespolitik under Erdogan. Skolen har været omdrejningspunkt for alle politiske bevægelser i landet, først som de sekulæres bolværk mod religion, nu som Erdogans redskab til målrettet islamisering af folket
  7. Tidligere matematiklærer Pasi Sahlberg har som rådgiver omkring den finske folkeskole og gæsteprofessor på Harvard studeret skolesystemer verden over, og beskeden er klar: Den øgede konkurrence, brug af test og standardisering af skolen virker ikke
  8. Effektivisering af uddannelserne koster også dyrt. Det viser det stigende frafald på universiteterne. Derfor er der god grund til at overveje, om reformerne stadig giver mening