Emne

udviklingslande

Kvinder redder verden – og mænd leder dem

Mens langt størstedelen af staben er kvinder, har kun hver fjerde danske udviklingsorganisation en kvinde i spidsen. ’Vi fortæller udviklingslandene, at de skal fremme ligestilling, men glemmer måske at spise vores egen medicin,’ medgiver en af mændene i toppen

U-lande har stor fordel af Bitcoin

Fortæller man om Bitcoin til filippinere, kenyanere eller argentinere, så forstår de intuitivt fordelene ved frit bevægelige penge, som politikerne ikke kan trykke flere af

Olafur Eliasson redder de fattige

Kan æstetik og berømmelse alene redde verden? Det er i hvert fald, hvad Eliasson forsøger at overbevise os om med sin lille sol, der fylder et år

Afrikas vækst kræver nytænkning af handel og bistand

Udviklingslande efterspørger øget samhandel og kommercielle investeringer som supplement til det eksisterende udviklingssamarbejde. Og virksomheder vil gerne have rådgivning i forhold til nye vækstmarkeder. Lad os bringe parterne tættere sammen, skriver handels- og udviklingsministeren

’Tænk globalt – handl lokalt’ holder ikke

Når vi i klimaets navn vælger lokale fødevarer, så taber udviklingslandene. Og gør vi det af hensyn til den lange afstand, handler vi mod bedre vidende. Hvordan fødevaren bliver dyrket og tilberedt har nemlig større indflydelse på den samlede CO2-udledning end transporten

Ny kurs i energipolitikken

Det er ikke bæredygtigt at basere nutidens eller fremtidens brændstofforsyning på fødevarer. Slet ikke, når verden står i en fødevarekrise, som rammer de fattigste lande og befolkningsgrupper år efter år

Demokrati på indonesisk

På kun 14 år har Indonesien formået at opbygge et demokrati. I dag er der valg, debat og økonomisk udvikling. Men der er også stadig korruption, elendig infrastruktur og fattigdom – for er et demokrati nogensinde færdigudviklet?

Skolen skal blive bedre globalt

I 2015 skal alle have ret til grundskole, lyder ét af FN’s otte milleniummål. Dét mål er vi stadig langt fra, om end det går fremad. Hvad kan statsministeren gøre for at sikre finansieringen og kvaliteten af skolerne – ikke bare i Danmark, men globalt? Her er nogle bud

Klimaet har brug for innovativ finansiering

Hvem skal betale for at modvirke og imødegå klimaforandringerne? Med de trængte offentlige budgetter er det et stort stridspunkt i Doha. Så hvorfor ikke finansiere det via skat på finansielle transaktioner og skibs- og flytrafik?

Derfor rigdom

Den internationale fattigdomstemauge med afslørende journalistik om firmaet Glencores udtømning af Zambias kobberressourcer. ’Hvorfor fattigdom?’ ’Fordi rigdom’, er svaret

Sider

Mest læste

  1. Verdens vandproblemer var i fokus ved Verdenskonferencen Stockholm Water Week, hvor opfinderen af begrebet 'virtuelt vand' blev hædret. Konceptet 'virtuelt vand' kan give et overblik over det skjulte vandforbrug i dagligdagen og måske få betydning for vores forbrugsmønstre
  2. Stigende fødevarepriser har været medvirkende til, at flere er drevet ud i ekstrem fattigdom. Den totale bistand til u-landene er i dag 'kilometer' under FN's 2015-mål. Danmark bør gå i front i kampen for at opfylde disse målsætninger
  3. Indvendingerne mod menneskerettighedernes anvendelighed fremføres ofte af magteliter for at retfærdiggøre de krænkelser, der holder dem ved magten
  4. Indien var tidligt ude med sit rumprogram, der blev set som en mulighed for at løfte landet ud af fattigdom. Derfor greb de også erobringen af rummet anderledes an end andre nationer. Først i dag, 50 år senere, begynder Indiens ambitioner at ligne de andres
  5. Det er blevet virkningsløst, når forbrugere køber og destruerer CO2-kvoter som middel til at kompensere for f.eks. flyrejsens klimabelastning, fordi EU's kvotemarked i dag svømmer over med billige kvoter. EU er nødt til at skærpe sit klimamål og sænke sit kvoteloft, lyder det fra ngo'er, energiselskaber og EU-parlamentarikere
  6. Etiske kodeks for leverandører i tredjeverdens lande kan gøre mere skade end gavn, siger forskere
  7. Ødelæggelsen af Amazonas bliver i øjeblikket fremskyndet og promoveret af dig og mig, via både vores forbrugervalg og vores skattekroner
  8. Beslaglæggelsen af store landområder til dyrkning af raps, soja, palmeolie med mere ødelægger klimaregnskabet for 1.-generations biobrændstof, siger ny rapport fra EU-Kommissionen. Drop det og find bæredygtige alternativer siger ngo’er