Emne

universiteter

Man får svar som man spørger

Som studerende på Københavns Universitet bliver man ualmindelig træt af at høre om statsministerens mål om, at universiteterne i København og Århus skal ligge i top 10 på internationale ranglister, når der samtidig ikke allokeres de nødvendige midler til formålet

Et nødvendigt skridt

Selv det mest udsultede fakultet ansætter ikke en ukvalificeret kollega blot for at få fingre i 100.000 kroner. Så hvis det er kønskvotiering, når en kvalificeret kvinde bliver ansat på universiteterne, så har der i årevis været massiv kønskvotiering af professorater. Blot til fordel for mænd

LEDER: Det professionelle universitet?

Politikerne har bedt om et mere professionelt styret universitet. Og det har de fået. Og det koster penge. Det bemærkelsesværdige er, at universiteterne end ikke kan sige, om der er kommet bedre uddannelse og forskning ud af det øgede ressourceforbrug på administration og mere professionel ledelse

Ledelsesudgifter udhuler universiteternes budgetter

Universiteternes udgifter til administration og ledelse er steget voldsomt fra 2005 til 2009. På de store universiteter er der sket en fordobling, mens RUC har femdoblet udgifterne. Der er kommet flere og dyrere chefer, men det har ikke skabt en mere effektiv administration, mener tillidsfolk

Politikere vil ikke have flere eliteuddannelser

Trods eksperter og fagfolks efterspørgsel på flere og bedre eliteuddannelser på universiteterne afviser alle ordførere fra ende til anden at bruge ressourcer på dem, der kan mere end de andre

Studiestart 2010

Studiekvalitet, forældrestøtte, digitalisering af studielivet, studiebolig, scoreguide .. og meget mere. Velkommen til årets studiestart-avis fra Information

Dårlige nyheder

De danske universitetsuddannelser ringere i dag, end de var for ti år siden. Det mener i hvert fald en stor del af underviserne, flere eksperter, industrien, fagforeninger og de studerendes egen organisation

Undervisere: Universitetsuddannelserne er blevet ringere

Fire ud af 10 universitetsansatte mener, at undervisningen er blevet ringere de seneste 10 år. Der stilles færre krav til de studerende, og det er blevet lettere at bestå eksamen, viser ny undersøgelse. Masseuniversitet, taxametersystemet og for lidt fokus på undervisning får skylden fra parter og eksperter

Sanders runde revolution

Det kan blive for nørdet med al den videnskab og teknologi, derfor blev den tidligere journalist og sportsarrangør Helge Sander sat i spidsen for de danske universiteter i otte år. At koble Sander med videnskaben er dog stadig sin sag, viste det sig i talerne til hans 60-års fødselsdag

Slut med selvsupplerende bestyrelser

Regeringen og Socialdemokraterne vil gøre op med universitetsbestyrelsernes mulighed for selv at udpege deres efterfølgere ved ren selvsupplering, skriver altinget.dk. Den model bliver brugt på de fleste universiteter i dag...

Sider

Mest læste

  1. Er danske universiteter blevet »forretninger, som kigger på bundlinjen«, eller er dansk forskning blevet »ubetinget bedre«? Forskerne selv er ikke enige. Information forsøger at gøre boet op to årtier efter, at tidligere videnskabsminister Helge Sander startede en revolution under slagordet ’fra forskning til faktura’
  2. Diskussionen om unges mistrivsel tager afsæt i et urealistisk ideal om et lykkeligt, smertefrit velbefindende. Men læringsprocesser er smertefulde, og de unge vil trives bedre, hvis vi siger klart, at uddannelse koster en vis følelse af inkompetence og ubehag, skriver leder af DPU, Claus Holm, i dette debatindlæg
  3. Socialdemokratisk forskningspolitik handler om, at videnskaben kommer ned på jorden og bliver relevant for danskernes hverdag, fortæller forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. En af hendes vigtigste ambitioner er at sikre den frie og uafhængige videnskab i Danmark
  4. Den nye finanslov stopper ganske vist besparelserne på universiteterne, men den løser ikke det grundlæggende problem. Vi uddanner for mange samfundsvidenskabere og humanister og de er for dårligt uddannede, skriver statskundskabsstuderende Malte Mathies Løcke i dette debatindlæg
  5. Andelen af universitetsstuderende, der bliver taget i snyd, stiger. Stigningen skyldes bedre værktøjer til at fange især plagiat. Men der også opstået en studiekultur, hvor mange studerende ikke ser afskrift som rigtig snyd, mener studieleder og plagiatekspert. Det kan undergrave eksamensbevisets værdi og fortsætte ind i arbejdslivet
  6. Regeringen løser ikke problemer med stressede unge ved at indføre et nyt optagelsessystem for de videregående uddannelser, der lægger mindre vægt på karakterer. I stedet risikerer den at skabe et dyrt, uigennemskueligt system, der favoriserer akademikerbørn, skriver Eric Alexander Bonde i dette debatindlæg
  7. Mange studerende forlænger med vilje deres studier for at komme i ulønnet praktik. Men hvis man stadig vil have SU, bliver man nødt til at melde sig til fag, man ikke har tid til at følge. Det ved alle, siger de studerende
  8. Egentlig skal jeg forholde mig til slåfejl og grammatik, men jo mere, jeg læser, des sværere får jeg ved at abstrahere fra indholdet, skriver en kvinde fra københavnsområdet om det speciale, hun læser korrektur på