Emne

uddannelsespolitik

Det sociale har betydning

Uddannelses-sektoren kan ikke ændre på den sociale arv, men være med til at afbøde nogle konsekvenser af forskellene Uddannelse I kronikken den 1. feb. råber tre RUC-studerende skældsord som nyliberal efter mig og kritiserer dansk uddannelsespolitik for ikke at tage hensyn til de unge, som mangler sociale og kulturelle kompetencer hjemmefra...

Hverken pest eller Kohl-æra

Konservative vælgere i Slesvig-Holsten har et svært problem: De vil frygteligt gerne af med den rød-grønne delstatsregering - men deres helt Helmut Kohl har bedraget dem Dette tilbud får De kun denne ene gang," lokker Volke Rühe...

Fra den røde til den hvide revolution

Hvidovre ændrer verden - ganske stille TIRSDAG aften vedtog kommunalbestyrelsen i Hvidovre noget, der ikke ser ud af ret meget, men ret beset er epokegørende. Med den socialdemokratiske borgmester Britta Christensens egne ord: "Der oprettes en selv-stændig arbejdsmarkedsenhed...

Bendt betjent

Den konservative leder Bendt Bendtsen varsler en fast hånd over for kriminelle og udlændinge Politibetjenten fra Odense er dybt forankret i den Bendt Bendtsen, der nu snart i 100 dage har været Det Konservative Folkepartis formand...

LÆSERDEBAT

Ekstra uddannelsespladser 29. SEPT. - Sidste års finanslov oprettede 21.000 ekstra uddannelsespladser over de næste 5-6 år - hvorfor stadig flere studerende flytter til de store uddannelsesbyer...

Tid til besindelse

emokratiserings-iveren har taget overhånd i skolen, hvor ligheden har erstattet ånd og visdom D Tro & Filosofi For nogle år siden tog jeg en flok højskoleelever ned til en tyrkisk forening i Vejle for at diskutere kultur og livssyn...

Rødvin eller lighed

Der er ingen hellige køer tilbage, når Socialdemokratiet diskuterer velfærd. Sig ja til udlicitering, farvel til børnecheck og nej til behandling af hjertepatienter lyder tre bud på prioriteringer En ny intens kamp for velfærdssamfundet...

Tidens krav til højskolerne

Af LYNGE KJELDSEN lærer på Rønshoved Højskole og medlem af DGI's hovedbestyrelse. Mens der er både færre tilskud og færre unge til folkehøjskolerne, stilles der flere og større krav til den enkelte skole...

Skal vi betale for uddannelse?

Undervisnings-ministeriet lægger op til voldsom brugerbetaling på mange fag på hf og 8.-10. klasse. Er Socialdemokratiet på vej til at ændre sin hidtidige ud-dannelsespolitik? Udannet På landets voksenuddannelsescentre (VUC), hvor godt 100...

Overblik

(2. SEKTION - Studiestart) Studerende bondefanges *Flere og flere studerende tages ved næsen i jagten på at få tag over hovedet til studiestart. Manglen på boliger til unge i København skruer huslejepriserne på det grå boligmarked så højt op, at de studerende med SU som eneste indtægtskilde er prisgivne...

Sider

Mest læste

  1. Jeg er dybt forarget over, at vi internationale studenter behandles som andenrangsstuderende i det bureaukratiske uddannelsessystem
  2. Uddannelsesministeren vil lave et nyt optagelsessystem for de videregående uddannelser, hvor karakterer skal betyde mindre, og flere får lyst til at søge velfærdsuddannelserne. Ambitionerne er gode, men de indfries ikke gennem et nyt optagelsessystem
  3. At Haarder ofte har talt varmt om Grundtvig er der ingen tvivl om, men nogen socialliberal demokrat har han aldrig været
  4. Gymnasiernes fremherskende konkurrencekultur og samfundets overdrevne fokus på karakterer driver velstillede elever til at købe privat lektiehjælp. Det er problematisk
  5. Den borgerlig-socialdemokratiske koalitionsregering i Tyskland er alarmeret. Nu skal der gøres noget ved den såkaldt nye fattigdom, lyder meldingen fra de to partier, som ellers på en række sociale og sundhedsmæssige områder godt kan have svært ved at finde melodien
  6. Effektivisering af uddannelserne koster også dyrt. Det viser det stigende frafald på universiteterne. Derfor er der god grund til at overveje, om reformerne stadig giver mening
  7. De danske studerende er ubeslutsomme, forkælede, festsyge, dovne og lemfældige. Det er det billede, der tegnes i den offentlige debat, og derfor har vi naturligvis brug for en tugtende SU-reform. Men billedet er en myte, for danske studerende har faktisk den fjerdehøjeste gennemførelsesprocent i verden
  8. Læreplaner i daginstitutioner får hug for at være et led i konkurrencestatens forsøg på at kolonisere vores børn. Men kritikken skyder ved siden af målet. At der fra centralt hold sættes fokus på de mindstes læring kan nemlig føre til mere leg, nysgerrighed og fællesskab