Emne

verdensøkonomi

Centralbanken overtager styrepinden

Kongressen og Det Hvide Hus er og bliver handlingslammede

IMF: Vækst-lokomotiver taber pusten

Verdensøkonomien vokser mindre end ventet, spår Den Internationale Valutafond i ny neddæmpet prognose. Eurozonen kan regne med fortsat minusvækst i 2013

’Det frie marked eksisterer ikke’

Der er ikke noget frit marked, og fortalerne for det er ved at slippe af sted med mord, mens resten af verden stiltiende accepterer deres udlægning af verdensøkonomien. Det var budskabet, da professor i økonomi ved Cambridge University, Ha-Joon Chang, forelæste på Københavns Universitet

Klimakollaps eller megarecession?

Ny rapport dokumenterer en truende ’kulstofboble’ af dimensioner – verdens største energiselskaber har stiftet gæld med sikkerhed i fossile brændstofsreserver, som de af hensyn til klimaet bliver nødt til at afstå fra at udvinde

Et manifest for institutionerne

De to amerikanske økonomer Daron Acemoglu og James A. Robinson har skrevet en bog om nationernes velstand og vækst, hvis greb er så overbevisende enkelt, at det også bliver forsimplet

Den omvendte sommerfugleeffekt

En storm i Texas kan pludselig smadre en baskende sommerfugl i Brasilien

Grønlandsk uran vil ramme et turbulent verdensmarked

Det ligner et økonomisk risikabelt projekt, hvis Grønland opgiver sin gældende nul-tolerancepolitik for uranudvinding

Davosmennesket stortrives - vi andre betaler for hans excesser

’Dynamisk robusthed’ – det intetsigende mantra ved dette års Verdensøkonomiske Forum – viser ikke nogen vej ud af krisen

Ulighed og manglende tillid står øverst på dagsordenen, når verdens magtelite mødes

Skal de globale kriser løses, kræver det, at tilliden til systemerne og institutionerne genvindes. Civilsamfundet spiller i den forbindelse en afgørende rolle, lyder oplægget til verdens magtelite, der netop nu er samlet til topmøde i Davos

Bryder verdensøkonomien sammen, hvis eurosamarbejdet opløses?

Ikke nødvendigvis. Men det kræver, at man for en tid deler eurozonen op i en syd- og en nordzone og giver syd hjælp til omstilling gennem en Marshallplan

Sider

Mest læste

  1. Vækstskønnene skrues ned i den ny prognose fra Verdensbanken, der ligesom Den Internationale Valutafond advarer om mulig krise. Omvendt viser nye data, at den seneste højvækst i USA har ført til dramatisk stigning i CO2-udledningerne
  2. De to amerikanske økonomer Daron Acemoglu og James A. Robinson har skrevet en bog om nationernes velstand og vækst, hvis greb er så overbevisende enkelt, at det også bliver forsimplet
  3. Faldende kinesiske vækstrater fik sidste år verdensmarkedet til at ryste af frygt for en ny finanskrise. Den frygt er ovre, livet fortsætter og den kinesiske økonomi vokser fortsat. Bare langsommere end før. Alligevel er der grund til bekymring. Det mener professor i finans Michael Pettis, der vurderer, at Kinas økonomi er usund og holdes kunstigt i live af urentable lån
  4. Er frygten, at AHA's skjulte dagsorden, straks hun er kommet i Folketinget, fører til afskaffelse af demokratiet?
  5. Der er ikke noget frit marked, og fortalerne for det er ved at slippe af sted med mord, mens resten af verden stiltiende accepterer deres udlægning af verdensøkonomien. Det var budskabet, da professor i økonomi ved Cambridge University, Ha-Joon Chang, forelæste på Københavns Universitet
  6. Stadig flere firmaer tilbyder tutor-service over nettet. Ofte sidder læreren i Indien og den studerede i USA. Information har taget en times globaliseret lektiehjælp
  7. Der er uro på de globale finansielle markeder og aktiekurserne falder. Forholdene i seks udviklingslande kan forklare en stor del af uroen, til trods for at de kun udgør en lille del af verdensøkonomien. Men også verdens to største økonomier viser svaghedstegn
  8. Men selv om Indonesien har måttet lade valutaen flyde, er økonomien mere solid end Thailands, og der er næppe udsigt til en krise Indonesien blev det sidste af de sydøstasiatiske lande, der måtte give efter for presset fra spekulanterne og lade valutaen flyde frit...