Emne

vindkraft

Vaskemaskinen kører, når vinden blæser

Vedvarende energi kræver fleksibel energi og en forsyning, der skruer op og ned for forbruget, afhængig af om vinden blæser eller ej. Vi har teknologien til at planlægge, nu mangler vi bare viljen, mener energiplanlæggere

Et enigt kor: Find flere penge

Hensigten god, men finansieringen helt utilstrækkelig, siger virksomheder og ngo'er

DONG Energy og den 'grønne revolution'

Hvis Danmark kan udnytte de stærke kompetencer, vi har på energiområdet, har vi muligheden for på samme tid at løse udfordringerne med den hjemlige energiforsyning og at bidrage til løsning af klima-problemerne. Det kræver store ressourcer til forskning og omstilling. Og det kræver samarbejde

Største energi-ressource er den energi, vi ikke bruger

Glem olie, vind og atomkraft. Europas hastigst voksende energiressource er den energi, vi sparer. Den skal der yderligere skub i, siger EU

Fuld fart på amerikansk majssprit

Den amerikanske befolkning vil have billigere og mere miljøvenlige brændstoffer. Kongressen har taget notits og overvejer at hæve vedvarende energikilder til 25 pct. af forbruget i 2025

'Vi vil ikke have det godt med at gøre ingenting'

En lysegrøn familie prioriterer energiforbruget, CO2-udledningerne og klimaet i deres dagligdag. Men den store udfordring må løftes af politikerne, mener de

DONG vil købe vindmøller

Der kan tjenes penge på vindkraft, mener Danmarks store energiselskab. Men de øvrige vedvarende energikilder vil DONG lade andre om at udvikle

Kyoto og teknologi

George Bush har længe forsøgt at formidle det budskab, at USA skam gerne vil gøre noget for at beskytte klimaet - men at modsætningen går mellem dem, der vil gøre det ved hjælp af Kyoto-aftalen, og dem, der vil bruge ny teknologi...

Et bæredygtigt hop i gylletanken

Solvarme, vindkraft og jordvarme forsyner nyt aktivitetscenter

Enhedslisten: Oliepenge skal gå til klimaindsatsen

Enhedslisten vil have mere vind og bølger i den danske energistrategi, og pengene skal blandt andet komme fra Nordsøens dyb

Sider

Mest læste

  1. Solvarme, vindkraft og jordvarme forsyner nyt aktivitetscenter
  2. Men der er ikke truffet beslutning om det store datterselskab for havmølleparker, som Anders Eldrup var ved at forberede, da han blev fyret. Med ny direktør hentet fra TDC vil processen omkring selskabet for vindkraft blive genstartet, siger DONG
  3. Det kommende klimatopmøde i Kyoto kan udløse et boom i vindmølle-branchen, som i forvejen vokser med over 20 procent om året "Det kommende klimatopmøde i Kyoto kan vende op og ned på verdensmarkedet for vindkraft...
  4. Regeringen skal presses til at gennemføre planen om vindmøller til havs. De er en god forretning – og nødvendige for at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtelser
  5. Økonomerne bag ny rapport begår fejl
  6. Herligt, at nogle mennesker formår at blive værdsat efter fortjeneste
  7. I EU udbygges der nu mere med vindkraft end med nogen anden kilde til elproduktion. Også i USA og Kina eksploderer udviklingen. Danmark er næsten nummer sjok i Europa
  8. Energioverskuddet fra køernes efterladenskaber giver landbruget en økonomisk stødpude.