Emne

værdipolitik

90’erne var et Hjallerup Marked

Mens SF koncentrerede sig om at forhandle finanspolitiske aftaler hjem med Nyrup-regeringen, erobrede Dansk Folkeparti værdidebatten, siger SF’s ligestillingsordfører, Kamal Qureshi

Hvem vil forandre noget nu?

Værdisnak og kulturkamp: Når venstrefløjen vil bevare, spiller den et spil, som højrefløjen ifølge historikeren Søren Mørch behersker og vil vinde

På sporet af den danske populisme

Man kan være uenig med Dansk Folkeparti, men at fælde hadefulde værdidomme over partiet er alene kontraproduktivt

Fremtiden? Den er der så længe til

Lad os se på det, som virker her og nu – ikke langt borte eller ude i fremtiden.’ Sådan kan man kort opsummere værdierne bag regeringens finanslov, der netop er faldet på plads

Fra liste Ø til Pia Kjærsgaard: Trygheden findes til højre

Det var de underpriviligerede, der gjorde oprør mod venstrepartierne ved valget i november

Danmark: en tvivlsom allieret

Den danske regerings alliancepolitik er i fare for at kollidere med vælgernes værdier

En formynders værdier

Socialministerens 'Opgør med den ny fattigdom' er overraskende ligegyldig, men viser, hvor let indre værdi bliver til indre kontrol Ny bog Værdier er det absolutte plusord i det socialdemokratiske venstrefløjsopgør med den traditionelle velfærdspolitik, senest eksemplificeret med det stærkt debatterede udfald mod venstrefløjen, Borgerlige ord efter revolutionen...

Sider

Mest læste

  1. Er det rimeligt at forlange, at man som led i at blive dansk statsborger skal trykke hånd med en kommunal repræsentant? Her på redaktionen kan vi ikke blive enige. Derfor har vi skrevet én leder, der argumenterer imod håndtrykket som lovkrav, og én, der argumenterer for
  2. Den økonomiske krise er rykket i baggrunden til fordel for emner som udlændingepolitik og beskyttelse af miljøet, når man spørger danskerne om, hvilke politiske emner der er de vigtigste. Valgkampen bliver et ekko af 00’ernes værdidebat, vurderer forsker
  3. Er det rimeligt at forlange, at man som led i at blive dansk statsborger skal trykke hånd med en kommunal repræsentant? Her på redaktionen kan vi ikke blive enige. Derfor har vi skrevet én leder, der argumenterer imod håndtrykket som lovkrav, og én, der argumenterer for
  4. Utryghed og tryghed er tæt forbundne størrelser, hvis forbindelse kan være særdeles effektiv. Når de to væsker blandes, danner de det eksplosive brændstof, der sikrer vore dages værdipolitik et fast greb i den neutraliserede befolkning
  5. V I REALISERER hele tiden friværdi i Danmark. Sådan er livet. Vi diskuterer ikke så meget 'fordeling' længere. Og når man diskuterer skat i Danmark, roser man statsministeren, fordi 'skattestoppet' har afsluttet debatten om skat som aktivt politisk instrument...
  6. ... og afviser Socialdemokraterne De yngre veluddannede opfatter Socialdemokraterne som politisk i vildrede og DF som moraliserende og intolerante. De 30-45-årige genkender til gengæld sig selv i de radikale: Globale og solidariske. Men der er visse ridser i lakken, mener flere eksperter
  7. Hvordan kan det være, at en regering, der kalder sig liberal fører national snarere end liberal værdipolitik? Frem for at samle, fører en ensidig fokusering på 'det kulturelle' eller 'det religiøse' nemlig let til en opdeling af samfundet i parallelsamfund, hvorimod en betoning af 'det politiske' kan skabe et fællesskab
  8. Vækstpakken og kontanthjælpsreformen vidner om, at økonomisk politik er ved at udvikle sig på samme måde, som rets- og udlændinge-politikken gjorde i 1990’erne. Det handler mere om at vise hårdhed over for udsatte grupper, end hvilken effekt det har på samfundsøkonomien