Eva Tind Kristensen

  • 10. marts 2006

    Årsagen er en langvarig kampagne

    I mange år har den danske befolkning og det danske samfund nydt godt af udlandets store sympati. Denne sympati var i høj grad et resultat af, at den danske befolkning under den tyske besættelse af Danmark på eget initiativ og med store personlige risici bragte de herboende jøder til Sverige...
  • 17. september 2004

    Brev fra dronningen ikke nok

    Udlændingelov I april blev der vedtaget en lov om ændring af udlændingeloven, en lov der ikke skulle have ramt mig, men som alligevel kom til det. Adopterede, der er fyldt 6 år, når de kommer til Danmark, sidestilles ikke længere med egenfødte børn (læs: de får ikke dansk indfødsret)...