Emne

velfærdsstat

Socialdemokrat vil give Hillary kamp for pengene

Præsidentkandidat og senator Bernie Sanders, 73, lægger ikke skjul på sin sympati for den skandinaviske velfærdsmodel. Tværtimod skilter han med det. Måske hans budskab passer til en tid præget af økonomisk usikkerhed

Konkurrencestaten er en vækststat

Målet for velfærdsstaten var velfærd. Målet for konkurrencestaten er derimod ikke konkurrence, men vækst. Konkurrence er midlet, ikke målet. Alene af den grund vil det være mere præcist at kalde den aktuelle stat for en vækststat i forlængelse af velfærdsstaten, da vækst har erstattet velfærd som målet for staten. Men der er andre grunde til at kalde den aktuelle stat en vækststat, snarere end en konkurrencestat.

Ode til udskældt velfærd

Hvorfor skal debatten om velfærdsstaten altid munde ud i utilfredshed? Er vi blevet en nation af forvænte og forkælede borgere? Dansker, åbn øjnene og se, hvor godt du har det!

Tilbage til almissestaten

Ideen om, at alt skal kunne betale sig i økonomisk forstand, er blevet den højeste politiske værdi i samfundet. Derfor kan en længere dagpengeperiode ikke legitimt begrundes med idealet om, at alle mennesker – også arbejdsløse – skal have et godt liv. Så længe folk kan overleve, er vi i mål

Globaliseringen udfordrer den danske velfærdsmodel

Kan den danske velfærdsstat overleve i en globaliseret verden? Nordiske forskere advarer i en ny rapport om, at grænseoverskridende kapitalisme og arbejdsmigration udfordrer den danske samfundsmodel

Konkurrencestat eller samtaledemokrati?

Der er tæt ved 100 procents enighed om, at velfærdsstaten, som vi kendte den i 1980’erne, er et overstået kapitel

Vi er nødt til at regulere kapitalen transnationalt

En del af venstrefløjens tabte kamp skyldes, at den lader en global neoliberal orden definere den nationale bane, man spiller på

’På mere sikker grund’

Statsministeren skal ikke have utak for i sin nytårstale at forsøge at sprede optimisme og tale til det, hun betegner som det særlige danske fællesskab, hvor vi hjælper hinanden. Problemet er blot, at indholdet af nytårstalen afslører, hvor stor afstanden er mellem den virkelighed, regeringen oplever, og den virkelighed befolkningen lever i

Dannelse blev til selvforsørgelse

Danmark er ved at sige farvel til demokratisk dannelse og velfærdsstat. Og goddag til selvforsørgelse og konkurrencestat. Det var konklusionen ved velbesøgt DPU-konference om dannelse i konkurrencestaten

Eksperter: Farligt hvis tilliden til SKAT smuldrer

Den stribe af fejl, det gennem den seneste tid er blevet oprullet, at skattemyndighederne har begået, kan føre til, at borgerne mister tilliden til SKAT. Og det kan i sidste ende kan ramme velfærdsstaten, frygter eksperter

Sider

Mest læste

  1. Der er »ingen fare overhovedet for, at Danmark havner i en negativ gældsspiral« – også selv om renten, som lige nu er meget lav, stiger. Sådan siger tidligere overvismand Michael Svarer. Han og andre økonomer peger på, at der samfundsøkonomisk kan være større problemer ved ikke at stifte gæld for at afbøde coronakrisen, siger eksperter
  2. Med deres fokus på henholdsvis konkurrencestaten og velfærdsstaten fremstår de to gamle ideologier handlingslammede over for klimakrisens udfordringer. Frem for ideer funderet i det 20. århundredes fossile vækstøkonomi er der brug for en ny bæredygtig stat, skriver sociologerne Anders Blok og Rasmus Willig i denne kronik
  3. De omkostninger, der er forbundet med indvandrere og flygtninge, truer ikke finansieringen af velfærdsstaten, vurderer eksperter. Men det kan svække befolkningens opbakning til velfærdsmodellen, hvis uligheden stiger, og opfattelsen af, at en bestemt gruppe ikke bidrager, spreder sig
  4. Kan den danske velfærdsstat overleve i en globaliseret verden? Nordiske forskere advarer i en ny rapport om, at grænseoverskridende kapitalisme og arbejdsmigration udfordrer den danske samfundsmodel
  5. Hvorfor skal en borger på overførselsindkomst stå skoleret over for den ene jobkonsulent efter den anden, når vi ved, at der kommer flere i arbejde, hvis vi sikrer en høj økonomisk vækst?
  6. Mennesket har en frygt for fortabelse, der findes uafhængigt af et stærkt velfærdssamfund. Tabet af tradition og længslen efter mening kan ikke udfyldes af venstrefløjens materialistiske velfærdsdyrkelse. Det skriver Sørine Gotfredsen i kronikserien om, hvad de blå er vrede over
  7. I kendisfænomenet Jim Lyngvilds verden kan man sagtens være et mobbeoffer, der kalder andre for ’fede sure lortekællinger’, eller et udsat barn, der ikke ser socialt udsatte som ofre
  8. Tiden efter velfærdsstaten er karakteriseret ved, at vækst i stigende grad er blevet selvstændiggjort som indiskutabelt mål for statens virke på alle leder og kanter