Emne

universitetsledelse

Forskning og uddannelse lider under mangel på medindflydelse

Manglende demokratisk indflydelse kan sammen med ringe vilkår for dannelse føre til, at de unge mister interessen for de videregående uddannelser, påpeger uddannelsesforsker. Også forskningen får det svært, når den demokratiske indflydelse svinder ind, mener bidragsyder til ny bog om dannelse på universiteterne

Undervisere og studerende bliver ikke hørt, selv om det er et lovkrav

Ansatte og studerende i de videregående uddannelsers bestyrelser mener ikke, at de bliver hørt og inddraget på lige fod med flertallet af eksterne medlemmer. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken DEA, der vurderer, at nogle uddannelsesinstitutioner stadig ikke tager lovens krav om medinddragelse alvorligt nok

’Det er et stort indgreb i universiteternes autonomi’

Uddannelsesministeren skal have indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen på landets universiteter. Det fremgår af et nyt lovforslag, der også mindsker de studerende og ansattes indflydelse. DF er positiv over for forslaget, mens både ansatte, studerende og bestyrelsesformænd advarer mod det

Henrik Wegener er den første rektor i KU’s historie, der ikke er formet bag dets egne mure

Den 1. marts tiltræder Henrik Wegener som ny rektor for Københavns Universitet. Med sig har han et budskab om, at uddannelse er vigtigere end nogensinde, mens universitetets ansatte er nervøse for, hvordan han vil lede det gamle universitet, som han ikke kender indefra

Rektorkappen skal på nye skuldre

Tre af de mest erfarne rektorer på universiteterne stopper i løbet det næste år. Eksperter i universitetsledelse mener, at universiteterne primært vil rekruttere nye rektorer fra egne rækker med flair for at inddrage de ansatte og studerende

Politikere vil læse evaluering med løftede øjenbryn

Forskningsordførerne vil med skepsis læse, om evalueringenaf pointsystemet for forskning er god nok til at træffe beslutninger på. Medsin ’torskedumme’ håndtering kan Uddannelsesministeriet have skabt meremodstand mod et i forvejen omstridt system, mener DF og K

Selvevaluering

Siden hvornår er det blevet skik at sætte nogen, der er sovset godt og grundigt ind i en sag, til at foretage en objektiv evaluering?

’Der var ikke andet at gøre’

Men man kunne muligvis have forsøgt sig med mediering i Koldau-sagen, siger tillidsrepræsentant

Ledelsen opfordrede til mobbeanklager

Institutleder opfordrede selv musikprofessor Linda Koldau til at rejse mobningsanklager mod tre kolleger, inden der var forsøgt at mægle mellem parterne. Anklagerne blev senere brugt som bevis på, at Koldau alene var skyld i samarbejdsproblemerne

Fyringstruet professor siger selv op

Linda Maria Koldau siger op som musikprofessor på Aarhus Universitet på baggrund af nye oplysninger fra ombudsmanden. Oplysninger fra et lukket møde med den øvrige lærerstab i august 2011 afslører, at AU aldrig har haft til hensigt at ’genoprette det gode samarbejde’, mener hun

Sider

Mest læste

  1. Linda Maria Koldau siger op som musikprofessor på Aarhus Universitet på baggrund af nye oplysninger fra ombudsmanden. Oplysninger fra et lukket møde med den øvrige lærerstab i august 2011 afslører, at AU aldrig har haft til hensigt at ’genoprette det gode samarbejde’, mener hun
  2. Den 1. marts tiltræder Henrik Wegener som ny rektor for Københavns Universitet. Med sig har han et budskab om, at uddannelse er vigtigere end nogensinde, mens universitetets ansatte er nervøse for, hvordan han vil lede det gamle universitet, som han ikke kender indefra
  3. Fire år på posten som Danmarks første kvindelige rektor på Københavns Universitet fik Linda Nielsen. En enig bestyrelse har valgt professor, dr. med Ralf Hemmingsen, som rektor. Han skal styrke de indre linjer