Emne

undervisning

Hvornår holdt autoritet op med at være et fyord?

Over en bred kam kritiseres den antiautoritære opdragelse for at gøre børnene syge af for meget ansvar, og Skandinavien betragtes ikke længere som et pædagogisk foregangsland. Visse lommer holder dog stand, f.eks. på læreruddannelsen, hvor Frederik Fischer oplever, at straf- og konsekvensfortaler Niels Egelund stadig er politisk ukorrekt

Pædagogseminariet er for pædagogagtigt

Undervisere på pædagogseminariet lytter og nikker og smiler. De er rummelige og tolerante. De opfører sig nærmest … pædagogagtigt. Der bliver rummet alt for meget, og forventet alt for lidt

Studerende køber privat ekstraundervisning

Ny undersøgelse viser, at hver fjerde studerende, der er medlem af DJØF, har betalt for privatundervisning. Forskere advarer om risiko for en øget kløft i adgangen til uddannelse

Lektien lært: Bare lad være!

Folkeskolereformen vil reducere hjemmearbejde. Lektier har nemlig altid handlet om alt mulig andet end indlæring: Om gudsfrygt, disciplinering, selvstændighed og forældreansvar. Danske lærere giver lektier for uden at vide, om de har en eff ekt. ’Fordi det gør man bare’, siger forsker

Drop ideen om den hyggelige og sjove skole

Hvis man forberedte børn på, at de ikke skulle underholdes non stop, ville meget være nået, når det gælder målet om at højne niveauet i skolen

Når det ringer ind

Truslen om noget ubehageligt har en positiv effekt på evnen til at komme til tiden. Men hvad er ubehageligt for en 13-årig – og må skolen betjene sig af det?

Kinas indoktrinering virker

Ny forskning dokumenterer i hvor høj grad undervisningsplaner kan manipulere elevers holdninger. Kinas regering har på kort tid fået gymnasieelever til at opfatte landets autoritære system som demokratisk og til at se mere favorabelt på kommunistpartiets politik

Mangel på undervisning skaber ulighed

Det lave antal undervisningstimer på universitetet er ikke kun et problem for dem, der går der. Det er også et problem for samfundet, fordi det gør universitetet til en klub for de indviede

PISA-test bliver solgt som noget andet end den er

Formålet med OECD’s PISA-undersøgelser, er at teste skoleelevers evner til at klare fremtidens udfordringer i den globale økonomi. Men det er slet ikke det, man tester, siger eksperter

Tidlig indsats er en fordel

Skemalægning og vurdering af førskolebarnets talent eller mangel på samme er en forpligtelse i et samfund, der ikke ønsker at skalte og valte med de humane ressourcer

Sider

Mest læste

  1. I en samtid, hvor ungdomstid er blevet til uddannelsestid, er det værd at reflektere over, hvad der er, der er på spil inde i ungdoms(ud)dannelsesinstitutionerne
  2. Skolen er ikke kun til for at skabe et godt samfund. Vi skal huske, at skolen for mange elever er afgørende for, om de senere får et godt liv. Vi synes, at statsministerens idé om et 360 graders eftersyn af folkeskolen er god, men vi vil foretrække et udsyn. Det er det, der er brug for, mener dagens kronikører, der alle er en del af 'Vores Skole'
  3. 'En simpel illustration af de otte officielle kostråd'. Sådan betegner FDB deres madpyramide, som bliver brugt til undervisning i sund kost på landets folkeskoler. Men Madpyramiden stemmer ikke overens med de officielle kostråd, som ikke anbefaler, at man spiser kød
  4. Når bogstaverne begynder at vrimle foran øjnene på dig, og siderne føles blytunge, så tag en afstikker fra læseplanen og sug viden til dig gennem øregangene. Internettet er rig på podcasts, der kan forkorte vejen til bachelorbeviset – og måske gøre den lidt sjovere undervejs
  5. Islam er kommet på dagsordenen, og interessen for at få mere at vide er stor. Vi bringer som en ekstra service i de kommende dage svar på en række af de centrale spørgsmål om, hvad 'islam egentlig siger'
  6. Da EU-landede underskrev Barcelonaaftalen, var det i håbet om at breme indvandringen. Men EU kan ikke betale sig ud af problemet Af de ca. 19 mio. ikke-europæere, som i dag bor i EU, er omkring halvdelen fra de sydlige Middelhavslande...
  7. Reformpædagogikkens kærne var en kritik på barnets og samfundets vegne. Spørgsmålet er imidlertid om reformpædagogikken er bundet til afskaffelsen af datidens sorte skole?
  8. Mobiltelefoner forstyrrer børnene og undervisningen og skal derfor forbydes i skolen, mener De Konservative og en læge med speciale i digitale medier. Men der er intet forskningsmæssigt belæg for, at mobiler skaber koncentrationsbesvær i skolen, påpeger medieforsker. Leder på skole med mobilpolitik mener heller ikke, at forbud er løsningen