Emne

velfærdsstat

Det brasilianske perspektiv

Står velfærdsstaten i vejen for en løsning på flygtningekrisen?

I Brasilien har man et radikalt anderledes bud på håndteringen af flygtningestrømmen. Syriske flygtninge er velkomne – de skal bare selv betale billetten og opholdet. Er det i virkeligheden mere solidarisk end den skandinaviske velfærdsmodel?

Forbedringstavlemøder, fikseringsbælter og potteplanter i sengen

På det psykiatriske sygehus Birkehus i Roskilde prøver Elsebeth Nielsen at få tid til både patienter og papirarbejde. Information har fulgt hende gennem en arbejdsdag

Hvad sker der ved at bryde med velfærdens grundprincip?

Vor tids store debat om velfærdsstaten synes at have glemt det. Så hvad er egentlig de særlige styrker ved det universalistiske princip om alles lige ret til samme høje ydelser, som vores velfærdsmodel bygger på?

’Sød mor. Træls far’

Da jeg fik mit første barn, fik jeg også et nyt forhold til velfærdsstaten. Den hjælper og støtter, men den holder også øje med dig

Vision efterspørges

Borgerinitiativer blomstrer frem og støtter op om såvel grøn omstilling som flygtningeproblematikken. Det er naturligvis lyspunkter i en mørk tid, men vi risikerer at privatisere områder, som velfærdsstaten traditionelt har taget sig af

Peter Hummelgaard: ’Velfærdsstaten er et civilisatorisk højdepunkt’

Centrum-venstre skal besejre velfærdspopulister i DF og skattehadere i Cepos med en klassisk taktik: Et entydigt forsvar for samfundets svageste og for den nordiske velfærdsmodel. Det mener Peter Hummelgaard, der netop har føjet en plads i Folketinget til sin status som prominent revser af S-toppen

Velfærdsstatens vej fra solidaritet til selviskhed

I årene, som er gået siden mit første møde med Danmark, har jeg noteret mig en gradvis, men klar ændring i samfundet, i dets vaner, normer og politiske holdninger: Solidariteten er blevet et etnisk privilegium

Socialdemokrat vil give Hillary kamp for pengene

Præsidentkandidat og senator Bernie Sanders, 73, lægger ikke skjul på sin sympati for den skandinaviske velfærdsmodel. Tværtimod skilter han med det. Måske hans budskab passer til en tid præget af økonomisk usikkerhed

Konkurrencestaten er en vækststat

Målet for velfærdsstaten var velfærd. Målet for konkurrencestaten er derimod ikke konkurrence, men vækst. Konkurrence er midlet, ikke målet. Alene af den grund vil det være mere præcist at kalde den aktuelle stat for en vækststat i forlængelse af velfærdsstaten, da vækst har erstattet velfærd som målet for staten. Men der er andre grunde til at kalde den aktuelle stat en vækststat, snarere end en konkurrencestat.

Ode til udskældt velfærd

Hvorfor skal debatten om velfærdsstaten altid munde ud i utilfredshed? Er vi blevet en nation af forvænte og forkælede borgere? Dansker, åbn øjnene og se, hvor godt du har det!

Sider

Mest læste

  1. Allerede før de berømte statslige reformer vandt frem i 1930’erne, begyndte de store byer at eksperimentere med frokostordninger for skolebørn og ældrepleje. Velfærdsstaten er ikke et eksklusivt statsligt projekt, og de udfordringer, vi nu står over for, vil i høj grad skulle imødegås i byerne, skriver lektor i historie Mikkel Thelle i dette debatindlæg
  2. Kan den danske velfærdsstat overleve i en globaliseret verden? Nordiske forskere advarer i en ny rapport om, at grænseoverskridende kapitalisme og arbejdsmigration udfordrer den danske samfundsmodel
  3. De omkostninger, der er forbundet med indvandrere og flygtninge, truer ikke finansieringen af velfærdsstaten, vurderer eksperter. Men det kan svække befolkningens opbakning til velfærdsmodellen, hvis uligheden stiger, og opfattelsen af, at en bestemt gruppe ikke bidrager, spreder sig
  4. Søndag fejrer vi i København, at det er 100 år siden, at kvinder fik kommunal valgret. Men trods 100 års medborgerskab er kvinder stadig underrepræsenteret på alle magtens tinder - det er på tide at skubbe den demokratiske udvikling videre!
  5. Hvorfor skal en borger på overførselsindkomst stå skoleret over for den ene jobkonsulent efter den anden, når vi ved, at der kommer flere i arbejde, hvis vi sikrer en høj økonomisk vækst?
  6. Mennesket har en frygt for fortabelse, der findes uafhængigt af et stærkt velfærdssamfund. Tabet af tradition og længslen efter mening kan ikke udfyldes af venstrefløjens materialistiske velfærdsdyrkelse. Det skriver Sørine Gotfredsen i kronikserien om, hvad de blå er vrede over
  7. 81-årige Ellen Rohde sagde stop for livsforlængende behandling mod kræft, og brugte i stedet sine sidste måneder på at tage afsked med livet. Vi fulgte hende i ventetiden hen imod døden
  8. Tiden efter velfærdsstaten er karakteriseret ved, at vækst i stigende grad er blevet selvstændiggjort som indiskutabelt mål for statens virke på alle leder og kanter