Emne

verdensøkonomi

Asmaa Abdol-Hamid - kritik af kritikken

Er frygten, at AHA's skjulte dagsorden, straks hun er kommet i Folketinget, fører til afskaffelse af demokratiet?

Klik en indisk tutor

Stadig flere firmaer tilbyder tutor-service over nettet. Ofte sidder læreren i Indien og den studerede i USA. Information har taget en times globaliseret lektiehjælp

Et toptunet Danmark

Siden den nuværende regering indtog regeringskontorerne i 2001, har den holdt, hvad der er blevet lovet.

Hvor er Bové og Bono?

DE TOMME blikke hos de progressive, unge tjekker, som har arbejdet hårdt i forventning om solidaritet og fremmøde fra deres ligesindede fra hele Europa siger det hele i sig selv. Ingen kan ignorere de uspiste sandwich, den kolde kaffe og de tomme telte på det store Strahov-stadion i Prag...

At have eller udvikle

»Hvis hele verden skulle have samme livsstil som i en amerikansk forstad, så ville der ikke være en verden at leve i.« Yashwant Sinha, Indiens finansminister i Davos KNAPT HAVDE Sinha talt for verdenseliten i Davos på World Economic Forums årsmøde, før jorden skælvede af raseri i den indiske delstat Gujarat...

Global milepæl

DEN 17. september – netop som verdens beslutningstagere kæmpede desperat for at undgå et større børskrak på det genåbnede Wall Street – tikkede en nyhed ind fra Geneve, der kan blive en vigtig milepæl for globaliseringen...

Illusionernes død

»Chokket over tragedien i World Trade Center og Pentagon har gjort det påkrævet med en pludselig ændring af priserne på mange markeder, så de afspejler de forventede omkostninger ved at handle i, hvad vi nu erkender som en mere fjendtlig verden...

Hinsides enten/eller

»Vejen mod et ’globalt EU’ er smal, besværlig og farlig. Men det er ikke noget alternativ. Globaliseringens problemer kan ikke løses ved hjælp af hverken frihandel eller nationalstaten alene...

Laveste fællesnævner

NICE-TOPMØDET bliver en fiasko for den socialdemokratiske vision om at udvikle EU til et modsvar til globaliseringens skyggesider. Flere af de nye traktat-forslag, der netop har til formål at styrke arbejdernes sociale rettigheder og mindske forurening ved hjælp af grønne afgifter, er blevet umuliggjort af socialdemokratiske regeringsledere...

Hvor godt nytår?

»De, der ikke har troet på evigt varende produktivitetsstigninger og dermed langsigtet vækst uden inflation, er hidtil blevet gjort slemt til grin. Men de får måske ret nu.« Robert Spliid, vicedirektør i Bayerische Landesbank, Luxembourg, i Børsen 28...

Sider

Mest læste

  1. Vækstskønnene skrues ned i den ny prognose fra Verdensbanken, der ligesom Den Internationale Valutafond advarer om mulig krise. Omvendt viser nye data, at den seneste højvækst i USA har ført til dramatisk stigning i CO2-udledningerne
  2. Faldende kinesiske vækstrater fik sidste år verdensmarkedet til at ryste af frygt for en ny finanskrise. Den frygt er ovre, livet fortsætter og den kinesiske økonomi vokser fortsat. Bare langsommere end før. Alligevel er der grund til bekymring. Det mener professor i finans Michael Pettis, der vurderer, at Kinas økonomi er usund og holdes kunstigt i live af urentable lån
  3. Det 20. århundrede var oliens århundrede, hvor menneskeheden oplevede vækst og velstand som aldrig før. Det 21. århundrede bliver århundredet, hvor olieproduktionen begynder at falde. Spørgsmålet er, om vi vil overleve som art?
  4. Oliehandler skal ikke længere afregnes i dollar, hvis det står til de arabiske golfnationer, der nu vil finde andre valutaer sammen med Kina, Japan, Rusland og Frankrig - resultatet vil blive en yderligere forskydning af verdens økonomiske magtbalance mod øst
  5. Den eneste strukturelle hindring for ny økonomisk fremgang er forældede doktriner, skriver økonomen Paul Krugman i sin nyeste bog om den plagede verdensøkonomi Paul Krugman, professor i økonomi ved Massachusetts Institute of Technology, udgav i sidste uge bogen med den manende titel The Return of Depression Economics...
  6. Forholdene i seks skrøbelige udviklingslande kan forklare en stor del af uroen på de globale finansielle markeder
  7. De to amerikanske økonomer Daron Acemoglu og James A. Robinson har skrevet en bog om nationernes velstand og vækst, hvis greb er så overbevisende enkelt, at det også bliver forsimplet
  8. Kapitalisme og fossilt brændstof har været tæt sammenvævede i 200 år, men det er især i sidste syv årtier, at denne skæbnesvangre forbindelse har accelereret den biosfæriske nedsmeltning. Ny bog fortæller historien om, hvordan efterkrigstidens økonomiske opsving låste verdensøkonomien fast i et fatalt spor