Eva Meyer

  • Kronik
    21. juni 2013

    Børnehavebørn fører an i digitalisering

    It og digitale medier har kæmpe pædagogisk potentiale i daginstitutioner. Men det kræver pædagogisk udvikling og efteruddannelse for ikke at ende i et scenarie domineret af voksenkontrol og ikkekropslige aktiviteter
    Tablets, digitalkameraer og andet digtitalt grej kan få stor betydning i pædagogikken - hvis det vel at mærke gribes rigtigt an, mener dagens kronikører.