Erik Meier Carlsen

Erik Meier Carlsen

Forfatter og journalist
 • Kronik
  8. februar 2017

  Venstrefløjen kommer ingen vegne med at svine de uprivilegeredes oprør til

  Venstrefløjen tilbyder først og fremmest sine relativt privilegerede vælgere en følelse af moralsk overlegenhed ved at bekende sig til menneskerettigheder og budskaber om at være god mod fremmede. Derfor har den svært ved at forholde sig konstruktivt til protesten mod den gældende orden i Vesten
  Venstrefløjen tilbyder først og fremmest sine relativt privilegerede vælgere en følelse af moralsk overlegenhed ved at bekende sig til menneskerettigheder og budskaber om at være god mod fremmede. Derfor har den svært ved at forholde sig konstruktivt til protesten mod den gældende orden i Vesten
 • Kronik
  3. oktober 2015

  20 års national ulydighed

  Nøglen til Dansk Folkepartis succes de seneste 20 år ligger i den modvilje mod den politiske elites projekt, der opstod blandt vælgerne ved afstemningerne om det europæiske samarbejde. Spørgsmålet er nu, om opgøret om EU-forbeholdene paradoksalt bliver kæppen i partiets hjul
  Dansk Folkepartis fire stiftere, fra venstre Ole Donner, Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Poul Nødgaard, fejrer, at partiet har fået underskrifter nok til at være opstillingsberettiget til folketingsvalg.
 • Kronik
  1. februar 2014

  Moralismens nederlag

  SF’s udtræden af regeringen afslører venstrefløjens dybe krise: den tvetydige holdning til marked og demokrati
  Siden murens fald har venstrefløjen været ude af stand til at vinde momentum, selv efter en kapitalistisk finanskrise. I stedet er venstrefløjen faldet tilbage i en moralisme, som i følge dagens kronikør er medårsag til SF’s nedsmeltning omkring salget af Dong. På billedet ses Ole Sohn (SF), der om nogen har været på en rejse siden østblokkens sammenbrud, og som for nyligt kaldte partiets splittelse for pinlig
 • Kronik
  25. august 2012

  Derfor er S-kronikken af afgørende vigtighed

  Modsat den brede kreds af kommentatorer mener jeg, at S-toppens kronik i Politiken i mandags var en skarp, strategisk afklaring, med hvilken fire ofte tidligere stridende nøglepersoner i partitoppen tog hinanden i ed
  Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen er to af de ledende socialdemokrater, der stod bag den omdiskuterede kronik.
 • Anmeldelse
  11. november 2011

  Udfordret af Buddha

  Professor Peter Elsass beskriver i sin nye bog, 'Buddhas veje', de erfaringer og indsigter, han har opnået gennem sammenligningen af tibetansk buddhisme med sit fag, klinisk psykologi. Praktisk har han lært af torturofre fra kinesiske fængsler, åndeligt har han erkendt, at Vesten tit vender buddhismen på hovedet
  Professor Peter Elsass beskriver i sin nye bog, 'Buddhas veje', de erfaringer og indsigter, han har opnået gennem sammenligningen af tibetansk buddhisme med sit fag, klinisk psykologi. Praktisk har han lært af torturofre fra kinesiske fængsler, åndeligt har han erkendt, at Vesten tit vender buddhismen på hovedet
 • Kommentar
  21. september 2011

  Et stærkt demokrati

  Der er grund til at notere sig, at Dansk Folkeparti har en stor del af æren for valgets mest positive resultat: rekorden i valgdeltagelse
 • Kronik
  15. april 2011

  Efter socialismen

  Den socialdemokratiske bevægelse blev skabt af landsfædre, som brød med en selvsupplerende elite. I dag har eliten erobret magten i de røde partier. Den kan ikke mønstre et alternativ til kapitalismen, men klynger sig til en slidt menneskerettighedsmoral, som bruges til at slå mindre privilegerede i hovedet. Det er ikke mærkeligt, at arbejderklassen har vendt partierne ryggen
  Glistrup lignede måske ikke den klassiske landsfader, men han forstod de desillusionerede socialdemokrater.
 • Baggrund
  17. februar 2009

  Demokrati og sult i Shangri-La

  I den buddhistiske idealstat, Bhutan, har kongen indført demokrati - men 25 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen uden tilstrækkelig ernæring, og menneskerettighederne respekteres ikke udelt
  Bhutan er et af verdens fattigste lande, men ifølge Businessweek (2006) Asiens lykkeligste, på verdensranglisten nummer otte.Men medaljen har en bagside: Omkring en fjerdedel af den bhutanske befolkning lever i fattigdom og sult (FAO-rapport fra september 2008).
 • 13. september 2008

  En epoke med stabilt styre er slut

  Bendt Bendten ser ud til at få et strålende politisk eftermæle, om end hans personlige bidrag er til at overse. Han var den svage, men nødvendige leder, der skulle til for at dræne splittelsen blandt de konservative for dynamik. Med hans afgang synes partiets rolle som 'underdog' nu at være endeligt udspillet
  I skyggen. Fogh har behandlet Bendtsen med stor loyalitet og venlighed og vist vidtgående hensyn til hans svære position som svag, men nødvendig leder. Den gestus får Fogh næppe brug for i samarbejdet med Bendtsens afløser.

