Emne

udlændingepolitik

12. januar 2000

LÆSERDEBAT

Flere kvindelige ledere, tak 6. JAN. - I et læserbrev den 6. jan. klager Jens Ole Riis, ligestillingskonsulent i Kommunernes Landsforening, over min udtalelse den 28. dec. 99. Jeg påpegede, at ansættelsesudvalgene har ansvar for at der rekrutteres for få kvindelige ledere til kommunerne...
10. januar 2000

OVERBLIK

USA's kongres bremser Elians hjemkomst til Cuba *Den amerikanske kongres forhindrede lørdag, at den seks-årige cubanske dreng Elian Gonzalez i den nærmeste fremtid kan blive genforenet med sin far på Cuba...
5. januar 2000

LÆSERDEBAT

Opgør 30. DEC. - Tak til Information for artiklen "Samuelsen og konventionerne" den 29. dec., hvor Niels Rohleder går tæt på den radikale MF'er Anders Samuelsens synspunkter omkring internationale konventioners betydning for muligheden for at føre dansk udlændingepolitik...
29. december 1999

Rivegilde hos de radikale

Intern splid hos de radikale i spørgsmålet om, hvordan konventionerne står i vejen for en praktisk udlændingepolitik Signalforvirring Hverken folketingsmedlem Anders Samuelsen, landsformand Johannes Lebech eller udlændingeordfører Henrik Svane har nogen konkrete bud på konventionsbestemmelser på indvandrer- eller flygtningeområdet, der efter Det radikale Venstres opfattelse står i vejen for en fornuftig og praktisk udlændingepolitik...
29. december 1999

Samuelsen og konventionerne

Information har spurgt den radikale Anders Samuelsen, hvilke konventioner der stiller sig i vejen for en fornuftig udlændingepolitik Opgør Det vakte opmærksomhed, da det radikale folketingsmedlem Anders Samuelsen gav et længere interview til Berlingske Tidendes mandagsudgave, hvor han - som der stod i artiklen - "lægger direkte op til, at de Radikale bør kunne tage et opgør med indvandrer- og flygtningekonventioner"...
Analyse
28. december 1999

Radikale slås om udlændinge

Radikale vil ikke lade deres børn gå i skole med flertal af indvandrere. Behov for ny politik i partiet, hedder det. Vi har gjort det nødvendige, siger Jørgen Estrup Striden om udlændingepolitikken er nu ført ind i det aller helligste...
Analyse
23. december 1999

Krigen om København

Anonyme demonstranter og en tavs polititalsmand gør det svært for pressen at fortælle historien om konfrontationerne mellem politi og militante aktivister Beboerne i københavnske brokvarterer har de seneste uger måttet lægge ryg til voldsomme konfrontationer mellem militante demonstranter og kampklædt politi...
22. november 1999

Radikalt oprør får en kold skulder

Slap af og læs Grundloven, siger Jørgen Estrup (R) til de radikale fodfolk, som kræver Thorkild Simonsens afgang "De skulle sætte sig ned og læse Grundloven. Vi handler efter vores samvittighed, og vi lader os ikke hundse med...
20. november 1999

Simonsen afviser ekspertkritik af udlændingeloven

Frygten for Dansk Folkeparti får Thorkild Simonsen til at slå bak med ændringer i udlændingeloven Frygten for at give Dansk Folkeparti endnu mere vind i sejlene får indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) til at afvise en massiv kritik af udlændingelovgivningen...
19. november 1999

27 sten i Thor-kilds sko

Dansk udlændinge-politik er alt for hård, mener seks organisationer, der med ekspertbistand har udarbejdet en hvidbog over dansk udlændingepolitik Hele 17 lovændringer og 10 lempelser af administrationen af udlændingeloven står listet som anbefalinger til Folketingets partier i en hvidbog, som Dansk Flygtningehjælp og fem andre organisationer har udarbejdet...

Sider