Erik Christensen

 • Kommentar
  21. april 2020

  Pikettys forslag om borgerløn er en god idé – også i Danmark

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kalder Pikettys forslag om borgerløn »primitivt«. Det er besynderligt, at rådet ikke kan se, at den danske flexicuritymodel trænger til et borgerlønselement, fordi det vil øge trygheden og mindske bureaukratiet, skriver tidligere samfundsforsker Erik Christensen i dette debatindlæg
  Der er behov for en gentænkning af kontanthjælpssystemet, så alle får en ret til et eksistensminimum via en borgerløn, og oven på dette nye borgerlønssystem vil der være plads til en socialpolitik, der kan tilgodese grupper med specielle behov. Samtidig kan der som en overbygning indrettes et nyt a-kassesystem, der giver en højere og mere sikker kompensation ved arbejdsløshed, argumenterer Erik Christensen i sit debatindlæg.
 • Kronik
  20. november 2010

  Kæmp for alt, hvad du har kært

  Det er med stor betænkelighed, at vi otte højtplacerede SFere her træder offentligt frem med en kritik af SFs udlændingepolitik. Men SF må komme ud og igen føre en politik, hvor hjertet er med
  SF - Det ku' være så godt - men udlændingestramninger splitter partiets bagland.
 • Kommentar
  29. februar 2008

  Hvad med de visionære alternativer for fremtiden?

  Hvorfor er der ingen debat om principperne i CO2-kvotesystemet?
 • 7. januar 2008

  Lighed - en betingelse for forskellighed

  Vi bør gøre op med det nuværende arbejds- og vækstsamfund og i stedet give alle ret til en ubetinget basisindkomst uanset arbejdsmarkedsmæssig status. Dermed vil vi få lige muligheder for at udnytte de talenter og færdigheder, vi hver især er udstyret med
  Frem for at diskutere, om den omfordeling, som sker i den nuværende velfærdsstat, er retfærdig eller ej, bør vi diskutere, om det nuværende arbejds- og vækstsamfund er hensigtsmæssigt.
 • 28. september 2006

  Når samfundsvidenskab bliver til ideologi

  Ove Kaj Pedersen har i fire essays i Information beskrevet den danske velfærdsstats historie for at indkredse hvilke fællesskabsværdier, der er på vej til at blive skabt som følge af det seneste Velfærdsforlig...
 • 9. marts 2002

  Fogh og cost-benefit

  Statsminsiteren har skrevet kloge ord om faren ved cost-benefit-analyser
 • 9. marts 2001

  Fusk med beviserne

  Marianne Jelved misbrugte økonomiske modelberegninger
 • Kronik
  20. januar 2000

  Velfærds statens nye fortælling

  Borgerløn og bæredygtig udvikling skal bære den nye vision i velfærdsstaten Økonomi & Politik Statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde i sin nytårstale, at det ved årsskiftet var værd at huske, at det politiske arbejde også rummer en fortælling, "en fortælling om et samfund, der hjælper de mange uden at stå i vejen for den enkelte," og at "vel-færdssamfundet først lige er startet", og at "hele dets idé tilhører det 21...
 • 7. januar 1998

  Musikalsk overblik

  Nordens musikhistorie bliver flot favnet af svensk udgivelse, der dog halter noget, når det gælder de sidste 50 års musik NY BOG Er Norden en kulturel enhed, eller er ideen om 'det nordiske' en sejlivet illusion, som er umulig at udrydde? Det spørgsmål diskuteres ud fra mange synsvinkler i bogen Musik i Norden, som er udgivet på svensk af Det Kongelige Musikalske Akademi i Stockholm, og som udsendes som Foreningen Nordens årsbog 1998...
 1. Kronik
  20. november 2010

  Kæmp for alt, hvad du har kært

  Det er med stor betænkelighed, at vi otte højtplacerede SFere her træder offentligt frem med en kritik af SFs udlændingepolitik. Men SF må komme ud og igen føre en politik, hvor hjertet er med
  SF - Det ku' være så godt - men udlændingestramninger splitter partiets bagland.
 2. 7. januar 1998

  Musikalsk overblik

  Nordens musikhistorie bliver flot favnet af svensk udgivelse, der dog halter noget, når det gælder de sidste 50 års musik NY BOG Er Norden en kulturel enhed, eller er ideen om 'det nordiske' en sejlivet illusion, som er umulig at udrydde? Det spørgsmål diskuteres ud fra mange synsvinkler i bogen Musik i Norden, som er udgivet på svensk af Det Kongelige Musikalske Akademi i Stockholm, og som udsendes som Foreningen Nordens årsbog 1998...
 3. 7. januar 2008

  Lighed - en betingelse for forskellighed

  Vi bør gøre op med det nuværende arbejds- og vækstsamfund og i stedet give alle ret til en ubetinget basisindkomst uanset arbejdsmarkedsmæssig status. Dermed vil vi få lige muligheder for at udnytte de talenter og færdigheder, vi hver især er udstyret med
  Frem for at diskutere, om den omfordeling, som sker i den nuværende velfærdsstat, er retfærdig eller ej, bør vi diskutere, om det nuværende arbejds- og vækstsamfund er hensigtsmæssigt.