Sider

 1. Anmeldelse
  11. november 2011

  Udfordret af Buddha

  Professor Peter Elsass beskriver i sin nye bog, 'Buddhas veje', de erfaringer og indsigter, han har opnået gennem sammenligningen af tibetansk buddhisme med sit fag, klinisk psykologi. Praktisk har han lært af torturofre fra kinesiske fængsler, åndeligt har han erkendt, at Vesten tit vender buddhismen på hovedet
  Professor Peter Elsass beskriver i sin nye bog, 'Buddhas veje', de erfaringer og indsigter, han har opnået gennem sammenligningen af tibetansk buddhisme med sit fag, klinisk psykologi. Praktisk har han lært af torturofre fra kinesiske fængsler, åndeligt har han erkendt, at Vesten tit vender buddhismen på hovedet
 2. Anmeldelse
  26. januar 2008

  At tage elg-jægere alvorligt

  Den danske antropolog Rane Willerslev boede i mange måneder med jæger- og samler-folket yukaghirerne i Sibirien. I sin nye bog 'Soul Hunters' gør han op med den vestlige verdens nedvurdering af animismen
  For yukaghirerne er jagten på elg en ceremoni. Den bunder i den forestilling, at jægeren virkeliggør en potentiel identitet som dyr, og forløser byttet til en fri eksistens - idet alternativet til jægerens drab af elgen havde været elgens drab af jægeren, som havde forløst hans 'indre elg'. Den animisme har antropolog Rane Willerslev taget alvorligt.
 3. Analyse
  4. juli 2008

  Et porøst politisk system

  Fremskridtspartiet var en afgørende vigtig brik i en omfattende politisk fornyelse, hvor snæversynede politikere af aktive og lidet autoritetstro vælgere blev tvunget ud i at nytænke deres standpunkter og selve velfærdssamfundets eksistensbetingelser
 4. Kronik
  9. juli 2008

  De grønne lånte fjer

  Miljøforkæmperes kritikløse brug af et falsum, en patetisk 'naturreligiøs' lovsang om menneskets forankring i naturen og den hvide mands forbrydelser præger endnu - 20 år efter forskeres afsløring - helt nye danske skolebøger i religion
  En nyudgivet religionsbog kolporterer den falske historie om -Høvding Seattles tale- 20 år efter, at myten blev afsløret som et falsum.
 5. Kronik
  1. februar 2014

  Moralismens nederlag

  SF’s udtræden af regeringen afslører venstrefløjens dybe krise: den tvetydige holdning til marked og demokrati
  Siden murens fald har venstrefløjen været ude af stand til at vinde momentum, selv efter en kapitalistisk finanskrise. I stedet er venstrefløjen faldet tilbage i en moralisme, som i følge dagens kronikør er medårsag til SF’s nedsmeltning omkring salget af Dong. På billedet ses Ole Sohn (SF), der om nogen har været på en rejse siden østblokkens sammenbrud, og som for nyligt kaldte partiets splittelse for pinlig
 6. Analyse
  12. september 2008

  Mønsterbrud i dansk politik

  Formandsskiftet hos de konservative kan føre til et afgørende ’mønsterbrud’ i dansk politik
 7. Analyse
  17. november 2007

  Foghs strategi

  Bred sondering. Når Fogh Rasmussen i den kommende uge fremlægger regeringsgrundlag og en ny ministerliste, vil han for alvor tegne omridset af sit nye midtsøgende image, der ikke blot er en reaktion på et kritisk valgresultat, men produktet af års og måneders strategisk forarbejde - og et politisk drama af de historiske
  Hvad så nu, hr. statsminister? Der spekuleres på livet løs i, hvordan det nye ministerhold kommer til at se ud, hvordan regeringsgrundlaget kommer til at lyde og om Dansk Folkepartis og Ny Alliances nye rolle. Men et er sikkert, skriver Erik Meier Carlsen, nemlig at Anders Fogh Rasmussen i ganske lang tid har forberedt den forandring, han nu annoncerer: Bevægelsen bort fra de faste VKO-flertal og frem mod en mere åben og imødekommende politisk linie.
 8. Anmeldelse
  15. december 2007

  Videnskab med eller mod religion

  Buddhister og neurobiologer i samarbejde som alternativ til tidens aggressive ateister
  Introspektion, eller individets egen iagttagelse og refleksion over sine direkte erfaringer af sindets funktion, som blandt andet bruges i buddhismen, har i årtier været forvist fra den »objektive videnskab«.