Emne

udviklingslande

Grøn kurs

Danmark i spidsen omkring regulerering af eksport af farligt affald til u-lande Kontorchef, Miljøstyrelsen Torsdag den 28. maj bragte Information en artikel på forsiden med den misvisende overskrift Danmark svigter grøn kurs i EU...

Hvad er 'almindelig regulering'?

Udkastet til MAI-aftale skal fjernes helt - ikke noget urealistisk krav MAI Fredag den 29. maj skrev Jørn Jespersen - folketingsmedlem for SF - i Informa- tion, at det må hilses velkommen, at forhandlingerne om en aftale om investeringer er løbet ind i en krise, og at den endelige vedtagelse derfor er udskudt...

Atomkapløb skyldes passiv USA-politik

USA har undladt at imødekomme Pakistans sikkerheds-politiske behov for at bevæbne sig til tænderne mod en magtfuld nabostat som Indien, mener amerikanske eksperter BOSTON - USA kan til en vis grad bebrejde sin egen uligevægtige sikkerhedspolitik i Sydasien for det nukleare våbenkapløb, som er blevet sat igang af Indien og Pakistan...

Mandatet er miljø og social udvikling

Aftale om multinationale investeringer skal forbedres - offentligheden skal med i debatten MAI Egentlig var det meningen, at de 29 OECD-lande i dette for-år skulle vedtage den såkaldte MAI-aftale (Multilateral Aftale for Investeringer)...

WTO er større end EU

Dannelsen af et globalt indre marked fejres ved 50 års jubilæum i Geneve for internationale handelsaftaler i GATT og WTO. Den Europæiske Union er kun lille brik i globalt liberaliseringsspil Når danskerne den 28...

Lang vej til gældslettelse

G8-lederne lovede hverken mere til de fattigste lande eller til 50.000 demonstrerende under verdensledernes topmøde i Birmingham Statsminister Poul Nyrup Rasmussen og udviklingsminister Poul Nielson burde med eller uden cykler og hjelme have været mellem de 50...

Små eller store skridt mod global frihandel

USA lægger ud med hårde krav om elektronisk handel på WTO-møde, mens EU ikke ønsker at provokere udviklingslandene GENEVE - Kvarteret omkring Folkenes Forbunds Palads i Geneve ligner en belejret by...

'Icewater! Icewater!'

Ghana uden vand og el - hvem interesserer sig for det overlevelse "Icewater, icewater!". En ghanesisk kvinde går rundt med en balje fyldt med poser med isvand på hovedet, som hun forsøger at sælge...

Pynt, røgslør og specielle hensyn

Udenrigsministeriet synes at være helt genert ved at præsentere sit nye gavebord til koncerner og transnationale selskaber MAI I stilhed har Udenrigsministeriet i tre år forhandlet i OECD med verdens øvrige rige lande om en aftale (Den Multilaterale Aftale om Investeringer, MAI) om udenlandske investorers rettigheder...

Ældgamle Helveg

Morten Helveg tror, at u-landenes lykke er gjort, bare de kan købe sig til motorveje og rensningsanlæg ud fra brugerbetalings-princippet ULANDS-BISTAND I mange år var det en rimelig god politisk vittighed at kalde Niels Helveg Petersens far Kristen Helveg Petersen for unge Helveg og så blev Niels Helveg kaldt for gamle Helveg...

Sider

Mest læste

  1. Etiske kodeks for leverandører i tredjeverdens lande kan gøre mere skade end gavn, siger forskere
  2. TRODS kraftig økonomisk medvind og løfter om fortsatte reformer, har Kinas nye ledere fået en mareridtsagtig start. Tavshed, mørkelægning og fornægtelse er desværre stadig en del af den politiske kultur i verdens folkerigeste land, og ansvaret for den mere og mere foruroligende sars-epidemi lander tungt på étpartistatens almagt...
  3. EU er netop kommet med et nyt landbrugspolitisk udspil. Det lægger op til fortsat massiv støtte til landmændene, hvilket rammer landbrugssektoren i udviklingslandene hårdt.
  4. Stigende fødevarepriser har været medvirkende til, at flere er drevet ud i ekstrem fattigdom. Den totale bistand til u-landene er i dag 'kilometer' under FN's 2015-mål. Danmark bør gå i front i kampen for at opfylde disse målsætninger
  5. Paradokset i det nuværende fødevaresystem er ikke naturgivet. Der er enighed om, at midlerne til at afbøde fattigdom eksisterer. Det, der mangler, er den politiske vilje til at lancere en mekanisme, der skaber global omfordeling af verdens ressourcer
  6. Ødelæggelsen af Amazonas bliver i øjeblikket fremskyndet og promoveret af dig og mig, via både vores forbrugervalg og vores skattekroner
  7. Når Sudan i dag bliver delt, minder det os om, at udviklingshjælp er blevet en god forretning for staten. Kreativitet i regnskaberne er en del af årsagen
  8. Tanzania er alle donorers darling, og landet er uden etnisk uro. Det gør som Verdensbanken og Danida siger. Der er masser af råstoffer, men for få udenlandske investeringer. Tanzania kæmper bravt, men er gledet nedad på listen over konkurrencedygtige lande i Afrika