Emne

videnssamfundet

Dem udenfor

DET MÅ VÆRE dramaet om euroen, der tærer på kræfterne og dæmper indignationen. I hvert fald synes der ikke at være adrenalin til andet på Christiansborg, hvis man skal dømme efter disse dages matte forspil til årets finanslovsforhandlinger...

Hvem sejler guld hjem?

»Både de konservative og Venstre er bundet af en forældet tankegang, der slet ikke er i tråd med nutidens samfund. Det virker som om, de ikke har forstået, hvad der skaber dynamik i det moderne erhvervsliv...

Stat stat luk dig op

DET BURDE være på høje tid at kigge nærmere på, om den gamle idé om patenter stadig er så god som den var for hundrede år siden. Generelt er man gået ud fra, at patentsystemets støtte til at offentliggøre en opfindelse fremmer den teknologiske udvikling samtidig med, at den beskytter opfinderen økonomisk...

Du glade verden...

»Moderne engagerede mennesker ønsker daglig anstændighed. Det er dét, der står tilbage som svar på både de rå markedskræfters globale huseren og de grå revolutionskræfters råb om al tings endegyldige omkalfatring...

Sid så stille!

I DISSE DAGE begynder omkring 60.000 børn i skolen. Kun én ting har stensikkert ikke ændret sig siden de første rytterskoler for 200 år siden, nemlig elevernes blanding af længsel, stolthed og nervøsitet, som kan ses på snapshots fra den første skoledag...

Marketability

DEN KONFERENCE om rummelighed i folkeskolen, som Undervisningsministeriet netop har holdt, var et meget godt eksempel på det mantra, »livslang læring gennem kompetenceudvikling,« der i de senere år har præget den uddannelsespolitiske og pædagogiske dagsorden...

Kreativ destruktion

»Vi har for længst opgivet ambitionen om at kunne styre udviklingen. Men vi har ikke opgivet at påvirke udviklingen.« Erhvervsminister Pia Gjellerup, Inf., 24. nov. 2000 DET VAR den østrigske økonom, Joseph Schumpeter, der i 1930’erne introducerede begrebet ’kreativ destruktion’ om den måde, foretagsomme entreprenører skabte nye kapitalistiske produktionsformer på ruinerne af de gamle...

I den sorte gryde

SKULLE – efter julens glade, gentagne gilder – resterne af andefedt i mundvigene gå hen at blive harske, er der ekstra grund til at forsøge et ’op med humøret’, råbt med samme begejstring som skibsreder Lindinger gjorde det i slutningen af 70’erne, da sloganet hjalp ham til en plads i Folketinget...

Forandring = 1,75 %

»Fogh kandiderer allerede stærkt til at blive det nye århundredes Anker Jørgensen. Det vil sige en statsminister, der er ansvarlig for en politik, der er så ude af takt med tidens økonomiske realiteter, og som mangler så meget forståelse for nutidens økonomiske mekanismer, at det kommer til at ramme Danmarks velstand på længere sigt...

Sanders revolution

VIDENSKABSMINISTER og tidligere bykonge i Herning, Helge Sander, har skabt stor ængstelse i det danske universitetsmiljø med proklamationen om, at regeringens forestående reform vil blive »...

Sider

Mest læste

  1. En antologi om en tysk sociolog og en fransk filosof er både akademisk vedkommende og aktuelt udfordrende
  2. Et gyldent lyspunkt i 1950’ernes koksgrå mørke af tømmermænd og truende tab ville i år være fyldt 50
  3. Uddannelsessystemet reagerer med vrede, fornærmelse og straf, når studerende plagierer sig gennem eksamen. I stedet burde det se indad. For de unges adfærd drives frem af et system, der har en gammeldags instrumentel holdning til viden og vidensdeling
  4. Jo større den hævdede sociologiske og økonomiske betydning af viden er blevet, og jo flere bindestregskombinationer det indgår i, jo mere udflydende er selve kategorien viden blevet
  5. Den polskfødte sociolog Zygmunt Bauman kom og forklarede et faktum, stillede en gåde og endte med at fortælle hvorfor etik og overlevelse nu pludselig hænger sammen
  6. Regeringens loft over uddannelse til ledige blokerer vejen til videnssamfundet. Især ufaglærte uden job lades i stikken, mener flere eksperter
  7. Pioneren fra Friland, Steen Møller, er 62 år og i gang med et nyt projekt, der skal genopfinde de gamle erhverv. Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle, siger han. Her fortæller han om sit verdenssyn og om at være ildsjæl med et så stærkt afhængighedsforhold, at det ind imellem bliver lidt sygt
  8. Lærerens magt og autoritet kan ikke genskabes via læreplaner og test, men kun gennem lærerens særlige relation til viden. Derfor er lærerens uddannelse nøglen