Emne

udlændingepolitik

Artikler
Leder
4. oktober 2022

Debatten om land og by må ikke ende som udlændingedebatten

Hver gang politikerne foregiver at kunne løse centraliseringen med ideer, der har minimal effekt, skaber de polarisering og skubber problemet foran sig. Først når vi tør være ærlige om, at der ikke findes lette løsninger, kan vi gøre os forhåbninger om at vende udviklingen
Det giver ikke mening at holde unge fra at tage til storbyerne for at studere, for der er meget andet end studierne, der trækker. Derimod bør man se på ideen om ’livsfasebestemt bosætning’, fordi mange unge gerne vil vende tilbage til udgangspunktet, når de skal stifte familie. Derfor bør man fokusere på tilbageflytning frem for fastholdelse af unge.
Læserbrev
22. september 2022

Selvfølgelig har vi et dansk værdifællesskab

I Danmark har vi en fælles tiltro til demokratiet, og denne tiltro har ført til mange historiske forbedringer af det danske samfund. Det var og er nøglen til at virkeliggøre delte værdier som idealet om lighed
Det er netop politiske kampe og værdifællesskab, der har ført til historiske forbedringer af det danske samfund – eksempelvis ungdomsoprøret. Her har studenter besat rektor Mogens Fogs kontor på Københavns Universitet i 1970.
Analyse
21. september 2022

Afsoning i Kosovo udskudt til … ja, til hvornår?

Det bliver ikke som oprindeligt planlagt fra januar 2023, at de første danske udvisningsdømte overføres til afsoning i Gjilan-fængslet i Kosovo. Projektet er forsinket, og det er uvist, hvornår det kan realiseres
Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister, medlem af Socialdemokraterne og han har siden Folketingsvalget i 2015 været repræsenteret i Folketinget.
Scener fra et ægteskab
17. september 2022

Fire afgørende øjeblikke fortæller historien om Socialdemokratiets og De Radikales anstrengte forhold

Forholdet mellem Socialdemokratiet og De Radikale har været hårdt prøvet i de seneste årtier og har måske aldrig været dårligere end netop nu. Her er historien om et turbulent politisk ægteskab, som er nødt til at fungere, hvis rød blok skal bevare magten
Socialdemokratiet gik i 2011 til valg på en hårdere udlændingelinje sammen med SF. Det vakte ikke begejstring hos De Radikale – men de tre partiledere var nødt til at blive enige ved forhandlingsbordet, hvis de ville have magten.
Interview
17. september 2022

Kan De Radikale og Socialdemokratiet overhovedet arbejde sammen?

Forholdet mellem De Radikale og Socialdemokratiet er hårdt prøvet. Vi har spurgt Rasmus Stoklund (S) og Sofie Carsten Nielsen (R) om, hvordan de to partier overhovedet skal kunne arbejde sammen, hvis de får muligheden efter det kommende valg
De Radikale kan efter et valg ikke bakke en regering op, som arbejder for et asylcenter i Rwanda. Det har Socialdemokratiet erklæret, at man arbejder for.
Leder
16. september 2022

Det er en demokratisk skandale, at hver tiende voksne ikke kan stemme til folketingsvalget

Når udlændinge ikke kan opnå dansk statsborgerskab, udelukkes de også fra stemmeret til Folketinget og dermed fra muligheden for at påvirke de beslutninger og de love, de selv er underlagt
Det er i Danmark i de senere årtier blevet stadigt vanskeligere for udlændinge at opnå statsborgerskab og dermed ret til at stemme ved folketingsvalg. Konsekvensen er, at de ikke kan medvirke til at påvirke de beslutninger og de love, de selv er underlagt, og det er en demokratisk skandale, skriver indlandsredaktør Anton Geist i denne leder.
Klumme
16. september 2022

Bag en stram udlændingepolitik skal der være et reelt ønske om, at integrationen lykkes

Selv om der er bred opbakning til den stramme udlændingepolitik, står det ikke altid klart, om strammerne rent faktisk ønsker at integrere indvandrerne eller blot forringe vilkårene for denne befolkningsgruppe. Det sidstnævnte løser ingen problemer
Når jeg hører højrefløjspolitikere tale om udlændingestramninger, lavere integrationsydelser og om uddeling af færre statsborgerskaber, bliver jeg i tvivl om, hvad ønskescenariet egentlig er, skriver Christian Holst Vigilius, landsformand for Konservativ Ungdom.
Leder
5. september 2022

Det er ikke godt for landet, hvis dansk politik igen skal til at handle om udlændinge

Symptomatisk for socialdemokraternes krampagtige forhold til udlændingepolitikken forsøger de end ikke at bruge rigsrettens dom i sagen mod Inger Støjberg til at sætte en offensiv ind, men lancerer i stedet selv indholdsløse strammerforslag
Symptomatisk for socialdemokraternes krampagtige forhold til udlændingepolitikken forsøger de end ikke at bruge rigsrettens dom i sagen mod Inger Støjberg til at sætte en offensiv ind, men lancerer i stedet selv indholdsløse strammerforslag
En gammel kending
27. august 2022

Med inflation, energikrise, tørke og krig er der valgtemaer nok – så hvorfor skal vi igen diskutere udlændinge?

Stadigt færre danskere synes, at udlændingepolitik er et vigtigt emne. Men de vælgere, som svinger imellem blokkene, stemmer typisk på et parti med en skarp udlændingeprofil. Derfor er emnet blevet bragt tilbage på dagsordenen, vurderer eksperter
Stadigt færre danskere synes, at udlændingepolitik er et vigtigt emne. Men de vælgere, som svinger imellem blokkene, stemmer typisk på et parti med en skarp udlændingeprofil. Derfor er emnet blevet bragt tilbage på dagsordenen, vurderer eksperter
Læserbrev
9. maj 2022

I stræben efter en stram udlændingepolitik glemmer de borgerlige ordentligheden

De borgerlige partier har historisk påberåbt sig at være dem, der kæmper for værdier som ordentlighed og retsstat. Det bør vi holde dem op på, for så snart værdierne kommer på kollisionskurs med udlændingepolitikken, breder der sig en larmende tavshed, skriver studerende Christin Bihl Winum og fuldmægtig Nikolaj Gam-Pedersen i dette debatindlæg

Sider