Emne

videnssamfundet

Demokratisk nedsmeltning og videnstab

For nylig vedtog eksterne bestyrelsesmedlemmer massive nedskæringer på RUC - mens alle interne bestyrelsesmedlemmer stemte imod. Hermed blev universitetslovens konsekvens blotlagt: Universiteternes selvstyre er forsvundet. Udviklingen på RUC er det seneste eksempel på en foruroligende udvikling. Det demokratiske videnssamfund er efterhånden er parodi

Teser til tiden

De seneste mange år har dansk politik været præget af konsensus omkring hovedlinjerne i samfundsudviklingen. Socialdemokraternes teser bærer kimen til et nybrud. Det næste folketingsvalg kan derfor byde på en reel opposition med mulighed for at opnå flertal

Er videnssamfundet et tilbud til alle?

Forskningskommunikation som politisk tema må ud af et snævert videnskabsministerielt regi. Det er nødvendigt, hvis vidensamfundet skal være et reelt tilbud til alle

Den bange mand bestemmer i dansk politik

Socialdemokraten Christine Antorini demonstrerer i sin nye bog, hvorfor det er meget nemmere at være politisk kommentator end politiker

Studiekreds, kamporganisation eller enmandshær

Socialdemokraten Christine Antorini har skrevet en bog, som ligner et velplaceret anklageskrift mod hendes parti. Men det er det ikke, bedyrer hun

Glasloftet

Årtiers inerti har skabt en række både strukturelle og mentale barrierer, som forhindrer kvinder i at blive rekrutteret og komme i spil til topposterne

Derfor nedlægger vi undervisningen

Et massivt flertal af eleverne på Helsingør Gymnasium har valgt at blokere skolen den 4. marts i protest mod truende nedskæringer, der vil betyde, at uddannelsessektoren ikke bare rammer bunden, men også er nødsaget til at begynde at grave

Det er samfundets uskyld

Identitet. Den danske folkeskole er indrettet i den kulturelle middel- og overklasses selvbillede. Den honorerer ikke de vilde og uregerlige unge. Den honorerer de stille, og det er typisk ikke drenge med mellemøstlig baggrund. Hvad gør disse drenge så? De modreagerer

Lyst til viden

Det kommercielle konkurrenceuniversitet kan dræbe den lyst til viden, der har været en af drivkræfterne bag det moderne universitet. Her er en personlig og måske sentimental vinkel på de reformer, der finder sted i disse år

Videns-politik og viden-politik

Jo større den hævdede sociologiske og økonomiske betydning af viden er blevet, og jo flere bindestregskombinationer det indgår i, jo mere udflydende er selve kategorien viden blevet

Sider

Mest læste

  1. Den menneskelige viden har en halveringstid på godt et halvt århundrede. Til gengæld fordobles vidensmængden hvert femtende år
  2. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  3. Et gyldent lyspunkt i 1950’ernes koksgrå mørke af tømmermænd og truende tab ville i år være fyldt 50
  4. Pioneren fra Friland, Steen Møller, er 62 år og i gang med et nyt projekt, der skal genopfinde de gamle erhverv. Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle, siger han. Her fortæller han om sit verdenssyn og om at være ildsjæl med et så stærkt afhængighedsforhold, at det ind imellem bliver lidt sygt
  5. En ensidig fokusering på viden er farlig, fordi den risikerer at indsnævre fokus til kun at være vidensproduktion
  6. Alle taler om videnssamfundet, men få har overvejet, hvordan viden kan være noget, der karakteriserer et samfund som sådan. Med spørgsmålet ’Hvad er Oplysning?’ ville Kant forstå sin samtid. I dag er spørgsmålet snarere: Hvad er Viden? Det mener idehistoriker Jens Erik Kristensen fra Aarhus Universitet, der ser kampen om vidensværdierne som en overset del af den aktuelle værdikamp
  7. Det er den ifølge Lykkeberg slet ikke, for andre har før Olsen vist at uddannelsessystemet længe, måske altid, har været en stærk faktor i reproduktionen af social ulighed. Alt er stort set ved det gamle, fristes man til at sige, når det gælder reproduktionen af social ulighed...
  8. »Tro mod Informations oprindelse og formålsparagraf vil vi sikre det frie ord og den kritiske tanke med forankring i et værdigrundlag, der betoner lige vilkår for mennesker, social ansvarlighed, bæredygtighed, demokrati og fordomsfrihed...