Emne

vindkraft

Forlist dansk havmølleprojekt

Det tyske elselskab E.ON trækker sig fra Rødsand 2-mølleparken ved Lolland. Det efterlader stort hul i regeringens energiplan

Danmark hægtes af havmølle-eventyret

For dårlige afregningsregler på møllestrøm, flaskehalse hos leverandører og politisk passivitet flytter havmølleudbygningen til udlandet

Ny vindenergi i 300 meters højde

Vindmøllen får nu konkurrence af en ballon, der skal generere strøm fra de vinde, der blæser i 300 meters højde.

Forskningens seks magre år

Da regeringen trådte til i 2001, var det med løfter om øgede forskningsmidler, som fik naive forskere til at glæde sig efter en række magre år under skiftende regeringer

Den nye regerings vigtigste udfordringer

AfghanistanUmiddelbart er der bred opbakning til at sende danske soldater til Afghanistan, som led i NATO's bestræbelser på at bekæmpe Taleban, terrorisme og opiumsproduktion...

Opsang til politikere og vælgere

Indsatsen mod den globale opvarmning og den kommende ubalance mellem efterspørgsel og produktion af olie har afgørende betydning for de fremtidige levevilkår på kloden. Hvis vi gør noget effektivt for at finde acceptable løsninger, kan vi stadig lande på benene

Den S-mertelige vildrede

Det (halv)store gamle (arbejder)partis (identitets)krise i sidelys

Østlande i revolte mod EU's CO2-plan

Østlande går til eu-domstolen for at få lov til større co2-udledninger. det varsler ilde for eu's evne til at møde klimakrav

Mølletvang splitter venstrefløjen

Oppositionen vil gerne have flere vindmøller, men er uenige om metoden. S vil bruge tvang over for kommunerne, mens EL vil gøre vindkraft til folkesag

'Hvorfor skal komøget ligge på marken?'

Energioverskuddet fra køernes efterladenskaber giver landbruget en økonomisk stødpude.

Sider

Mest læste

  1. Solvarme, vindkraft og jordvarme forsyner nyt aktivitetscenter
  2. Men der er ikke truffet beslutning om det store datterselskab for havmølleparker, som Anders Eldrup var ved at forberede, da han blev fyret. Med ny direktør hentet fra TDC vil processen omkring selskabet for vindkraft blive genstartet, siger DONG
  3. Energioverskuddet fra køernes efterladenskaber giver landbruget en økonomisk stødpude.
  4. Sverige satsede i mange år på store vindmøller. Symbolet over dem alle var møllen i Maglarp, men den blev revet ned. Måske fordi nogen ikke ønskede, at vindkraft skulle blive en succes i Sverige, der har årelang tradition for atomkraft Artiklen på forsiden af den svenske lokalavis Trelleborgs Allehanda tirsdag den 29...
  5. Regeringen skal presses til at gennemføre planen om vindmøller til havs. De er en god forretning – og nødvendige for at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtelser
  6. Svanemølleværket, der i år fylder 50, leverer ren energi til futuristiske kontorer og fornyede brokvarterer – men engang var værket en beskidt affære med osende skorstene og svovlende havnearbejdere, der 16 timer i døgnet lossede kul fra polske dampere
  7. Økonomerne bag ny rapport begår fejl
  8. Herligt, at nogle mennesker formår at blive værdsat efter fortjeneste