Emne

undervisning

Den gode undervisning drukner i reformer

Hensigten er god. Men kvalitetsudvalgets forslag om, hvordan undervisningen på de videregående uddannelser højnes, kan føre til mere af den detailstyring, som de advarer imod – og endnu færre penge til undervisning

Hvornår holdt autoritet op med at være et fyord?

Over en bred kam kritiseres den antiautoritære opdragelse for at gøre børnene syge af for meget ansvar, og Skandinavien betragtes ikke længere som et pædagogisk foregangsland. Visse lommer holder dog stand, f.eks. på læreruddannelsen, hvor Frederik Fischer oplever, at straf- og konsekvensfortaler Niels Egelund stadig er politisk ukorrekt

Pædagogseminariet er for pædagogagtigt

Undervisere på pædagogseminariet lytter og nikker og smiler. De er rummelige og tolerante. De opfører sig nærmest … pædagogagtigt. Der bliver rummet alt for meget, og forventet alt for lidt

Studerende køber privat ekstraundervisning

Ny undersøgelse viser, at hver fjerde studerende, der er medlem af DJØF, har betalt for privatundervisning. Forskere advarer om risiko for en øget kløft i adgangen til uddannelse

Lektien lært: Bare lad være!

Folkeskolereformen vil reducere hjemmearbejde. Lektier har nemlig altid handlet om alt mulig andet end indlæring: Om gudsfrygt, disciplinering, selvstændighed og forældreansvar. Danske lærere giver lektier for uden at vide, om de har en eff ekt. ’Fordi det gør man bare’, siger forsker

Drop ideen om den hyggelige og sjove skole

Hvis man forberedte børn på, at de ikke skulle underholdes non stop, ville meget være nået, når det gælder målet om at højne niveauet i skolen

Når det ringer ind

Truslen om noget ubehageligt har en positiv effekt på evnen til at komme til tiden. Men hvad er ubehageligt for en 13-årig – og må skolen betjene sig af det?

Kinas indoktrinering virker

Ny forskning dokumenterer i hvor høj grad undervisningsplaner kan manipulere elevers holdninger. Kinas regering har på kort tid fået gymnasieelever til at opfatte landets autoritære system som demokratisk og til at se mere favorabelt på kommunistpartiets politik

Mangel på undervisning skaber ulighed

Det lave antal undervisningstimer på universitetet er ikke kun et problem for dem, der går der. Det er også et problem for samfundet, fordi det gør universitetet til en klub for de indviede

PISA-test bliver solgt som noget andet end den er

Formålet med OECD’s PISA-undersøgelser, er at teste skoleelevers evner til at klare fremtidens udfordringer i den globale økonomi. Men det er slet ikke det, man tester, siger eksperter

Sider

Mest læste

  1. Indoktrinering? Harry Potter kan i 2007 fejre 10 års jubilæum. Amerikanske fundamentalister siger, at Harry Potter udbreder djævelsk propaganda - den danske forening Kirke og Film mener derimod, at Harry Potter har en skjult kodning, som planter kristne budskaber i bløde barnesjæle. Og det er ikke indoktrinering, hævder teologen bag foreningens undervisningsmateriale
  2. Bedre forskning i f.eks. Østeuropa kan måske forberede os bedre en anden gang på overraskelser som Murens fald SPROG De slaviske sprog - og kulturuddannelser er blevet evalueret...
  3. Reformpædagogikkens kærne var en kritik på barnets og samfundets vegne. Spørgsmålet er imidlertid om reformpædagogikken er bundet til afskaffelsen af datidens sorte skole?
  4. 'En simpel illustration af de otte officielle kostråd'. Sådan betegner FDB deres madpyramide, som bliver brugt til undervisning i sund kost på landets folkeskoler. Men Madpyramiden stemmer ikke overens med de officielle kostråd, som ikke anbefaler, at man spiser kød
  5. De ansvarlige myndigheder bekæmper frygten på dine vegne ved at udvide enhver tænkelig kontrol, du selv bekæmper den gennem selvkontrol dagen igennem og ved om aftenen at lade dig belønne med en katastrofefilm, der ender godt
  6. En doktordisputats er omgærdet af megen mystik - som et livsværk, der har været undervejs i årtier... Finere, ja, men er den også bedre end en ph.d.-afhandling, der afsluttes på tre år? Retfærd & Velfærd For nogle år siden indførte de danske universiteter ph...
  7. Selv om det måske vil forekomme de fleste avislæsere ganske utroligt, så sker det faktisk, at kolleger i den trykte presse bliver grebet af en ydmyg nøjsomhed. Det var, hvad hændte for et par journalister på Politiken, da de skulle gengive den første direkte diskussion mellem de to kandidater til statsministerposten...
  8. Mobiltelefoner forstyrrer børnene og undervisningen og skal derfor forbydes i skolen, mener De Konservative og en læge med speciale i digitale medier. Men der er intet forskningsmæssigt belæg for, at mobiler skaber koncentrationsbesvær i skolen, påpeger medieforsker. Leder på skole med mobilpolitik mener heller ikke, at forbud er løsningen