Erik Meier Carlsen

Erik Meier Carlsen

Forfatter og journalist
Seneste artikler af
Erik Meier Carlsen
 • Venstrefløjen kommer ingen vegne med at svine de uprivilegeredes oprør til

  Venstrefløjen tilbyder først og fremmest sine relativt privilegerede vælgere en følelse af moralsk overlegenhed ved at bekende sig til menneskerettigheder og budskaber om at være god mod fremmede. Derfor har den svært ved at forholde sig konstruktivt til protesten mod den gældende orden i Vesten
 • 20 års national ulydighed

  Nøglen til Dansk Folkepartis succes de seneste 20 år ligger i den modvilje mod den politiske elites projekt, der opstod blandt vælgerne ved afstemningerne om det europæiske samarbejde. Spørgsmålet er nu, om opgøret om EU-forbeholdene paradoksalt bliver kæppen i partiets hjul
 • Moralismens nederlag

  SF’s udtræden af regeringen afslører venstrefløjens dybe krise: den tvetydige holdning til marked og demokrati
 • Derfor er S-kronikken af afgørende vigtighed

  Modsat den brede kreds af kommentatorer mener jeg, at S-toppens kronik i Politiken i mandags var en skarp, strategisk afklaring, med hvilken fire ofte tidligere stridende nøglepersoner i partitoppen tog hinanden i ed
 • Udfordret af Buddha

  Professor Peter Elsass beskriver i sin nye bog, 'Buddhas veje', de erfaringer og indsigter, han har opnået gennem sammenligningen af tibetansk buddhisme med sit fag, klinisk psykologi. Praktisk har han lært af torturofre fra kinesiske fængsler, åndeligt har han erkendt, at Vesten tit vender buddhismen på hovedet
 • Et stærkt demokrati

  Der er grund til at notere sig, at Dansk Folkeparti har en stor del af æren for valgets mest positive resultat: rekorden i valgdeltagelse
 • Efter socialismen

  Den socialdemokratiske bevægelse blev skabt af landsfædre, som brød med en selvsupplerende elite. I dag har eliten erobret magten i de røde partier. Den kan ikke mønstre et alternativ til kapitalismen, men klynger sig til en slidt menneskerettighedsmoral, som bruges til at slå mindre privilegerede i hovedet. Det er ikke mærkeligt, at arbejderklassen har vendt partierne ryggen
 • Demokrati og sult i Shangri-La

  I den buddhistiske idealstat, Bhutan, har kongen indført demokrati - men 25 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen uden tilstrækkelig ernæring, og menneskerettighederne respekteres ikke udelt
 • En epoke med stabilt styre er slut

  Bendt Bendten ser ud til at få et strålende politisk eftermæle, om end hans personlige bidrag er til at overse. Han var den svage, men nødvendige leder, der skulle til for at dræne splittelsen blandt de konservative for dynamik. Med hans afgang synes partiets rolle som 'underdog' nu at være endeligt udspillet

Sider

Mest læste
 1. Buddhister og neurobiologer i samarbejde som alternativ til tidens aggressive ateister
 2. Nyrup privatiserede i sin regeringsperiode langt mere, end Fogh hidtil har gjort i sin. Men det politiske udspil om massiv udlicitering, som Venstre sendte ud for nyligt, varsler nye tider
 3. Den danske antropolog Rane Willerslev boede i mange måneder med jæger- og samler-folket yukaghirerne i Sibirien. I sin nye bog 'Soul Hunters' gør han op med den vestlige verdens nedvurdering af animismen
 4. Suzuki er en stor mester, hans indsigt er klar og gennemtrængende, og hans formidling er jordnær og enkel Ny bog Shunryu Suzukis bog Zen mind, beginners mind er én af de ti bøger i verden, der har betydet mest for mig...
 5. Den socialdemokratiske bevægelse blev skabt af landsfædre, som brød med en selvsupplerende elite. I dag har eliten erobret magten i de røde partier. Den kan ikke mønstre et alternativ til kapitalismen, men klynger sig til en slidt menneskerettighedsmoral, som bruges til at slå mindre privilegerede i hovedet. Det er ikke mærkeligt, at arbejderklassen har vendt partierne ryggen
 6. Modsat den brede kreds af kommentatorer mener jeg, at S-toppens kronik i Politiken i mandags var en skarp, strategisk afklaring, med hvilken fire ofte tidligere stridende nøglepersoner i partitoppen tog hinanden i ed
 7. Som ved de seneste valg synes Dansk Folkeparti at være blevet undervurderet i meningsmålingerne
 8. Julefred, da Kjærsgaard og thorning accepterede Lækks Halmstrå og stabiliserede grundlaget for OK08