Emne

videnssamfundet

Danmark skal tiltrække flere højtuddannede

At danske universiteter skulle kunne komme i verdensklasse, er en illusion. Danmark bør i stedet satse på at få flere højtuddannede til Danmark og få uddannet langt flere

Bogen - én del af virkeligheden

Bibliotekerne kritiseres fejlagtigt for ikke at give den trykte bog en tilstrækkeligt central rolle

Det gælder om at have god stil

Hvad sker der, når elever i ottende klasse selv skal sammesætte grupper og planlægge et projektarbejde om anderledeshed?

Nul-energi-effekter

Efterhånden som arbejdsforholdene forværres i det offentlige, og man bruger hundredvis af mandetimer på skin-høringer og evalueringer, søger vigtige personalekræfter over i det private, og det offentliges ry og rygte forværres fra dag til dag

Dansk forsker: Afskaf PISA-undersøgelser

PISA-undersøgelserne er blevet et politisk værktøj og er ikke en faglig vurdering af danske folkeskoleelever, siger en række forskere

Venstre og valgets konsekvenser

VK kan frygte en gentagelse af fodnotepolitikken fra 80'erne på det fordelingspolitiske område, hvis K - og dermed regeringen - tvinges til at marginalisere DF. Men det værste scenarie for VK må blive, hvis Kjærsgaard bliver så marginaliseret, at hun må pege på en S-mindretalsregering

Forskningens seks magre år

Da regeringen trådte til i 2001, var det med løfter om øgede forskningsmidler, som fik naive forskere til at glæde sig efter en række magre år under skiftende regeringer

Nyt lovforslag skaber usikkerhed om gratis uddannelse

Regeringen har gentagne gange understreget, at uddannelse skal være gratis i Danmark. Men et lovforslag fremsat af Bertel Haarder i oktober åbner for brugerbetaling på alle korte og mellemlange uddannelser. Bertel Haarder afviser

Farvel til Waqas

Regeringens forsøg gennem seks år på at skelne mellem den 'gode' indvandring af højtuddannede fra den vestlige verden og den 'onde' indvandring, som er familiesammenførte fra den arabiske verden, fører til mere og mere groteske resultater

Nyt krav om lov mod brugerbetaling

Sagen om brugerbetaling på Erasmus Mundus-uddannelsen skærper venstrefløjens krav om en lov mod brugerbetaling. Regeringen afviser fortsat

Sider

Mest læste

  1. Den menneskelige viden har en halveringstid på godt et halvt århundrede. Til gengæld fordobles vidensmængden hvert femtende år
  2. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  3. Pioneren fra Friland, Steen Møller, er 62 år og i gang med et nyt projekt, der skal genopfinde de gamle erhverv. Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle, siger han. Her fortæller han om sit verdenssyn og om at være ildsjæl med et så stærkt afhængighedsforhold, at det ind imellem bliver lidt sygt
  4. Et gyldent lyspunkt i 1950’ernes koksgrå mørke af tømmermænd og truende tab ville i år være fyldt 50
  5. En ensidig fokusering på viden er farlig, fordi den risikerer at indsnævre fokus til kun at være vidensproduktion
  6. »Tro mod Informations oprindelse og formålsparagraf vil vi sikre det frie ord og den kritiske tanke med forankring i et værdigrundlag, der betoner lige vilkår for mennesker, social ansvarlighed, bæredygtighed, demokrati og fordomsfrihed...
  7. Vi vil gerne ruste vores børn til videnssamfundet. Men børnene har svært ved at klare alle de valg, vi giver dem, og de smittes af forældrenes stress
  8. Koldau-sagen har rejst en vigtig debat om universiteternes fremtid og universitetsansattes manglende indflydelse på deres arbejdspladsers udvikling. Men debatten burde fokusere på politikernes forkærlighed for at intimidere kritikere og ikke på en enkeltstående personalesag om en hårdnakket og selviscenesættende professor