Erik Kulavig

Seneste artikler af
Erik Kulavig
  • Den Russiske Revolution var fuld af tosser, klassekampe og vennetjenester

    I mange år har man set den russiske revolution som enten et statskup uden folkelig opbakning eller som en bevægelse, der imødekom massernes behov. Men nu, hvor de russiske kilder om tiden efter revolutionen i stigende grad er tilgængelige, bliver forklaringerne langt mere nuancerede og komplekse
  • Putin er ingen Stalin

    Putin har sejret ad helvede til. Hans politik har skabt en middel-klasse, der har overskud til at være politiske og stille krav. Putin kan få meget ud af at alliere sig med dem. Men prob-lemet er, at de ikke er alene — der findes mange vrede mænd, der vil Putin, kapitalismen og demokratiet til livs
  • Præsidenten og pressen

    Pressefriheden i Rusland er central, hvis russerne skal føle ansvar for at beskytte staten