Emne

videnssamfundet

Plads til de usædvanlige

Arbejdet med de socialt truede skal gøre plads til dem og handle om det, de kan - og det er faktisk en både god og nødvendig forretning Hvad sker der den dag, en amerikansk servicecvirksomhed byder på f...

Flere med eller flere udenfor i videnssamfundet

Virksomhederne må overtage mere af uddannelsen, hvis IT-revolutionen skal blive ublodig, lød det på Mandag Morgens konference om fremtidens arbejdsmarked. Lad os prøve det - på Fyn, var reaktionen Fynboerne blev udset til at være forsøgskaniner i overgangen fra industri- til informationssamfund, da Huset Mandag Morgen sammen med Arbejdsministeriet i går afholdt konferencen "Der var engang et arbejdsmarked...

Ny voksenuddannelse på vej

En stor uddannelsesreform for voksne er undervejs I januar starter Undervisningsministeriet en større forhandlingsrunde med revl og krat inden for uddannelsesverdenen for at få et nyt uddannelsessystem for voksne sat på skinner i løbet af foråret...

Svenske lærere gik i offensiven

Svenske lærere satser på, at en positiv opinion vil skaffe både penge til folkeskolen og højere løn til lærerne SKOLEN PÅ KLODEN For fem år siden var det svenske Lärarförbundet imod enhver form for decentralisering af skolen...

Det svenske skoleeventyr

Et 100 år gammelt system er i opbrud - på vej væk fra klasseundervisning og enelærere Skolen på kloden Det er ikke helt ligesom dengang for længe siden, da de altid slog os i fodbold...

Svenske børnehavebørn får individuelle læreplaner

Et nyt svensk lovforslag vil sætte mål for, hvad børnene skal lære i børnehaven. De svenske planer følges med interesse i Danmark, hvor lignende tanker er fremme Små svenske børn får til foråret en læreplan, som ligner den, folkeskolerne arbejder efter...

Sider

Mest læste

  1. Den menneskelige viden har en halveringstid på godt et halvt århundrede. Til gengæld fordobles vidensmængden hvert femtende år
  2. Et gyldent lyspunkt i 1950’ernes koksgrå mørke af tømmermænd og truende tab ville i år være fyldt 50
  3. Pioneren fra Friland, Steen Møller, er 62 år og i gang med et nyt projekt, der skal genopfinde de gamle erhverv. Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle, siger han. Her fortæller han om sit verdenssyn og om at være ildsjæl med et så stærkt afhængighedsforhold, at det ind imellem bliver lidt sygt
  4. Det er den ifølge Lykkeberg slet ikke, for andre har før Olsen vist at uddannelsessystemet længe, måske altid, har været en stærk faktor i reproduktionen af social ulighed. Alt er stort set ved det gamle, fristes man til at sige, når det gælder reproduktionen af social ulighed...
  5. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  6. Alle taler om videnssamfundet, men få har overvejet, hvordan viden kan være noget, der karakteriserer et samfund som sådan. Med spørgsmålet ’Hvad er Oplysning?’ ville Kant forstå sin samtid. I dag er spørgsmålet snarere: Hvad er Viden? Det mener idehistoriker Jens Erik Kristensen fra Aarhus Universitet, der ser kampen om vidensværdierne som en overset del af den aktuelle værdikamp
  7. »Tro mod Informations oprindelse og formålsparagraf vil vi sikre det frie ord og den kritiske tanke med forankring i et værdigrundlag, der betoner lige vilkår for mennesker, social ansvarlighed, bæredygtighed, demokrati og fordomsfrihed...
  8. … så læs antologien ’Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi’. Analysen og kritikken af nutidens kapitalisme er tidssvarende og nødvendig, rettidig og relevant