Emne

ungdomsuddannelse

Erhvervsuddannelserne er blevet videnssamfundets skraldespand

Mange års enøjet fokus på gymnasierne som redningskrans for den danske konkurrenceevne har undergravet erhvervsuddannelserne, der står tilbage som videnssamfundets skraldespand

’Mennesket er et omvandrende potentialekatalog’

Når arbejdsløsheden topper, sætter det typisk arbejdsgivere i en gunstig position for at finde de bedste talenter. Den stramme talentdiskurs efterlader dog de unge med selvbebrejdelse og skyld, mener flere eksperter.

Ny nordisk skole er allerede på vej

De elever, der før gik til erhvervsuddannelserne, går nu i gymnasiet, mens erhvervsuddannelserne rekrutterer blandt de elever, der før tilhørte restgruppen af ufaglærte

Forskere: Undervisningsministeriet svigter de unge

Det skader direkte de unge, når Undervisningsministeriet ikke er i stand til at måle, hvilke indsatser på erhvervsskoleområdet der virker. Går ministeriet ikke i gang med en mere effektiv løbende registrering af frafaldet, lades de unge totalt i stikken

Et bureaukratisk monster?

Den manglende viden betyder, at man risikerer at kaste samfundskroner efter noget, hvor ’politiske overbevisninger’ spiller større rollen end fakta

I Herning bliver de unge på uddannelserne

Herning Kommune har fundet deres egen model for at have mindst muligt frafald på ungdomsuddannelserne. De har succes, men den er ikke afhængig af ministeriets ideer om nå en gennemførelsesprocent på 95 procent

Kritik af nyt initiativ mod frafald

Danske Erhvervsskoler kritiserer Undervisningsministeriet for at handle for langsomt på frafaldsproblemerne på ungdomsuddannelserne. Et ministerudvalg løser ikke nødvendigvis problemerne, siger formand

Flertal vil evaluere gamle uddannelses-indsatser

Et politisk flertal vil efter kritik fra Rigsrevisionen have Børne- og Undervisningsministeriet til at evaluere uddannelsesprojekter, som allerede er i gang. God ide, mener tænketank

Et arbejdsmarkede for de udsatte unge

Det hjælper ikke at tvinge skoletrætte, udsatte unge tilbage på skolebænken. De tørster efter et ’rigtigt arbejde’. Noget som andre kan bruge til noget. Noget man får løn for. Men de er ikke mindstelønnen værd, og derfor er der brug for at etablere et alternativt arbejdsmarked

Danmark har brug for en ny ungepolitik

Ungeledigheden stiger voldsomt. 17 pct. af en årgang får aldrig en ungdomsuddannelse. Det er tid til en hurtigtarbejdende ungekommission

Sider

Mest læste

  1. Hvis vi vil sætte gang i væksten på lang sigt, bør vi investere endnu mere i uddannelse og tage regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, alvorligt. Det er vejen til et rigere såvel som mere lige samfund
  2. Børn leger ikke kun for sjov, men for at udvikle deres tænkning, sprog og sociale færdigheder. Derfor bekymrer det legeforsker, at flere og flere børn ikke leger på egne præmisser
  3. Unges psykiske problemer begynder ofte på ungdomsuddannelserne, hvor 60 procent af frafaldet skyldes psykiske problemer. Gymnasier og erhvervsskoler har for få ressourcer til studievejledere og for lidt fokus på psykisk trivsel, mener elever, lærere og Psykiatrifonden
  4. Udgifterne til specialundervisning eksploderer, og flere elever sendes på specialskole. Men det er ikke nødvendigvis en god ide - under hver femte elev på specialskoler får efterfølgende en uddannelse. Udskillelsen fra folkeskolen er stigmatiserende, vurderer eksperter
  5. Gymnasierne er ikke gode nok til at sortere eleverne fra, og taxametersystemet risikerer at øge frafaldet, mener leder af Center For Ungdomsvejledning i København
  6. Hver fjerde af de dårligst præsterende afgangselever i PISA-testene havde fået en gymnasial uddannelse fire år senere, viser ny forskning. Det burde få politikerne til at genoverveje adgangskravene til ungdomsuddannelserne, mener uddannelsesforskere
  7. Hver syvende efterskoleelev afbryder sin uddannelse i utide. Det er især storbybørnene, som skolerne har svært ved at fastholde - og regeringens besparelser vil forværre problemerne, mener efterskoleformand
  8. Den fri Ungdomsuddannelse er et banebrydende bud på, hvordan uddannelse kan se ud i fremtidens individuelle uddannelsessystem Siden tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen lancerede Den fri Ungdomsuddannelse i 1995, har den været kritiseret for at være for useriøs og efterlade de unge uden reelle kompetencer...