Emne

vindkraft

EU må på afvænning for fossilt brændstof-misbrug

EU behøver ikke at gøre sig mere og mere afhængig af importeret olie, kul og gas. En alternativ energipolitik giver voksende uafhængighed, sikkerhed og tryghed

Bush vil ikke spare på energien

De nye initiativer i USA's energiforskning, som præsident Bush lancerede natten til onsdag, fører ikke til mindre udslip af CO2

La' nu vær'

Man må glæde sig over, at EU-Kommissionen i sin grønbog trods alt kun bruger en enkelt sætning på at efterlyse ny debat om atomkraft og reelt lægger den afgørende vægt på effektivisering af energianvendelsen og på vedvarende energikilder. Man kunne glæde sig endnu mere, hvis EU-landene omsatte denne prioritering i bindende mål for besparelser og øget brug af sol, vind og bioenergi

'Vi lader markedet bestemme'

Flemming Hansen vender tommelfingeren ned for radikalt forslag om langsigtede mål for vedvarende energi og nedtrapning af det fossile brændselsforbrug. Energiministeren vil heller ikke bruge de store ekstraindtægter fra Nordsø-olien til at forske i alternativerne

Politisk velvilje over for alternativ energiplan

Et langvarigt ekspertarbejde viser, hvordan Danmark om 20 år kan have halveret sit energiforbrug og CO2-udledning. Kun politikerne kan sabotere projektet - siger politikerne

Hillary Clinton vil lave revolution i energisektoren

Senatoren, der måske bliver kandidat til næste præsidentvalg, stiller sig bag den kampagne for handling mod klima-truslen og omstilling til bæredygtige energikilder, som ligner et paradigme-skift i amerikansk politik

Ja til a-kraft er farvel til vindkraft

To atomkraftfortalere erkender, at dagens danske vindkraftprogram ikke går i spænd med store, centraliserede a-værker. Derfor må politikerne vælge til og fra, siger de

Dansk vindkraft - prøv i Narvik

VK's forringelse af vindkrafts økonomi har i praksis stoppet udbygningen med vindmøller på land. Katastrofalt for en eksportindustri, der skal bruge hjemmemarkedet som udstillingsvindue, siger branchen

Vedvarende energi er blevet big business

Vedvarende energi er kommet ind i varmen. Og i dag er det industrien - ikke græsrødder eller regeringer - der er drivkraft bag udviklingen af vindmøller, solceller og brændselsceller. Den grønne linje kan ses på bundlinjen, mener industrien, der kritiserer den danske regering for manglende handling

Danmark som vision

I dag signaleres en ny grøn revolution fra mange sider. Skal Danmark stille sig i spidsen for den, forudsætter det dels, at der sættes ord på visionen som et nationalt projekt, dels at politikerne skaber rammerne og incitamenterne. Spørger man regeringen, lyder svaret - i transport- og energiminister Flemming Hansens formidling af statsministerens og finansministerens tænkning - at, "Vi er ikke planøkonomer, vi lader markedet bestemme". Spørger man ledende fag- og erhvervsfolk, er svaret, at man har brug for: - en offentlig regulering med vedtagne mål for, hvor langt man skal nå med vindkraft, biobrændsel, elbesparelser, CO2-reduktion osv. - en national planlægning, der sikrer den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige dele af energi- og transportsystemet - en stærkt øget offentlig støtte til forskning og udvikling samt demonstrationsprojekter med de nye teknologier. Og spørger man her på stedet, er svaret, at der er brug for rollemodeller, lederskikkelser, ildsjæle, der kan italesætte den grønne vision, bevæge folket til at understøtte, snarere end frygte projektet og hæve den nationale politiske diskurs op over navlebeskuende skænderier om skattestop, efterlønsalder og indvandringsstop. Hvis der er noget, danskerne for tiden har brug for, er det højere til loftet og noget at være stolte over.

Sider

Mest læste

  1. Solvarme, vindkraft og jordvarme forsyner nyt aktivitetscenter
  2. Men der er ikke truffet beslutning om det store datterselskab for havmølleparker, som Anders Eldrup var ved at forberede, da han blev fyret. Med ny direktør hentet fra TDC vil processen omkring selskabet for vindkraft blive genstartet, siger DONG
  3. Det kommende klimatopmøde i Kyoto kan udløse et boom i vindmølle-branchen, som i forvejen vokser med over 20 procent om året "Det kommende klimatopmøde i Kyoto kan vende op og ned på verdensmarkedet for vindkraft...
  4. Regeringen skal presses til at gennemføre planen om vindmøller til havs. De er en god forretning – og nødvendige for at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtelser
  5. Økonomerne bag ny rapport begår fejl
  6. Herligt, at nogle mennesker formår at blive værdsat efter fortjeneste
  7. I EU udbygges der nu mere med vindkraft end med nogen anden kilde til elproduktion. Også i USA og Kina eksploderer udviklingen. Danmark er næsten nummer sjok i Europa
  8. Energioverskuddet fra køernes efterladenskaber giver landbruget en økonomisk stødpude.